/[webpac]/trunk2/eurovoc/TODO
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /trunk2/eurovoc/TODO

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 556 by dpavlin, Tue Oct 26 22:51:32 2004 UTC revision 557 by dpavlin, Fri Oct 29 22:26:18 2004 UTC
# Line 16  Design: Line 16  Design:
16  + Na početnoj stranici "Hijerarhijsko kazalo" zamijeniti sa "Hijerarhijski prikaz"  + Na početnoj stranici "Hijerarhijsko kazalo" zamijeniti sa "Hijerarhijski prikaz"
17  - Uvodna stranica s tekstom: loše oblikovana srednja kolona  - Uvodna stranica s tekstom: loše oblikovana srednja kolona
18    
19  - Drugi i sljedeći UF-ovi ne upućuju na deskriptor s mikrotezaurusom  + Drugi i sljedeći UF-ovi ne upućuju na deskriptor s mikrotezaurusom
20  + Neki se navodi ne nađu u pretraživanju: financijaš (nedeskriptor) ne nađe na CD-u a nađe u Web-u  + Neki se navodi ne nađu u pretraživanju: financijaš (nedeskriptor) ne nađe na CD-u a nađe u Web-u
21  + Napomene ostaviti u pretraživanju samo za opciju "Sve riječi"  + Napomene ostaviti u pretraživanju samo za opciju "Sve riječi"
22  + Napomene na CD-u izbaciti iz kazala  + Napomene na CD-u izbaciti iz kazala
# Line 36  Listić: Line 36  Listić:
36  Pretraživanje:  Pretraživanje:
37    
38  x Trenutno se pretražuje po svakoj punoj riječi. Može ostati kao opcija ako se doda i pretraživanje po početku svake riječi (na web-u je po početku svake riječi)  x Trenutno se pretražuje po svakoj punoj riječi. Može ostati kao opcija ako se doda i pretraživanje po početku svake riječi (na web-u je po početku svake riječi)
39  - pretraživanje po svim užim pojmovima, a ne samo prvom (npr. mason, tržište budućih isporuka)  + pretraživanje po svim užim pojmovima, a ne samo prvom (npr. mason, tržište budućih isporuka)
40  + Pretraživanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su još na engleskom  + Pretraživanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su još na engleskom
41  + pretraživanje ne daje broj pronađenih navoda  + pretraživanje ne daje broj pronađenih navoda
42  + prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiću izgleda da radi  + prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiću izgleda da radi
# Line 74  Abecedna kazala: Line 74  Abecedna kazala:
74  Misc:  Misc:
75    
76  + maknuti naša slova iz pretraživanja  + maknuti naša slova iz pretraživanja
77  - headlines uputnice za drugi i treći pojam  + headlines uputnice za drugi i treći pojam
78  + search se prenosi iz kazala u pretraživanje i obrnuto  + search se prenosi iz kazala u pretraživanje i obrnuto

Legend:
Removed from v.556  
changed lines
  Added in v.557

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26