/[webpac]/trunk2/eurovoc/TODO
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /trunk2/eurovoc/TODO

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 551 by dpavlin, Tue Oct 26 22:32:42 2004 UTC revision 552 by dpavlin, Tue Oct 26 22:51:32 2004 UTC
# Line 36  Listić: Line 36  Listić:
36  Pretraživanje:  Pretraživanje:
37    
38  x Trenutno se pretražuje po svakoj punoj riječi. Može ostati kao opcija ako se doda i pretraživanje po početku svake riječi (na web-u je po početku svake riječi)  x Trenutno se pretražuje po svakoj punoj riječi. Može ostati kao opcija ako se doda i pretraživanje po početku svake riječi (na web-u je po početku svake riječi)
39  - pretraživanje po svim užim pojmovima, a ne samo prvom (npr. mason)  - pretraživanje po svim užim pojmovima, a ne samo prvom (npr. mason, tržište budućih isporuka)
40  + Pretraživanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su još na engleskom  + Pretraživanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su još na engleskom
41  + pretraživanje ne daje broj pronađenih navoda  + pretraživanje ne daje broj pronađenih navoda
42  + prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiću izgleda da radi  + prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiću izgleda da radi

Legend:
Removed from v.551  
changed lines
  Added in v.552

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26