/[webpac]/trunk/template_html/search.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /trunk/template_html/search.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 84 by dpavlin, Sat Jul 5 22:37:44 2003 UTC revision 85 by dpavlin, Fri Jul 11 20:15:01 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  <html>  <html>
2  <head>  <head>
3  <title>FF WebPAC</title>  <title>FF WebPAC</title>
   
 <script LANGUAGE="JavaScript">  
         <!-- hide  
         function SetChecked(val) {  
                 dml=document.Search;  
                 len = dml.elements.length;  
                 var i=0;  
                 for( i=0 ; i<len ; i++) {  
                         if (dml.elements[i].name=='') {  
                                 dml.elements[i].checked=val;  
                         }  
                 }  
         }  
         // -->  
         </SCRIPT>  
                           
   
   
4  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html ; charset=ISO-8859-2">  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html ; charset=ISO-8859-2">
5  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
6  </head>  </head>
7  <body bgcolor="FFFFE8">  <body bgcolor="FFFFE8">
8  <p><a href="/"><b>Knjižnice FF-a</b></a></p>  <table width="100%" border=0>
9    <tr>
10            <td valign="top" width="30%"><a href="/"><b>Knjižnice FF-a</b></a></td>
11            
12            <td align="right">Katalog obuhvaća oko 1/4 fonda knjižnica FF-a. Manje
13            knjižnice imaju obrađen sav fond. Pretražuju se i naslovi elektroničkih
14            inačica časopisa na koje su knjižnice pretplaćene. </td>
15    </tr>
16    <tr>
17            <td class="small" colspan=2><font color="red">Ovaj katalog je u fazi testaranja.  Moguće je da se s vremena na vrijeme "čudno ponaša" i/ili ne daje nikakve rezultate. Ako se to desi pokušajte ponovo kroz neko vrijeme.  Molimo da sve greške koje primjetite odmah javite na adresu: <a href="mailto:knjiznice@ffzg.hr">knjiznice@ffzg.hr</a>. Silno dragocjene su nam i vaše sugestije i komentari oko izgleda sučelja i prikazivanja rezultata.
18    <br><a href="/BUGS">Poznate greške</a>
19    
20            </td>
21            
22    </tr>
23    </table>
24    
25    
26  <!--  <!--
27    
# Line 43  Line 41 
41  <form name="search" method="get" >  <form name="search" method="get" >
42  <input type="hidden" name="rm" value="results">  <input type="hidden" name="rm" value="results">
43    <div>    <div>
     <p>  
44      <table border="0">      <table border="0">
45        <tr>        <tr>
46          <td class="label1"><a href="_help.html">Pretraži preko svih polja:</a>&nbsp; </td>          <td class="label1"><a href="_help.html">Pretraži preko svega:</a>&nbsp; </td>
47          <td class="inputfield">          <td class="inputfield">
48            <input type="hidden" name="f1" value="xml">            <input type="hidden" name="f1" value="xml">
49            <input type="text" size="40" name="v1" value="">            <input type="text" size="40" name="v1" value="">
# Line 66  Line 63 
63          <td>&nbsp;</td>          <td>&nbsp;</td>
64        </tr>        </tr>
65        <tr>        <tr>
66          <td class="label2" width="130"><a href="author_help.html"          <td class="label1" width="130"><a href="author_help.html"
67          title="Osobna imena i nazivi ustanova">Autor(i):</a></td>          title="Osobna imena i nazivi ustanova">Autor(i):</a></td>
68          <td class="inputfield" width="280" >          <td class="inputfield" width="280" >
69            <input type="hidden" name="f2" value="PersonalName">            <input type="hidden" name="f2" value="PersonalName">
# Line 76  Line 73 
73          <td class="example" >npr. </td>          <td class="example" >npr. </td>
74        </tr>        </tr>
75        <tr>        <tr>
76          <td class="label2" width="130" ><a href="_help.html" title="Riječi iz naslova">Naslov:</a></td>          <td class="label1" width="130" ><a href="_help.html" title="Riječi iz naslova">Naslov:</a></td>
77          <td class="inputfield" width="280">          <td class="inputfield" width="280">
78            <input type="hidden" name="f3" value="TitleAndResponsibility">            <input type="hidden" name="f3" value="TitleAndResponsibility">
79            <input size="30" type="text" name="v3">            <input size="30" type="text" name="v3">
80            <input type=submit value="kazalo" name="f3_index" class="navigacija">            <input type=submit value="kazalo" name="f3_index" class="navigacija">
81            </td>            </td>
82          <td class="example">npr.</td>          <td class="example">&nbsp;</td>
83        </tr>        </tr>
84        <tr>        <tr>
85          <td class="label2" width="130" ><a href="_help.html" title="Godina izdavanja">Godina:</a></td>          <td class="label1" width="130" ><a href="_help.html" title="Godina izdavanja">Godina:</a></td>
86          <td class="inputfield" width="280">          <td class="inputfield" width="280">
87            <input type="hidden" name="f4" value="Date">            <input type="hidden" name="f4" value="Date">
88            <input  size="15" type="text" name="v4">            <input  size="15" type="text" name="v4">
89          </td>          </td>
90          <td class="example">npr. 199* = 1990-1999</td>          <td class="example">upiši 199 ako želiš razdoblje 1990-1999</td>
91        </tr>        </tr>
92        <tr>        <tr>
93          <td class="label2" width="130" ><a href="_help.html" title="Naziv izdavača">Izdavač:</a></td>          <td class="label1" width="130" ><a href="_help.html" title="Naziv izdavača">Izdavač:</a></td>
94          <td class="inputfield" width="280">          <td class="inputfield" width="280">
95            <input type="hidden" name="f5" value="Publisher">            <input type="hidden" name="f5" value="Publisher">
96            <input  size="30" type="text" name="v5">            <input  size="30" type="text" name="v5">
97            <input type=submit value="kazalo" name="f5_index" class="navigacija">            <input type=submit value="kazalo" name="f5_index" class="navigacija">
98            </td>            </td>
99          <td class="example">npr.</td>          <td class="example">&nbsp;</td>
100        </tr>        </tr>
101        <tr>        <tr>
102          <td class="label2" width="130" ><a href="_help.html" title="ISBN za knjige, ISSN za časopise">ISBN/ISSN:</a></td>          <td class="label1" width="130" ><a href="_help.html" title="ISBN za knjige, ISSN za časopise">ISBN/ISSN:</a></td>
103          <td  class="inputfield" width="280">          <td  class="inputfield" width="280">
104            <input type="hidden" name="f6" value="IdentificationNumbers">            <input type="hidden" name="f6" value="IdentificationNumbers">
105            <input  size="15" type="text" name="v6">            <input  size="15" type="text" name="v6">
106            <input type=submit value="kazalo" name="f6_index" class="navigacija">            <input type=submit value="kazalo" name="f6_index" class="navigacija">
107            </td>            </td>
108          <td class="example">npr.</td>          <td class="example"></td>
109     </tr>     </tr>
110     <tr>     <tr>
111          <td width="130" class="label2" >          <td width="130" class="label1" >
112          <select name="f7">          <select name="f7">
113              <option value="UncontrolledTerms" selected>Tema</option>              <option value="UncontrolledTerms" selected>Tema</option>
114              <option value="Language">Jezik </option>              <option value="Language">Jezik </option>
# Line 145  Line 142 
142          </td>          </td>
143          <td>&nbsp;</td>          <td>&nbsp;</td>
144        </tr>        </tr>
   
     
145  </table>  </table>
146    
 <br>&nbsp;  
147    
148  <!--  <!--
149    
# Line 188  Line 182 
182    
183  <table border="0">  <table border="0">
184     <tr>     <tr>
185          <td colspan="6" class="label1"><a href="_help.html">Ograniči          <td colspan="6"><a href="_help.html"><b>Ograniči pretraživanje:</b></a>
           pretraživanje:</a>  
186            </td>            </td>
187        </tr>        </tr>
188        <tr>        <tr>
189          <td rowspan="2" valign="top" class="label2">          <td rowspan="2" class="label2">
190                  <a href="_help.html">Vrsta građe:</a>                  <a href="_help.html">Vrsta građe:</a>&nbsp;&nbsp;
191          </td>          </td>
192          <td rowspan="2"  class="limiter" colspan="2">          <td rowspan="2" class="limiter" colspan="2">
193            <input type="hidden" name="f10" value="type">            <input type="hidden" name="f10" value="type">
194            <input type="checkbox" name="v10" value="Knjiga">            <input type="checkbox" name="v10" value="Knjiga">
195            Knjige<br>            Knjige<br>
196            <input type="checkbox" name="v10" value="Časopis">            <input type="checkbox" name="v10" value="Časopis">
197            Časopisi <br>            Časopisi <br>
198            <input type="checkbox" name="v10" value="E-časopis">            <input type="checkbox" name="v10" value="E-časopis">
199            Elektronički časopisi <br>            Elektronički časopisi<br>
200            <input type="checkbox" name="v10" value="Članci">            <input type="checkbox" name="v10" value="Članak">
201            Članci i poglavlja<br>            Članci i poglavlja<br>
202  <!--        <!--      
203            <input type="checkbox" name="v10" value="">            <input type="checkbox" name="v10" value="">
# Line 213  Line 206 
206            CD-ROM            CD-ROM
207  -->  -->
208          </td>          </td>
209          <td rowspan="2" class="label2" rowspan="2" valign="top">          <td rowspan="2" class="label2" rowspan="2">
210           <a href="_help.html" title="Pomoć">Knjižnice:</a>           <a href="_help.html" title="Pomoć">Knjižnice:</a>&nbsp;&nbsp;
211          </td>          </td>
212          <td class="limiter">          <td class="limiter">
213                  Označi          <input type="hidden" name="f11" value="library">
214                  <a href="javascript:SetChecked(1)">sve</a>,          <input type="checkbox" name="v11" value="Anglistika or Arheologija or
215                  <a href="javascript:SetChecked(0)">niti jednu</a>          Etnologija or Filozofija or Fonetika or Germanistika or Klasična or
216                  <br>humanističku knjižnicu          Komparativna or Lingvistika or Povijest or umjetnosti or Romanistika or
217            Slavenska or Talijanistika or Središnja" >
218                    sve humanističke knjižnice
219          </td>          </td>
220          <td class="limiter">          <td class="limiter">
221                  Označi          <input type="checkbox" name="v11" value="Informacijske or Pedagogija or
222                  <a href="javascript:SetChecked(1)">sve</a>,          Psihologija or Sociologija or Središnja">      
223                  <a href="javascript:SetChecked(0)">niti jednu</a>                  sve knjižnice društvenih znanosti
                 <br>knjižnicu društvenih znanosti  
224          </td>          </td>
225        </tr>        </tr>
226    
227        <tr>        <tr>
228          <td class="limiter">          <td class="limiter">
229          ili samo pojedine knjižnice:<br>          ili samo pojedine<br> humanističke knjižnice:<br>
         <input type="hidden" name="f11" value="library">  
230          <input type="checkbox" name="v11" value="Anglistika" >          <input type="checkbox" name="v11" value="Anglistika" >
231                  Anglistika<br>                  Anglistika<br>
232          <input type="checkbox" name="v11" value="Arheologija" >          <input type="checkbox" name="v11" value="Arheologija" >
# Line 266  Line 259 
259          </td>          </td>
260    
261          <td class="limiter">          <td class="limiter">
262          ili samo pojedine knjižnice:<br>          ili samo pojedine<br> društvene knjižnice:<br>
263          <input type="checkbox" name="v11" value="Informacijske znanosti" >          <input type="checkbox" name="v11" value="Informacijske znanosti" >
264                  Informacijske znanosti<br>                  Informacijske znanosti<br>
265          <input type="checkbox" name="v11" value="Pedagogija" >          <input type="checkbox" name="v11" value="Pedagogija" >
# Line 275  Line 268 
268                  Psihologija<br>                  Psihologija<br>
269          <input type="checkbox" name="v11" value="Sociologija" >          <input type="checkbox" name="v11" value="Sociologija" >
270                  Sociologija                  Sociologija
271            <p>&nbsp;
272            <p>&nbsp;
273    
274            <input type="checkbox" name="v11" value="Središnja čitaonica" >
275                    samo središnja čitaonica
276          </td>          </td>
277                    
278        </tr>        </tr>

Legend:
Removed from v.84  
changed lines
  Added in v.85

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26