/[webpac]/trunk/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /trunk/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 193 by dpavlin, Thu Dec 11 18:42:40 2003 UTC revision 207 by dpavlin, Sat Jan 31 21:03:06 2004 UTC
# Line 1  Line 1 
1  + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima  + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
2    
3    
4    - Maknuti ID kod prikaza jedinice THS
5    + razdvojite kod adresara:
6            Funkcije/dužnosnici na
7                    Funkcije (polje 204^a)                                    
8                    Dužnosnici (700)
9         Time se i pripadna kazala dobiju jednostavnije
10    + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710, 711,
11      712) kao u predmetnicama
12    + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom redu, sad
13      su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
14    + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
15    - Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
16    - Prijevod: Index lookup
17    + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
18    - POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu još rubrika Niži naziv (NT)
19    - POJMOVNIK: Indeks klasifikacije  treba sadržavati osim koda i podatak
20    riječima
21    + POJMOVNIK: Nemacki u Njemački - kod padajućih opcija za pretraživanje
22    - Next Page / Previous Page - prijevod
23    + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
24    + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
25      Dr?avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
26            (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
27    + izbaciti opciju "cijeli naslov"
28    - provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
29      osobna odgovornost)
30    + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
31      Autor(i): Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni inspektorat Vlada
32      Republike Hrvatske
33      Sekundarne odgovornosti: Hrvatski sabor
34      Naslov: Izvje??e o radu Inspekcije rada za ... godinu
35      Impresum: Zagreb : Hrvatski sabor, 1998-
36            Trebalo bi biti: Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni
37                    inspektorat ; Vlada Republike Hrvatske
38    + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
39      200fg
40            sada: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija
41            zelja: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija / glavna urednica
42            Maja Bratani?
43            sada: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna
44            verzija
45            zelja: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna
46            verzija / [glavna urednica Maja Bratani?]
47                    Onako kako pi?e npr. u rubrici "Na drugom mediju" samo bez
48                    ISBN-a ...
49    + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da bude
50      kod jezika, kao u zapisu
51    - tablica kodova jezika
52    + ako je jezika više neka budu odvojeni " ; "
53    - vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
54    + U prikazu jedinice staviti na po?etak polje 981^a - naziv rubrike Zbirka:
55    - kod prikaza THS termina da bude naziv rubrike velikim slovima        
56      HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI,  odijeljeni nekom crtom
57    - singular, plural
58    - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
59  - predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab  - predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
60  - kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab  - kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
61  + dijakritici u indexu  + dijakritici u indexu
62  - ne piše fg potpolja odgovornosti  + ne piše fg potpolja odgovornosti
63  - radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)  + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
64  - "početak" bi trebao reagirati i na dio riječi a ne samo na cijelu riječ  - "početak" bi trebao reagirati i na dio riječi a ne samo na cijelu riječ
65  + "traži po početku" i "Exact search"  + "traži po početku" i "Exact search"
66  + trenutno traži godinu koja je upisana u 210^d. Da li se može  + trenutno traži godinu koja je upisana u 210^d. Da li se može
# Line 17  Line 72 
72          - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]          - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
73            210^d[1983- ....]            210^d[1983- ....]
74  + "Natrag na pretraživanje" se ne  vidi sasvim - kratko polje  + "Natrag na pretraživanje" se ne  vidi sasvim - kratko polje
75  - zaostaje neki a nakon ISN  + zaostaje neki a nakon ISN
76  - između dva ISN dobro bi došao neki interpunkcijski znak (, ; ...)  + između dva ISN dobro bi došao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
77  - helpić uz tipke + - pogotovo uz treću  - helpić uz tipke + - pogotovo uz treću
78  - promijeniti:  - promijeniti:
79          + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti          + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti

Legend:
Removed from v.193  
changed lines
  Added in v.207

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26