/[webpac]/trunk/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 168 - (show annotations)
Sun Nov 23 15:37:43 2003 UTC (20 years, 3 months ago) by dpavlin
File size: 1425 byte(s)
added years filter for swish to support 1983- notation

1 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
2
3
4 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
5 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
6 poraditi na algoritmu da se:
7 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
8 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
9 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
10 od upisane godine dalje 210^d1983-
11 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
12 210^d[1983- ....]
13 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
14 - zaostaje neki a nakon ISN
15 - izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
16 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu
17 - promijeniti:
18 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
19 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
20 + Autori -> Autor(i)
21 - Authors -> Author(s)
22 - Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim zagradama:
23 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
24 sebe ]
25 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
26 + "Display details about checked items" - hrvatski
27 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
28 returned 267 results..." ove poruke
29
30
31 - Napisati tekst (help) za link sa Ogranièenja, Vrsta graðe i Zbirke
32 - popraviti ISBD u ISBN
33 - gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26