/[webpac]/trunk/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 189 - (hide annotations)
Sat Nov 29 19:07:29 2003 UTC (20 years, 3 months ago) by dpavlin
File size: 1658 byte(s)
local changes specific to hida

1 dpavlin 166 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
2    
3    
4 dpavlin 189 - ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
5     - radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
6     - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
7 dpavlin 166 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
8 dpavlin 168 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
9 dpavlin 166 poraditi na algoritmu da se:
10     - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
11     godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
12     - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
13     od upisane godine dalje 210^d1983-
14     - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
15     210^d[1983- ....]
16     + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
17     - zaostaje neki a nakon ISN
18     - izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
19     - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu
20     - promijeniti:
21     + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
22     - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
23     + Autori -> Autor(i)
24     - Authors -> Author(s)
25     - Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim zagradama:
26     200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
27     sebe ]
28     + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
29     + "Display details about checked items" - hrvatski
30     + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
31     returned 267 results..." ove poruke
32    
33    
34     - Napisati tekst (help) za link sa Ogranièenja, Vrsta graðe i Zbirke
35     - popraviti ISBD u ISBN
36 dpavlin 189 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
37     + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.3

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26