/[webpac]/trunk/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 166 - (hide annotations)
Sun Nov 23 15:06:54 2003 UTC (20 years, 3 months ago) by dpavlin
File size: 1425 byte(s)
added TODO for HIDRA

1 dpavlin 166 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
2    
3    
4     + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
5     - trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
6     poraditi na algoritmu da se:
7     - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
8     godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
9     - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
10     od upisane godine dalje 210^d1983-
11     - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
12     210^d[1983- ....]
13     + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
14     - zaostaje neki a nakon ISN
15     - izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
16     - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu
17     - promijeniti:
18     + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
19     - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
20     + Autori -> Autor(i)
21     - Authors -> Author(s)
22     - Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim zagradama:
23     200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
24     sebe ]
25     + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
26     + "Display details about checked items" - hrvatski
27     + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
28     returned 267 results..." ove poruke
29    
30    
31     - Napisati tekst (help) za link sa Ogranièenja, Vrsta graðe i Zbirke
32     - popraviti ISBD u ISBN
33     - gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.1

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26