/[webpac]/branches/tehnika/TODO.tehnika
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/tehnika/TODO.tehnika

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 284 - (show annotations)
Sun Mar 14 18:14:35 2004 UTC (20 years, 3 months ago) by dpavlin
File size: 1089 byte(s)
local

1
2 - linkovi na e-casopise ne rade
3 - slovo ð, © umjesto ® (Bujas ©eljko)
4 - polinkati autore, predmete i izdavace
5 - polinkati polja:
6 410 nakl. cjelina
7 421 prilog
8 430 nastavak
9 440 nastavlja se kao
10 461 skup
11 463 dio
12 464 analitièki dio
13 (463 i 464 tretirati isto)
14 $1 200
15 primjer: gfzg ID= 810118031, 100101046
16 - acces file ttf - treba spojiti naslove.
17 + ogranièenje za tiskanu graðu i elektronièke èasopise
18 + pretra¾ivanje po poèetku naslova ili iz rijeèi naslova
19 - kod pretra¾ivanja po signaturi, da mi nadje samo tu signaturu - otvara
20 mi hrpu drugih (npr. 20.3-99-1, a u rezultatima mi izbaci sve signature
21 koje imaju takav poèetak, ¹to kod nas znaèi da umjesto broja 1 na kraju
22 izreda sve ostale brojeve ...20.3-99-11; 20.3-99-12; ....20.3-99-19)
23 + maknuti MFN iz menija
24 + Ogranièenja po fakultetima ne rade kako treba
25 + u svrhu ogranièavanja, imena knji¾nica ispisati kodom
26
27
28 ## FSB ##
29 - povuci novu masku za FSB
30
31 - upute za indexiranje Tamari
32 + Reading MARC file '/data/tehnika/gfzg/Gradzg.iso'
33 Invalid record, size does not match leader at ./all2xml.pl line 809
34
35

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26