/[webpac]/branches/tehnika/TODO.tehnika
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/tehnika/TODO.tehnika

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 341 - (show annotations)
Thu Jun 10 22:22:54 2004 UTC (19 years, 8 months ago) by dpavlin
File size: 1102 byte(s)
local changes

1 "18.2-96-1"
2
3
4 - linkovi na e-casopise ne rade
5 + slovo ð, © umjesto ® (Bujas ©eljko)
6 - polinkati autore, predmete i izdavace
7 - polinkati polja:
8 410 nakl. cjelina
9 421 prilog
10 430 nastavak
11 440 nastavlja se kao
12 461 skup
13 463 dio
14 464 analitièki dio
15 (463 i 464 tretirati isto)
16 $1 200
17 primjer: gfzg ID= 810118031, 100101046
18 - acces file ttf - treba spojiti naslove.
19 + ogranièenje za tiskanu graðu i elektronièke èasopise
20 + pretra¾ivanje po poèetku naslova ili iz rijeèi naslova
21 - kod pretra¾ivanja po signaturi, da mi nadje samo tu signaturu - otvara
22 mi hrpu drugih (npr. 20.3-99-1, a u rezultatima mi izbaci sve signature
23 koje imaju takav poèetak, ¹to kod nas znaèi da umjesto broja 1 na kraju
24 izreda sve ostale brojeve ...20.3-99-11; 20.3-99-12; ....20.3-99-19)
25 + maknuti MFN iz menija
26 + Ogranièenja po fakultetima ne rade kako treba
27 + u svrhu ogranièavanja, imena knji¾nica ispisati kodom
28
29
30 ## FSB ##
31 - povuci novu masku za FSB
32
33 - upute za indexiranje Tamari
34 + Reading MARC file '/data/tehnika/gfzg/Gradzg.iso'
35 Invalid record, size does not match leader at ./all2xml.pl line 809
36
37

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26