/[webpac]/branches/tehnika/TODO.tehnika
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/tehnika/TODO.tehnika

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 265 - (show annotations)
Fri Mar 12 15:43:01 2004 UTC (20 years, 1 month ago) by dpavlin
File size: 1104 byte(s)
Tehnika specific changes

1
2 - pogledati podatke Gfos
3 - povuci novu masku za FSB
4 - linkovi na e-casopise ne rade
5 - slovo ð, © umjesto ® (Bujas ©eljko)
6 - polinkati autore, predmete i izdavace
7 - polinkati polja:
8 410 nakl. cjelina
9 421 prilog
10 430 nastavak
11 440 nastavlja se kao
12 461 skup
13 463 dio
14 464 analitièki dio
15 (463 i 464 tretirati isto)
16 $1 200
17 primjer: gfzg ID= 810118031, 100101046
18 - acces file ttf - treba spojiti naslove.
19 - u svrhu ogranièavanja, imena knji¾nica ispisati kodom
20 + ogranièenje za tiskanu graðu i elektronièke èasopise
21 + pretra¾ivanje po poèetku naslova ili iz rijeèi naslova
22 - kod pretra¾ivanja po signaturi, da mi nadje samo tu signaturu - otvara
23 mi hrpu drugih (npr. 20.3-99-1, a u rezultatima mi izbaci sve signature
24 koje imaju takav poèetak, ¹to kod nas znaèi da umjesto broja 1 na kraju
25 izreda sve ostale brojeve ...20.3-99-11; 20.3-99-12; ....20.3-99-19)
26 + maknuti MFN iz menija
27 - Ogranièenja po fakultetima ne rade kako treba
28
29
30
31 - upute za indexiranje Tamari
32 + Reading MARC file '/data/tehnika/gfzg/Gradzg.iso'
33 Invalid record, size does not match leader at ./all2xml.pl line 809
34
35

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26