/[webpac]/branches/tehnika/TODO.tehnika
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /branches/tehnika/TODO.tehnika

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 265 - (hide annotations)
Fri Mar 12 15:43:01 2004 UTC (20 years, 1 month ago) by dpavlin
File size: 1104 byte(s)
Tehnika specific changes

1 dpavlin 265
2     - pogledati podatke Gfos
3     - povuci novu masku za FSB
4     - linkovi na e-casopise ne rade
5     - slovo ð, © umjesto ® (Bujas ©eljko)
6     - polinkati autore, predmete i izdavace
7     - polinkati polja:
8     410 nakl. cjelina
9     421 prilog
10     430 nastavak
11     440 nastavlja se kao
12     461 skup
13     463 dio
14     464 analitièki dio
15     (463 i 464 tretirati isto)
16     $1 200
17     primjer: gfzg ID= 810118031, 100101046
18     - acces file ttf - treba spojiti naslove.
19     - u svrhu ogranièavanja, imena knji¾nica ispisati kodom
20     + ogranièenje za tiskanu graðu i elektronièke èasopise
21     + pretra¾ivanje po poèetku naslova ili iz rijeèi naslova
22     - kod pretra¾ivanja po signaturi, da mi nadje samo tu signaturu - otvara
23     mi hrpu drugih (npr. 20.3-99-1, a u rezultatima mi izbaci sve signature
24     koje imaju takav poèetak, ¹to kod nas znaèi da umjesto broja 1 na kraju
25     izreda sve ostale brojeve ...20.3-99-11; 20.3-99-12; ....20.3-99-19)
26     + maknuti MFN iz menija
27     - Ogranièenja po fakultetima ne rade kako treba
28    
29    
30    
31     - upute za indexiranje Tamari
32     + Reading MARC file '/data/tehnika/gfzg/Gradzg.iso'
33     Invalid record, size does not match leader at ./all2xml.pl line 809
34    
35    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26