/[webpac]/branches/hidra/template_html-hidra/search-bib.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/hidra/template_html-hidra/search-bib.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 719 - (show annotations)
Sat Oct 8 16:08:42 2005 UTC (18 years, 1 month ago) by dpavlin
File MIME type: text/html
File size: 9949 byte(s)
local changes
1 <TABLE WIDTH=520 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDER=0>
2 <tr><td width=520>
3 <!--
4 <table width="100%" border=0>
5 <tr>
6
7 <td class="small"><a href="/webpac-hidra2-adr/">adresar</a></td>
8 <td class="small"><a href="/webpac-hidra2-ths/">pojmovnik</a></td>
9
10 <td class="tdH1">&nbsp;</td>
11 </tr>
12 <tr>
13 <td class="small" colspan=2></td>
14 </tr>
15
16 <tr>
17 <td><font color="red">TRENUTNO NE RADI!!!!</font></td>
18 </tr>
19
20
21 </table>
22
23 -->
24
25 <form name="search" method="get" action="?">
26 <input type="hidden" name="rm" value="results">
27 <input type="hidden" name="persist_search" value="11">
28
29 <table border="0">
30 <tr>
31 <td class=tpn12> </td>
32
33 <td align="right"><input type="submit" value="Pretra¾i !" class="navigacija"
34 name="submit">
35 </td>
36 <td>&nbsp;
37 </td>
38 </tr>
39 <tr>
40
41 <td>
42 <select name="f1">
43 <option value="CorporateBodyName" selected>Korporativna odgovornost</option>
44 <option value="PersonalName">Osobna odgovornost</option>
45 <option value="Responsibility">Odgovornost</option>
46 <option value="Title">Naslov</option>
47 <option value="Date">Godina</option>
48 <option value="IdentificationNumbers">ISBN/ISSN</option>
49 <option value="Subject">Predmet</option>
50 <option value="SubjectTopicalName">Predmet: tema</option>
51 <option value="SubjectGeographicalName">Predmet: zemljopis</option>
52 <option value="SubjectCorporateBodyName">Predmet: tijelo</option>
53 <option value="SubjectPersonalName">Predmet: osoba</option>
54 <option value="SubjectForm">Predmet: oblik</option>
55 </select>
56 </td>
57 <td valign="bottom">
58 <input size="30" name="v1">
59 </td>
60 <td>&nbsp;
61 </td>
62 <!--
63 <td>
64 <input type=submit value="kazalo" name="f1_index" class="navigacija">
65 </td>
66 -->
67 <td>
68 </td>
69 </tr>
70 <tr>
71 <td>
72 <select name="f2">
73 <option value="Title" selected>Naslov</option>
74 <option value="CorporateBodyName">Korporativna odgovornost</option>
75 <option value="PersonalName">Osobna odgovornost</option>
76 <option value="Responsibility">Odgovornost</option>
77 <option value="Date">Godina</option>
78 <option value="IdentificationNumbers">ISBN/ISSN</option>
79 <option value="Subject">Predmet</option>
80 <option value="SubjectTopicalName">Predmet: tema</option>
81 <option value="SubjectGeographicalName">Predmet: zemljopis</option>
82 <option value="SubjectCorporateBodyName">Predmet: tijelo</option>
83 <option value="SubjectPersonalName">Predmet: osoba</option>
84 <option value="SubjectForm">Predmet: oblik</option>
85 </select>
86 </td>
87 <td valign="bottom">
88 <input size="30" name="v2">
89 </td>
90 <td>&nbsp;
91 </td>
92 </tr>
93 <!--
94 <tr>
95 <td>&nbsp;</td>
96 <td colspan="2" nowrap>
97 <small>
98 <input type="radio" name="e3" value="" checked="true">bilo koja rijeè
99 <input type="radio" name="e3" value="1">poèetak naslova
100 </small>
101 </td>
102 </tr>
103 -->
104 <tr>
105 <td>
106 <select name="f3">
107 <option value="Date" selected>Godina</option>
108 <option value="CorporateBodyName">Korporativna odgovornost</option>
109 <option value="PersonalName">Osobna odgovornost</option>
110 <option value="Responsibility">Odgovornost</option>
111 <option value="Title">Naslov</option>
112 <option value="IdentificationNumbers">ISBN/ISSN</option>
113 <option value="Subject">Predmet</option>
114 <option value="SubjectTopicalName">Predmet: tema</option>
115 <option value="SubjectGeographicalName">Predmet: zemljopis</option>
116 <option value="SubjectCorporateBodyName">Predmet: tijelo</option>
117 <option value="SubjectPersonalName">Predmet: osoba</option>
118 <option value="SubjectForm">Predmet: oblik</option>
119 </select>
120 </td>
121 <td valign="bottom">
122 <input size="30" name="v3">
123 </td>
124 <td>&nbsp;
125 </td>
126 </tr>
127 <tr>
128 <td>
129 <select name="f4">
130 <option value="IdentificationNumbers" selected>ISBN/ISSN</option>
131 <option value="CorporateBodyName">Korporativna odgovornost</option>
132 <option value="PersonalName">Osobna odgovornost</option>
133 <option value="Responsibility">Odgovornost</option>
134 <option value="Title">Naslov</option>
135 <option value="Date">Godina</option>
136 <option value="Subject">Predmet</option>
137 <option value="SubjectTopicalName">Predmet: tema</option>
138 <option value="SubjectGeographicalName">Predmet: zemljopis</option>
139 <option value="SubjectCorporateBodyName">Predmet: tijelo</option>
140 <option value="SubjectPersonalName">Predmet: osoba</option>
141 <option value="SubjectForm">Predmet: oblik</option>
142 </select>
143 </td>
144 <td valign="bottom">
145 <input size="30" name="v4">
146 </td>
147 <td>&nbsp;
148 </td>
149 </tr>
150 <tr>
151 <td>
152 <select name="f5">
153 <option value="Subject" selected>Predmet</option>
154 <option value="SubjectTopicalName">Predmet: tema</option>
155 <option value="SubjectGeographicalName">Predmet: zemljopis</option>
156 <option value="SubjectCorporateBodyName">Predmet: tijelo</option>
157 <option value="SubjectPersonalName">Predmet: osoba</option>
158 <option value="SubjectForm">Predmet: oblik</option>
159 <option value="Title">Naslov</option>
160 <option value="Date">Godina</option>
161 <option value="IdentificationNumbers">ISBN/ISSN</option>
162 <option value="CorporateBodyName">Korporativna odgovornost</option>
163 <option value="PersonalName">Osobna odgovornost</option>
164 <option value="Responsibility">Odgovornost</option>
165 </select>
166 </td>
167 <td valign="bottom">
168 <input size="30" name="v5">
169 </td>
170 <td>&nbsp;
171 </td>
172 </tr>
173 </table>
174
175 <p>
176 <table border="0">
177 <tr><td class="navigacija" style='text-align:justify'>Selekciju podataka mo¾ete suziti upisom u rubriku za naslov:
178 <ul>
179 <li><b>online</b> za podatke s poveznicom na cjelovit tekst</li>
180 <li><b>usklaðeno</b> za Zakonodavstvo usklaðeno s EU</li>
181 </ul>
182 </td></tr>
183 </table>
184
185 <table border="0">
186 <tr>
187 <td class="label1">
188 <input type="hidden" name="f6" value="SubjectIndexHR">
189 <input size="30" type="text" name="v6">
190 </td>
191 <td>
192 <input type="submit" value="Predmetno kazalo" name="f6_index" class="navigacija">
193 </td>
194 <td>&nbsp;</td>
195 </tr>
196 <tr>
197 <td class="label1">
198 <input type="hidden" name="f12" value="SubjectIndexHR2">
199 <input size="30" type="text" name="v12">
200 </td>
201 <td>
202 <input type="submit" value="Predmetno kazalo" name="f12_index" class="navigacija">
203 </td>
204 <td>&nbsp;</td>
205 </tr>
206 <tr>
207 <td class="label1">
208 <input type="hidden" name="f7" value="CorporateBodyIndexHR">
209 <input size="30" type="text" name="v7">
210 </td>
211 <td>
212 <input type="submit" value="Kazalo korporativnih odgovornosti" name="f7_index" class="navigacija">
213 </td>
214 <td>&nbsp;</td>
215 </tr>
216 </table>
217 <br>
218 <table border="0">
219 <tr>
220 <td class="navigacija">Pretra¾i sve podatke</td>
221 <td class="inputfield">
222 <input type="hidden" name="f8" value="xml">
223 <input type="text" size="30" name="v8" value="">
224 </td>
225 <td><input type="submit" value="Pretra¾i !" class="navigacija">
226 </td>
227 </tr>
228 </table>
229
230 <br>
231 <table border="0" >
232 <!--
233 <tr>
234 <td colspan="4" class=tpn12><b>Zbirke:</b>
235 </td>
236 </tr>
237 -->
238 <tr>
239
240 <td class="limiter">
241 <input type="hidden" name="f11" value="Collection">
242 <input type="hidden" name="v11" value="SDRH_H">
243 <input type="hidden" name="filter" value="hidra-sdrh-h">
244
245 <!--
246 <input type="checkbox" name="v11" value="SDRH_H" checked>
247 Slu¾bena dokumentacija i opæe publikacije Republike Hrvatske<br>
248 <input type="checkbox" name="v11" value="NN_H" >
249 Narodne novine - zakonodavstvo Republike Hrvatske<br>
250
251 <input type="checkbox" name="v11" value="BIL_H" >
252 Narodne novine - bilateralni ugovori Republike Hrvatske<br>
253 <input type="checkbox" name="v11" value="MUL_H" >
254 Narodne novine - multilateralni ugovori Republike Hrvatske<br>
255 <input type="checkbox" name="v11" value="SDSZ-H" >
256 Slu¾bena dokumentacija stranih zemalja<br>
257 <input type="checkbox" name="v11" value="SDMO-H" >
258 Slu¾bena dokumentacija meðunarodnih organizacija<br>
259
260 <input type="checkbox" name="v11" value="BIBS-H" >
261 Dokumentacija politièkih stranaka<br>
262 --> </td>
263 </tr>
264
265
266 <tr><td colspan="2">
267
268 <!--<div align="center">-->
269 <!--<input type="submit" value="Pretra¾i !" class="navigacija">-->
270 <input type="reset" value="Poni¹ti obrazac !" name="reset" class="navigacija">
271 <!--</div>-->
272 </td></tr>
273 <!--
274 </table>
275 <p>
276 <table border="0" cellpadding=6 cellspacing=0 >
277
278 <tr><td ><hr></td></tr>
279 -->
280 <tr><td class="navigacija" valign=top style='text-align:justify' >
281 <table >
282 <tr><td class="tdH1">&nbsp;</td></tr>
283 <tr><td class="navigacijaT" style='text-align:justify' >
284 <ul>
285 <li>Pretra¾uje se po poèetku svake rijeèi ili po cijeloj rijeèi upisanoj u jednu ili vi¹e ponuðenih kategorija za pretra¾ivanje.</li>
286 <li>Razmak izmeðu dviju rijeèi ima znaèenje logièkoga operatora "I" (AND). OR i NOT su oznake za logièke operatore znaèenja "ILI" i "NE".</li>
287 <li>Slova stranih jezika potrebno je upisati bez dijakritièkih znakova.</li>
288 <li>Predmet sadr¾aja publikacija i dokumenata oznaèuju deskriptori Pojmovnika Eurovoc: nazivi korporativnih tijela, tematske i zemljopisne odrednice.
289 <li>Korporativne odgovornosti èine normirani nazivi tijela javne vlasti RH iz <a href="http://www.hidra.hr/eurovoc/tekstovi1/euv_uvodh.htm">Hrvatskoga dodatka Pojmovniku Eurovoc</a>: autori, izdavaèi, izraðivaèi nacrta, podnositelji i donositelji zakona te drugi suradnici.
290 <li>Kazala se prikazaju od zadanog poèetka odrednice, odnosno u cijelosti ukoliko poèetak nije zadan ili ne postoji odrednica s upisanim poèetkom.</ul>
291 </td></tr>
292
293 </table>
294 </td></tr>
295 </table>
296 </td></tr>
297 </table>
298 </form>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26