/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 272 by dpavlin, Thu Mar 11 20:42:23 2004 UTC revision 273 by dpavlin, Sat Mar 13 18:30:31 2004 UTC
# Line 11  OPĆENITO: Line 11  OPĆENITO:
11  rubrike od podataka  rubrike od podataka
12    
13  ADR:  ADR:
14  - Dužnosnik, Područje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci će se nalaziti  + Dužnosnik, Područje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci će se nalaziti
15  u dva polja ^3link i ^apodatak)  u dva polja ^3link i ^apodatak)
16  - Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus  + Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
17  - Kazalo Područja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome  + Kazalo Područja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
18  kakav kod imaju  kakav kod imaju
19  - Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka  + Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
20  - staviti mogućnost izbora baze  - staviti mogućnost izbora baze
21    
22  BIB:  BIB:
23  - Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili  + Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
24  još bolje svakog u svoj red  još bolje svakog u svoj red (stavila svakog u svoj red, također i kod
25    primarnih)
26  + Desna zagrada viška kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)  + Desna zagrada viška kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
27  - kod onih koji su područje ili mikrotezaurus uz odrednicu da piše i kod:  + kod onih koji su područje ili mikrotezaurus uz odrednicu da piše i kod:
28        mikrotezaurus [xxxx]        mikrotezaurus [xxxx]
29        područje [xx]        područje [xx]
30    
# Line 39  THS: Line 40  THS:
40  + Maknuti ID kod prikaza jedinice  + Maknuti ID kod prikaza jedinice
41  + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim  + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
42  redom ....(barem hrvatski od ostalih)  redom ....(barem hrvatski od ostalih)
43  - Kazalo klasifikacije treba sadržavati osim koda i podatak riječima  + Kazalo klasifikacije treba sadržavati osim koda i podatak riječima
44  - U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodručje  + U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodručje
45  ili ^aMikrotezaurus  ili ^aMikrotezaurus
46        (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)        (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
47  + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)  + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
48  - Niži naziv - svakog u novi red  - Niži naziv - svakog u novi red
49  - Maknuti pretraživanje Područje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:  + Maknuti pretraživanje Područje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
50        Područja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)        Područja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
51         [04] politika         [04] politika
52         [0406] politički okvir         [0406] politički okvir
# Line 53  ili ^aMikrotezaurus Line 54  ili ^aMikrotezaurus
54         ....         ....
55        To su zapisi kojima u Izvor dopišete Područje ili Mikrotezaurus        To su zapisi kojima u Izvor dopišete Područje ili Mikrotezaurus
56        (901^aPodručje ili ^aMikrotezaurus)        (901^aPodručje ili ^aMikrotezaurus)
57  - U pretraživanju se ne uključuju polja 561 i 562 (služe samo za linkanje u  + U pretraživanju se ne uključuju polja 561 i 562 (služe samo za linkanje u
58  pikazu)  pikazu)
59    
60    ---------------------------------------------------------------------
61    
62  + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI  + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI
63  + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima  + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
64  + razdvojite kod adresara: Funkcije/dužnosnici na -      Funkcije (polje  + razdvojite kod adresara: Funkcije/dužnosnici na -      Funkcije (polje
# Line 86  bude Line 89  bude
89  + ako je jezika više neka budu odvojeni " ; "  + ako je jezika više neka budu odvojeni " ; "
90  + U prikazu jedinice staviti na požetak polje 981^a - naziv rubrike je  + U prikazu jedinice staviti na požetak polje 981^a - naziv rubrike je
91  Zbirka:  Zbirka:
92  - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu  + ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
93  + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab  + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
94  + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab  + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
95  + dijakritici u indexu  + dijakritici u indexu

Legend:
Removed from v.272  
changed lines
  Added in v.273

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26