/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 242 by dpavlin, Mon Mar 8 18:07:37 2004 UTC revision 261 by dpavlin, Thu Mar 11 20:42:23 2004 UTC
# Line 1  Line 1 
1  + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima  - kazalo područja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
2                                  
3                                  
4                                   PRETRAŽIVANJE
5    
6    OPĆENITO:
7    - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
8    - singular, plural
9    - Na svakom pretraživaču link za help koji bi mi podmetnuli
10    + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
11    rubrike od podataka
12    
13    ADR:
14    - Dužnosnik, Područje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci će se nalaziti
15    u dva polja ^3link i ^apodatak)
16    - Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
17    - Kazalo Područja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
18    kakav kod imaju
19    - Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
20    - staviti mogućnost izbora baze
21    
22    BIB:
23    - Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
24    još bolje svakog u svoj red
25    + Desna zagrada viška kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
26    - kod onih koji su područje ili mikrotezaurus uz odrednicu da piše i kod:
27          mikrotezaurus [xxxx]
28          područje [xx]
29    
30          ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
31    
32    + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
33    + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
34    
35  - Maknuti ID kod prikaza jedinice THS   + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
36  + razdvojite kod adresara:   + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
37          Funkcije/dužnosnici na  
38                  Funkcije (polje 204^a)                                      THS:
39                  Dužnosnici (700)  + Maknuti ID kod prikaza jedinice
40       Time se i pripadna kazala dobiju jednostavnije  + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
41  + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710, 711,  redom ....(barem hrvatski od ostalih)
42    712) kao u predmetnicama  - Kazalo klasifikacije treba sadržavati osim koda i podatak riječima
43  + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom redu, sad  - U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodručje
44    su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)  ili ^aMikrotezaurus
45          (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
46    + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
47    - Niži naziv - svakog u novi red
48    - Maknuti pretraživanje Područje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
49          Područja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
50           [04] politika
51           [0406] politički okvir
52           [0411] politička stranka
53           ....
54          To su zapisi kojima u Izvor dopišete Područje ili Mikrotezaurus
55          (901^aPodručje ili ^aMikrotezaurus)
56    - U pretraživanju se ne uključuju polja 561 i 562 (služe samo za linkanje u
57    pikazu)
58    
59    + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI
60    + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
61    + razdvojite kod adresara: Funkcije/dužnosnici na -      Funkcije (polje
62    204^a) ; Džnosnici (700)
63    + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
64    711,  712) kao u predmetnicama
65    + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
66    redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
67  + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)  + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
68  - Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno  + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
 - Prijevod: Index lookup  
69  + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika  + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
70  - POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu još rubrika Niži naziv (NT)  + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu još rubrika Niži naziv (NT)
 - POJMOVNIK: Indeks klasifikacije  treba sadržavati osim koda i podatak  
 riječima  
71  + POJMOVNIK: Nemacki u Njemački - kod padajućih opcija za pretraživanje  + POJMOVNIK: Nemacki u Njemački - kod padajućih opcija za pretraživanje
 - Next Page / Previous Page - prijevod  
72  + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara  + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
73  + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.  + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
74    Dr?avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi  + Državni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
75          (objasnjenje i primjer u doc fajlu)  (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
76  + izbaciti opciju "cijeli naslov"  + izbaciti opciju "cijeli naslov"
77  - provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao  + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
78    osobna odgovornost)  osobna odgovornost)
79  + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "  + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
   Autor(i): Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni inspektorat Vlada  
   Republike Hrvatske  
   Sekundarne odgovornosti: Hrvatski sabor  
   Naslov: Izvje??e o radu Inspekcije rada za ... godinu  
   Impresum: Zagreb : Hrvatski sabor, 1998-  
         Trebalo bi biti: Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni  
                 inspektorat ; Vlada Republike Hrvatske  
80  + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju  + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
81    200fg    200fg
82          sada: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija  + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
83          zelja: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija / glavna urednica  bude
         Maja Bratani?  
         sada: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna  
         verzija  
         zelja: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna  
         verzija / [glavna urednica Maja Bratani?]  
                 Onako kako pi?e npr. u rubrici "Na drugom mediju" samo bez  
                 ISBN-a ...  
 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da bude  
84    kod jezika, kao u zapisu    kod jezika, kao u zapisu
85  - tablica kodova jezika  - tablica kodova jezika (??? -  mislim da ne treba)
86  + ako je jezika više neka budu odvojeni " ; "  + ako je jezika više neka budu odvojeni " ; "
87  - vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje  + U prikazu jedinice staviti na požetak polje 981^a - naziv rubrike je
88  + U prikazu jedinice staviti na po?etak polje 981^a - naziv rubrike Zbirka:  Zbirka:
89  - kod prikaza THS termina da bude naziv rubrike velikim slovima          - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
90    HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI,  odijeljeni nekom crtom  + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
91  - singular, plural  + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
 - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu  
 - predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab  
 - kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab  
92  + dijakritici u indexu  + dijakritici u indexu
93  + ne piše fg potpolja odgovornosti  + ne piše fg potpolja odgovornosti
94  + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)  + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
# Line 65  riječima Line 96  riječima
96  + "traži po početku" i "Exact search"  + "traži po početku" i "Exact search"
97  + trenutno traži godinu koja je upisana u 210^d. Da li se može  + trenutno traži godinu koja je upisana u 210^d. Da li se može
98    poraditi na algoritmu da se:    poraditi na algoritmu da se:
99          - kod onih koji imaju interval (umrli časopisi) pogleda da li        - kod onih koji imaju interval (umrli časopisi) pogleda da li
100            godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000          godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
101          - kod onih koji su živi časopisi (imaju godina- pa blankovi) bude        - kod onih koji su živi časopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
102            od upisane godine dalje 210^d1983-          od upisane godine dalje 210^d1983-
103          - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]        - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
104            210^d[1983- ....]          210^d[1983- ....]
105  + "Natrag na pretraživanje" se ne  vidi sasvim - kratko polje  + "Natrag na pretraživanje" se ne  vidi sasvim - kratko polje
106  + zaostaje neki a nakon ISN  + zaostaje neki a nakon ISN
107  + između dva ISN dobro bi došao neki interpunkcijski znak (, ; ...)  + između dva ISN dobro bi došao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
108  - helpić uz tipke + - pogotovo uz treću  - helpić uz tipke + - pogotovo uz treću (ne treba)
109  - promijeniti:  - promijeniti:
110          + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti        + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
111          - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities        - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
112          + Autori -> Autor(i)        + Autori -> Autor(i)
113          - Authors -> Author(s)        - Authors -> Author(s)
114  + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim zagradama:  + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
115    zagradama:
116    200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza    200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
117    sebe ]    sebe ]
118  + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretraživanje  + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretraživanje
119  + "Display details about checked items" - hrvatski  + "Display details about checked items" - hrvatski
120  + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )  + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
121    returned 267 results..." ove poruke  returned 267 results..." ove poruke
122    + popraviti ISBD u ISBN
   
 - Napisati tekst (help) za link sa Ograničenja, Vrsta građe i Zbirke  
 - popraviti ISBD u ISBN  
123  + gdje i kako postaviti opcije za "traži po početku" i "Exact search"  + gdje i kako postaviti opcije za "traži po početku" i "Exact search"
124  + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)  + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
125    + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
126    
 - sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)  

Legend:
Removed from v.242  
changed lines
  Added in v.261

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26