/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 242 by dpavlin, Mon Mar 8 18:07:37 2004 UTC revision 253 by dpavlin, Mon Mar 8 21:18:41 2004 UTC
# Line 1  Line 1 
1  + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima                                 PRETRAŽIVANJE
2    
3    OPĆENITO:
4    - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
5    - singular, plural
6    - Na svakom pretraživaču link za help koji bi mi podmetnuli
7    + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
8    rubrike od podataka
9    
10    ADR:
11    - Dužnosnik, Područje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci će se nalaziti
12    u dva polja ^3link i ^apodatak)
13    - Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
14    - Kazalo Područja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
15    kakav kod imaju
16    - Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
17    - staviti mogućnost izbora baze
18    
19    BIB:
20    - Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
21    još bolje svakog u svoj red
22    + Desna zagrada viška kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
23    - kod onih koji su područje ili mikrotezaurus uz odrednicu da piše i kod:
24          mikrotezaurus [xxxx]
25          područje [xx]
26    
27          ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
28    
29    + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
30    + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
31    
32  - Maknuti ID kod prikaza jedinice THS   + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
33  + razdvojite kod adresara:   + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
34          Funkcije/dužnosnici na  
35                  Funkcije (polje 204^a)                                      THS:
36                  Dužnosnici (700)  + Maknuti ID kod prikaza jedinice
37       Time se i pripadna kazala dobiju jednostavnije  + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
38  + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710, 711,  redom ....(barem hrvatski od ostalih)
39    712) kao u predmetnicama  - Kazalo klasifikacije treba sadržavati osim koda i podatak riječima
40  + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom redu, sad  - U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodručje
41    su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)  ili ^aMikrotezaurus
42          (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
43    + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
44    - Niži naziv - svakog u novi red
45    - Maknuti pretraživanje Područje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
46          Područja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
47           [04] politika
48           [0406] politički okvir
49           [0411] politička stranka
50           ....
51          To su zapisi kojima u Izvor dopišete Područje ili Mikrotezaurus
52          (901^aPodručje ili ^aMikrotezaurus)
53    - U pretraživanju se ne uključuju polja 561 i 562 (služe samo za linkanje u
54    pikazu)
55    
56    + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI
57    + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
58    + razdvojite kod adresara: Funkcije/dužnosnici na -      Funkcije (polje
59    204^a) ; Džnosnici (700)
60    + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
61    711,  712) kao u predmetnicama
62    + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
63    redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
64  + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)  + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
65  - Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno  + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
 - Prijevod: Index lookup  
66  + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika  + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
67  - POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu još rubrika Niži naziv (NT)  + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu još rubrika Niži naziv (NT)
 - POJMOVNIK: Indeks klasifikacije  treba sadržavati osim koda i podatak  
 riječima  
68  + POJMOVNIK: Nemacki u Njemački - kod padajućih opcija za pretraživanje  + POJMOVNIK: Nemacki u Njemački - kod padajućih opcija za pretraživanje
 - Next Page / Previous Page - prijevod  
69  + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara  + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
70  + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.  + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
71    Dr?avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi  + Državni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
72          (objasnjenje i primjer u doc fajlu)  (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
73  + izbaciti opciju "cijeli naslov"  + izbaciti opciju "cijeli naslov"
74  - provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao  + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
75    osobna odgovornost)  osobna odgovornost)
76  + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "  + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
   Autor(i): Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni inspektorat Vlada  
   Republike Hrvatske  
   Sekundarne odgovornosti: Hrvatski sabor  
   Naslov: Izvje??e o radu Inspekcije rada za ... godinu  
   Impresum: Zagreb : Hrvatski sabor, 1998-  
         Trebalo bi biti: Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni  
                 inspektorat ; Vlada Republike Hrvatske  
77  + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju  + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
78    200fg    200fg
79          sada: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija  + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
80          zelja: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija / glavna urednica  bude
         Maja Bratani?  
         sada: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna  
         verzija  
         zelja: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna  
         verzija / [glavna urednica Maja Bratani?]  
                 Onako kako pi?e npr. u rubrici "Na drugom mediju" samo bez  
                 ISBN-a ...  
 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da bude  
81    kod jezika, kao u zapisu    kod jezika, kao u zapisu
82  - tablica kodova jezika  - tablica kodova jezika (??? -  mislim da ne treba)
83  + ako je jezika više neka budu odvojeni " ; "  + ako je jezika više neka budu odvojeni " ; "
84  - vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje  + U prikazu jedinice staviti na požetak polje 981^a - naziv rubrike je
85  + U prikazu jedinice staviti na po?etak polje 981^a - naziv rubrike Zbirka:  Zbirka:
86  - kod prikaza THS termina da bude naziv rubrike velikim slovima          - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
87    HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI,  odijeljeni nekom crtom  + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
88  - singular, plural  + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
 - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu  
 - predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab  
 - kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab  
89  + dijakritici u indexu  + dijakritici u indexu
90  + ne piše fg potpolja odgovornosti  + ne piše fg potpolja odgovornosti
91  + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)  + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
# Line 65  riječima Line 93  riječima
93  + "traži po početku" i "Exact search"  + "traži po početku" i "Exact search"
94  + trenutno traži godinu koja je upisana u 210^d. Da li se može  + trenutno traži godinu koja je upisana u 210^d. Da li se može
95    poraditi na algoritmu da se:    poraditi na algoritmu da se:
96          - kod onih koji imaju interval (umrli časopisi) pogleda da li        - kod onih koji imaju interval (umrli časopisi) pogleda da li
97            godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000          godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
98          - kod onih koji su živi časopisi (imaju godina- pa blankovi) bude        - kod onih koji su živi časopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
99            od upisane godine dalje 210^d1983-          od upisane godine dalje 210^d1983-
100          - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]        - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
101            210^d[1983- ....]          210^d[1983- ....]
102  + "Natrag na pretraživanje" se ne  vidi sasvim - kratko polje  + "Natrag na pretraživanje" se ne  vidi sasvim - kratko polje
103  + zaostaje neki a nakon ISN  + zaostaje neki a nakon ISN
104  + između dva ISN dobro bi došao neki interpunkcijski znak (, ; ...)  + između dva ISN dobro bi došao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
105  - helpić uz tipke + - pogotovo uz treću  - helpić uz tipke + - pogotovo uz treću (ne treba)
106  - promijeniti:  - promijeniti:
107          + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti        + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
108          - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities        - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
109          + Autori -> Autor(i)        + Autori -> Autor(i)
110          - Authors -> Author(s)        - Authors -> Author(s)
111  + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim zagradama:  + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
112    zagradama:
113    200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza    200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
114    sebe ]    sebe ]
115  + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretraživanje  + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretraživanje
116  + "Display details about checked items" - hrvatski  + "Display details about checked items" - hrvatski
117  + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )  + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
118    returned 267 results..." ove poruke  returned 267 results..." ove poruke
119    + popraviti ISBD u ISBN
   
 - Napisati tekst (help) za link sa Ograničenja, Vrsta građe i Zbirke  
 - popraviti ISBD u ISBN  
120  + gdje i kako postaviti opcije za "traži po početku" i "Exact search"  + gdje i kako postaviti opcije za "traži po početku" i "Exact search"
121  + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)  + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
122    + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
123    
 - sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)  

Legend:
Removed from v.242  
changed lines
  Added in v.253

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26