/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 385 - (show annotations)
Wed Jul 7 20:59:48 2004 UTC (19 years, 5 months ago) by dpavlin
File size: 8108 byte(s)
local changes, converted lookup files to mem_lookup filter

1
2
3
4
5 + BIB: za jezik bi mo¾da trebalo ostaviti kod jezika jer na engleskom
6 pretra¾ivanju pi¹e Hrvatski, Engleski...
7 napravila nove filtere (/filter/lang_display_en.pm),
8 pa sad pise ispravno
9
10 + sve ni¾e pojmove staviti u novi red bez obzira da li su dani kroz 553
11 ili 461. Ovi od 461 idu u novi red ovi od 553 ne
12 pretpostavljam da ste ovdje mislili na sire pojmove iz polja 461 i 556.
13 kako god, sd sam svuda dodala da se ispisuje u novi red, pa bi trebalo
14 biti u redu.
15
16 - kod prikaza zapisa u THS naziv rubrike "U¾i pojam" kod
17 "Podruèja" zamijeniti sa "Potpojmovnik"
18 "Potpojmovnika" zamijeniti sa "Deskriptor"
19 "Deskriptora" ostaje "U¾i pojam"
20
21 - U polju 901^a pi¹e koja je vrsta zapisa -
22 "Podruèje" ostaje
23 "Mikrotezaurus" treba postati "Potpojmovnik"
24 Ti su nazivi ukljuèeni u nekim IF-ovima ako se ne varam, pa bi to
25 trebalo promijeniti kad ja napravim novu verziju podataka
26
27 - poslati uputu kako pristupim na¹em serveru s ona dva programa s kojima
28 sam pristupala va¹em (putty.exe i scite.exe) da mogu podmetati nove podatke
29
30 + kod THS-a. Drugo ponavljanje, pretpostavljam i ostala ponavljanja,
31 polja 450 se ne pokazuju u kazalu
32 Primjer je Hrvatski dr¾avni sabor. Prvo ponavljanje se uredno javlja
33 kao uputnica:
34 Sabor Republike Hrvatske [1991/1997] >> Hrvatski sabor
35
36 - BIB: predmetno kazalo - pripadni mikrotezaurus
37
38 + Za adresare ste napravili THU-H i THU-E direktorije. To su vjerojatno
39 trebali biti TDU-H i TDU-E. U njima nema ni¹ta, a adresar radi za oba
40 jezika hrvatski, pretpostavljam da radi na direktorij ADR-H. Ako mo¾ete
41 vidjeti ¹to je s tim
42
43 + kazalo korporativnih autora i predmetno kazalo za engleski vuku iza
44 kose crte mikrotezaurus u koji pripadaju na hrvatskom jeziku, trebalo bi
45 iæi iz 258 polja
46 engleski - 258
47 francuski - 253
48 njemaèki - 254
49
50 - KAD KLIKNEM NA GORNJE LINKOVE DOÐEM NA STRANICU
51 ODREÐENOG PRETRA®IVAÈA ALI ME NE SLU©A STIL SLOVA. TEK KAD IDEM BACK ILI
52 FORWARD ONDA MI POKA®E SLOVA KAKVA SU ZADANA STILOM.
53
54 - kod pretra¾ivanja kroz sve podatke da ne ide kroz sve na¹e
55 baze nego kod svakog pretrazivaca kroz njegov tip baza, kroz BIB baze,
56 ADR baze i THS bazu.
57
58 + "pona¹ao" umjesto "prona¹ao"
59
60
61
62
63
64
65 ---------------------------------------------------------------------------
66 - u adresaru, u displayu rezultata, label se ponavlja za Du¾nosnik i Podruèje
67 - iz indexa u adr i ths - direkltno na show_full
68 - kazalo podruèja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
69
70
71 ---------------------------------------------------------------------------
72
73 OPÆENITO:
74 - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
75 - singular, plural
76 - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
77 + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
78 rubrike od podataka
79
80 ADR:
81 + Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
82 u dva polja ^3link i ^apodatak)
83 + Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
84 + Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
85 kakav kod imaju
86 + Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
87 - staviti moguænost izbora baze
88
89 BIB:
90 + Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
91 jo¹ bolje svakog u svoj red (stavila svakog u svoj red, takoðer i kod
92 primarnih)
93 + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
94 + kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
95 mikrotezaurus [xxxx]
96 podruèje [xx]
97
98 ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
99
100 + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
101 + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
102
103 + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
104 + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
105
106 THS:
107 + Maknuti ID kod prikaza jedinice
108 + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
109 redom ....(barem hrvatski od ostalih)
110 + Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
111 + U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
112 ili ^aMikrotezaurus
113 (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
114 + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
115 - Ni¾i naziv - svakog u novi red
116 + Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
117 Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
118 [04] politika
119 [0406] politièki okvir
120 [0411] politièka stranka
121 ....
122 To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
123 (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
124 + U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
125 pikazu)
126
127 ---------------------------------------------------------------------
128
129 + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
130 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
131 + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
132 204^a) ; D¾nosnici (700)
133 + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
134 711, 712) kao u predmetnicama
135 + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
136 redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
137 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
138 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
139 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
140 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
141 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
142 + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
143 + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
144 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
145 (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
146 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
147 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
148 osobna odgovornost)
149 + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
150 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
151 200fg
152 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
153 bude
154 kod jezika, kao u zapisu
155 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
156 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
157 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
158 Zbirka:
159 + ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
160 + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
161 + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
162 + dijakritici u indexu
163 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
164 + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
165 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
166 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
167 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
168 poraditi na algoritmu da se:
169 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
170 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
171 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
172 od upisane godine dalje 210^d1983-
173 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
174 210^d[1983- ....]
175 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
176 + zaostaje neki a nakon ISN
177 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
178 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
179 - promijeniti:
180 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
181 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
182 + Autori -> Autor(i)
183 - Authors -> Author(s)
184 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
185 zagradama:
186 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
187 sebe ]
188 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
189 + "Display details about checked items" - hrvatski
190 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
191 returned 267 results..." ove poruke
192 + popraviti ISBD u ISBN
193 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
194 + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
195 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
196

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26