/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 282 - (show annotations)
Sun Mar 14 18:09:18 2004 UTC (19 years, 9 months ago) by dpavlin
File size: 5835 byte(s)
local

1 - u adresaru, u displayu rezultata, label se ponavlja za Du¾nosnik i Podruèje
2 - iz indexa u adr i ths - direkltno na show_full
3 - kazalo podruèja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
4
5
6 ---------------------------------------------------------------------------
7
8 OPÆENITO:
9 - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
10 - singular, plural
11 - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
12 + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
13 rubrike od podataka
14
15 ADR:
16 + Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
17 u dva polja ^3link i ^apodatak)
18 + Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
19 + Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
20 kakav kod imaju
21 + Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
22 - staviti moguænost izbora baze
23
24 BIB:
25 + Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
26 jo¹ bolje svakog u svoj red (stavila svakog u svoj red, takoðer i kod
27 primarnih)
28 + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
29 + kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
30 mikrotezaurus [xxxx]
31 podruèje [xx]
32
33 ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
34
35 + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
36 + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
37
38 + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
39 + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
40
41 THS:
42 + Maknuti ID kod prikaza jedinice
43 + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
44 redom ....(barem hrvatski od ostalih)
45 + Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
46 + U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
47 ili ^aMikrotezaurus
48 (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
49 + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
50 - Ni¾i naziv - svakog u novi red
51 + Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
52 Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
53 [04] politika
54 [0406] politièki okvir
55 [0411] politièka stranka
56 ....
57 To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
58 (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
59 + U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
60 pikazu)
61
62 ---------------------------------------------------------------------
63
64 + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
65 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
66 + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
67 204^a) ; D¾nosnici (700)
68 + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
69 711, 712) kao u predmetnicama
70 + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
71 redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
72 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
73 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
74 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
75 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
76 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
77 + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
78 + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
79 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
80 (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
81 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
82 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
83 osobna odgovornost)
84 + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
85 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
86 200fg
87 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
88 bude
89 kod jezika, kao u zapisu
90 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
91 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
92 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
93 Zbirka:
94 + ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
95 + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
96 + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
97 + dijakritici u indexu
98 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
99 + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
100 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
101 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
102 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
103 poraditi na algoritmu da se:
104 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
105 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
106 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
107 od upisane godine dalje 210^d1983-
108 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
109 210^d[1983- ....]
110 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
111 + zaostaje neki a nakon ISN
112 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
113 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
114 - promijeniti:
115 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
116 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
117 + Autori -> Autor(i)
118 - Authors -> Author(s)
119 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
120 zagradama:
121 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
122 sebe ]
123 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
124 + "Display details about checked items" - hrvatski
125 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
126 returned 267 results..." ove poruke
127 + popraviti ISBD u ISBN
128 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
129 + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
130 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
131

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26