--- branches/fsb/template_html/search.html 2004/02/01 21:01:44 212 +++ branches/fsb/template_html/search.html 2004/02/01 21:10:45 213 @@ -1,43 +1,3 @@ - - - - - - - - - - - - -
Knjižnice FF-aKatalog obuhvaća oko 1/4 fonda knjižnica FF-a. Manje knjižnice imaju obrađen sav fond.
Pretražuju se i naslovi elektroničkih inačica časopisa na koje su knjižnice pretplaćene.
-Funkcioniranje ovoga kataloga moguće je promijeniti. Zato su nam silno -dragocjene vaše sugestije. Pišite nam na knjiznice@ffzg.hr. -
Poznate greške -
- -
- - - - -
-
@@ -73,6 +33,12 @@ + + bilo koja riječ + početak naslova + cijeli naslov + + @@ -101,24 +67,15 @@ +
 
@@ -138,151 +95,4 @@
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ograniči pretraživanje: -
- Vrsta građe:   -
- + - - - ± -
- - - Knjige
- - Tiskani časopisi
- - Elektronički časopisi
- - Članci i poglavlja
- -
- Knjižnice:   - - - - sve humanističke knjižnice - - - sve knjižnice društvenih znanosti -
- ili samo pojedine
humanističke knjižnice:
- - Anglistika
- - Arheologija
- - Etnologija
- - Filozofija
- - Fonetika
- - Germanistika
- - Klasična filologija
- - Komparativna književnost
- - Lingvistika i orijentalni studiji
- - Povijest
- - Povijest umjetnosti
- - Romanistika
- - Slavenska filologija
- - Talijanistika
- - Turkologija -
- ili samo pojedine
društvene knjižnice:
- - Informacijske znanosti
- - Pedagogija
- - Psihologija
- - Sociologija
-
  -
  - - samo središnja čitaonica -
- - -
  -
- - -
- -