--- branches/fsb/template_html/results.html 2004/02/01 21:10:45 213 +++ branches/fsb/template_html/results.html 2004/02/01 21:33:20 214 @@ -1,191 +1,106 @@ - - - - - -
  Katalog knjižnice FSB-a
-
+ - -
- - - - - - - -
Pretraži preko svega:  - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Autor(i): - - - -  
Naslov: - - - - - bilo koja riječ - početak naslova - cijeli naslov - - -  
Godina: - - -  
Izdavač: - - - -  
ISBN/ISSN: - - - -
- - - - -  
  - - -
- - - - - - - - - - +

Rezultati pretraživanja

-
Ograniči pretraživanje: -
-       - - - Tiskana građa
- Elektronički časopisi
- - -
+ - - -
+ +

Your query returned results... +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ +
+
+
"> + &path=" class="headline"> + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + +

Your query didn't returned any results...

+