--- branches/drustvene/template_html-drustvene/search.html 2005/09/20 08:59:21 717 +++ branches/drustvene/template_html-drustvene/search.html 2005/10/08 16:08:35 718 @@ -15,7 +15,7 @@

-

Pretraživanje fondova u knjižnicama društvenih znanosti

+

Pretraživanje fondova knjižnica društvenih znanosti