--- branches/drustvene/template_html-drustvene/search.html 2004/12/22 15:47:21 602 +++ branches/drustvene/template_html-drustvene/search.html 2005/01/27 17:50:15 645 @@ -60,7 +60,7 @@
→ -Više opcija za pretraživanje + Više opcija za pretraživanje
@@ -96,8 +96,10 @@ Knjižnica Ekonomskog instituta u Zagrebu
Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
- - Knjižnica Odsjeka za psihologiju u Zagrebu
+ + Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku
+ + Knjižnica Instituta za turizam