/[webpac]/trunk2/eurovoc/pretrazivanje.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /trunk2/eurovoc/pretrazivanje.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 593 by dpavlin, Sun Oct 31 19:29:18 2004 UTC revision 594 by dpavlin, Sat Nov 6 23:26:39 2004 UTC
# Line 79  function select_option(value,text,select Line 79  function select_option(value,text,select
79  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
80    <tr>    <tr>
81          <td class="hMenuL hMenu">          <td class="hMenuL hMenu">
82          <table width="160" cellspacing="0" cellpadding="0">          <table width="160" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
83          <tr><td>          <tr><td>
84                  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">                  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
85                     <tr>                     <tr>
# Line 163  function select_option(value,text,select Line 163  function select_option(value,text,select
163    </tr>    </tr>
164        
165    <tr>    <tr>
166          <td width="200" class="menu">          <td width="240" class="menu">
167          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="160">          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="200">
168            <tr>            <tr>
169                  <td colspan="3">&nbsp;</td>                  <td colspan="3">&nbsp;</td>
170            </tr>            </tr>
171            <tr>            <tr>
172                  <td class="topLsv"></td>                  <td class="topLsv"></td>
173                  <td class="middle bkgSv"></td>                  <td class="middle2 bkgSv"></td>
174                  <td class="topRsv"></td>                  <td class="topRsv"></td>
175            </tr>            </tr>
176            <tr>            <tr>
# Line 178  function select_option(value,text,select Line 178  function select_option(value,text,select
178            </tr>            </tr>
179            <tr>            <tr>
180                  <td colspan="3" class="menuItem">                  <td colspan="3" class="menuItem">
181                  Upišite traženi pojam i <br>kliknite na Pretraži!                  Pojmovnik se pretražuje po riječima deskriptora i nedeskriptora.
182                  </td>                  </td>
183            </tr>            </tr>
184            <tr>            <tr>
185                  <td colspan="3" class="menuItem">                  <td colspan="3" class="menuItem">
186                  Klik na pojam u listi <br>rezultata pozicionira <br>pojam u                  Odaberite jezik i upišite najviše tri riječi u jednini.
                 hijerarhijskoj<br> strukturi pojmovnika.  
187                  </td>                  </td>
188            </tr>            </tr>
189            <tr>            <tr>
190                  <td colspan="3" class="menuItem">                  <td colspan="3" class="menuItem">
191                  Klik na znak <img src="img/listic.png" border="0"> otvara<br> novi prozor u kojem<br>se pojavljuje detaljan <br>prikaz traženog pojma.                  Razmak između dvije riječi ima značenje logičkog operatora "I" (AND).
192                  </td>                  </td>
193            </tr>            </tr>
194            <tr>            <tr>
195                  <td colspan="3" class="menuItem">                  <td colspan="3" class="menuItem">
196                  Oznaka <img src="img/crovoc.png" border="0"> označava<br> pojmove                  Slova stranih jezika kojih nema na hrvatskoj tastaturi treba upisati bez dijakritičkih znakova.
197                  iz Hrvatskog<br> dodatka.                  </td>
198              </tr>
199              <tr>
200                    <td colspan="3" class="menuItem">
201    Rezultat traženja je popis pronađenih deskriptora s pripadajućim potpojmovnikom. Deskriptori su ujedno veza prema hijerarhijski strukturiranom prikazu.
202                    </td>
203              </tr>
204              <tr>
205                    <td colspan="3" class="menuItem">
206    Sličica <img src="img/listic.png">  otvara novi prozor s detaljnim prikazom deskriptora.        
207                    </td>
208              </tr>
209              <tr>
210                    <td colspan="3" class="menuItem">
211            Sličica  <img src="img/crovoc.png"> označava deskriptore Hrvatskog dodatka.    
212                    </td>
213              </tr>
214              <tr>
215                    <td colspan="3" class="menuItem">
216    U slučaju nezadovoljavajućeg rezultata pokušajte s upisom riječi u drugom rodu, broju i padežu (carina &ne; carine, carinska &ne; carinski &ne; carinskog).
217                  </td>                  </td>
218            </tr>            </tr>
219            <tr>            <tr>
220                  <td class="bottomLsv"></td>                  <td class="bottomLsv"></td>
221                  <td class="middle bkgSv"></td>                  <td class="middle2 bkgSv"></td>
222                  <td class="bottomRsv"></td>                  <td class="bottomRsv"></td>
223            </tr>            </tr>
224          </table>          </table>
225    
226            <p>&nbsp;
227          </td>          </td>
228        
229                    
230          <td class="bd">          <td class="bd2">
231    
232  <h3>Pretraživanje pojmovnika Eurovoc</h3>  <h3>Pretraživanje pojmovnika Eurovoc</h3>
233    
234    
235  <!-- debug -->  <!-- debug -->
236    <!--
237  <div style="float: right; width: 10em; text-align: center; margin: 0.5m">  <div style="float: right; width: 10em; text-align: center; margin: 0.5m">
238  <a href="#" onClick="toggle_display('debug');">debug</a>  <a href="#" onClick="toggle_display('debug');">debug</a>
239   <div style="text-align: left; border: 1px dashed #c0c0c0; display: none;" id="debug">   <div style="text-align: left; border: 1px dashed #c0c0c0; display: none;" id="debug">
240   </div>   </div>
241  </div>  </div>
242    -->
243  <!-- debug -->  <!-- debug -->
244    
245  <div>  <div>
# Line 232  function select_option(value,text,select Line 253  function select_option(value,text,select
253          select_option("en","Engleski",lang);          select_option("en","Engleski",lang);
254          select_option("fr","Francuski",lang);          select_option("fr","Francuski",lang);
255          select_option("ge","Njemački",lang);          select_option("ge","Njemački",lang);
256          select_option("all","Sve riječi",lang);  //      select_option("all","Sve riječi",lang);
257          document.write('</select>');          document.write('</select>');
258    
259          var search_string = ''          var search_string = ''

Legend:
Removed from v.593  
changed lines
  Added in v.594

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26