/[webpac]/trunk2/eurovoc/eurovoc.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /trunk2/eurovoc/eurovoc.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 555 by dpavlin, Tue Oct 26 17:44:18 2004 UTC revision 556 by dpavlin, Fri Oct 29 22:09:26 2004 UTC
# Line 1  Line 1 
1    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2  <html>  <html>
3  <head>  <head>
4          <title>HIDRA - Pojmovnik Eurovoc</title>          <title>HIDRA - Pojmovnik Eurovoc</title>
# Line 130  Line 131 
131                  <td class="topRsv"></td>                  <td class="topRsv"></td>
132            </tr>            </tr>
133            <tr>            <tr>
                 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">O pojmovniku</a></td>  
           </tr>  
           <tr>  
134                  <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Predgovor</a></td>                  <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Predgovor</a></td>
135            </tr>            </tr>
136            <tr>            <tr>
# Line 202  Line 200 
200        
201                    
202          <td class="bd" colspan="2">          <td class="bd" colspan="2">
203  <div class="nsl">  <div class="crovoc">
204    
205    <div class="front">    <div class="front">
206          <h1>EUROPSKE ZAJEDNICE</h1>          <h1>EUROPSKE ZAJEDNICE</h1>
207          <h3>Pojmovnik Eurovoc</h3>          <h3>Pojmovnik Eurovoc</h3>
# Line 211  Line 210 
210          <p>ZAGREB, 2004.</p>          <p>ZAGREB, 2004.</p>
211    </div>    </div>
212    
213  <hr width="50%" height="1px">    <hr width="50%" height="1px">
 <!--  
   
   <div class="trans">  
         <p>Novčana potpora: Hanns Seidel Stiftung</p>  
         <p class="left">Prevedeno s izvornih jezičnih izdanja <i>Pojmovnika Eurovoc</i> (četvrto  
 izdanje, verzija 4.1) cop. Europske zajednice, 2004.<br/>  
 Hrvatski prijevod cop. Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija,  
 2004.<br/>  
 Odgovornost za prijevod na hrvatski jezik snosi isključivo HIDRA.</p>  
         <p class="left">SVAKA ZLOUPOTREBA (PRESNIMAVANJE, UMNOŽAVANJE, DISTRIBUIRANJE ILI  
 BILO KOJA DRUGA KOMERCIJALNA UPOTREBA) PREDSTAVLJA POVREDU AUTORSKIH PRAVA I  
 KAŽNJIVA JE ZAKONOM.</p>  
   
   </div>  
 </div>  
         <p><strong>Impresum:</strong></p>  
   
         <p>ZA IZDAVAČA<br/>  
         Neda Erceg</p>  
   
         <p>GLAVNA UREDNICA<br/>  
         Maja Bratanić</p>  
   
         <p>IZVRŠNE UREDNICE<br/>  
         Marija Brčić<br/>  
         Snježana Ramljak</p>  
   
         <p>SAVJETNICA ZA HRVATSKI JEZIK<br/>  
         Branka Tafra</p>  
   
         <p>INFORMATIČKA PODLOGA I PRIPREMA<br/>  
         Maja Cvitaš</p>  
   
         <p>IZRADA DIGITALNOG IZDANJA<br/>  
         Operacijski sustavi d.o.o.<br/>  
         Istvan Barany<br/>  
         Ana Garvas Delić<br/>  
         Jasmina Plavac</p>  
   
         <p>GRAFIČKO OBLIKOVANJE NASLOVNICE<br/>  
         Paragrafix</p>  
   
 <div>  
   
 -->  
214    
215                  <p>Pojmovnik ili tezaurus posebna je vrsta rječnika ustrojena prema hijerarhijskim vezama i asocijativnim odnosima unutar jednoga ili više tematskih područja.                    <p>Pojmovnik ili tezaurus posebna je vrsta rječnika ustrojena prema hijerarhijskim vezama i asocijativnim odnosima unutar jednoga ili više tematskih područja.  
216                  </p>                  </p>
# Line 280  izdanje iz 2002, te najnovije objavljene Line 234  izdanje iz 2002, te najnovije objavljene
234                  <p>                  <p>
235  <i>Pojmovnik Eurovoc</i> odgovara potrebama sustava opće dokumentacije u djelatnostima  <i>Pojmovnik Eurovoc</i> odgovara potrebama sustava opće dokumentacije u djelatnostima
236  Europske unije, no ne može dovoljno iscrpno obuhvatiti i različite nacionalne  Europske unije, no ne može dovoljno iscrpno obuhvatiti i različite nacionalne
237  specifičnosti. Stoga je izrađen i <a style="font-weight: normal;" href="corovoc.html">Hrvatski dodatak Eurovocu</a>, koji obuhvaća  specifičnosti. Stoga je izrađen i <a style="font-weight: italic;" href="corovoc.html">Hrvatski dodatak Eurovocu</a>, koji obuhvaća
238  pojmove specifične za politički, pravni, povijesni i kulturni prostor Republike  pojmove specifične za politički, pravni, povijesni i kulturni prostor Republike
239  Hrvatske. Taj se dodatak stalno obnavlja i dograđuje novim relevantnim  Hrvatske. Taj se dodatak stalno obnavlja i dograđuje novim relevantnim
240  pojmovima.  pojmovima.
# Line 292  rumunjski i ruski jezik. Line 246  rumunjski i ruski jezik.
246                  </p>                      </p>    
247  </div>  </div>
248    
249    </div>
250    
251    <div style="text-align: center; padding: 20px 100px 0px 0px; font-size: 90%;">
252    ___________________________________________________<br>
253    HIDRA, 10000 Zagreb, Trg maršala Tita 3, p.p. 327<br>
254    telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655
255    </div>
256    
257  </td>  </td>
258  </tr>  </tr>
259  </table>          </table>        

Legend:
Removed from v.555  
changed lines
  Added in v.556

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26