/[webpac]/trunk2/eurovoc/crovoc.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /trunk2/eurovoc/crovoc.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 593 by dpavlin, Sun Oct 31 19:29:18 2004 UTC revision 594 by dpavlin, Sat Nov 6 23:26:39 2004 UTC
# Line 205  te pojmove nužne za preciznu obradu služ Line 205  te pojmove nužne za preciznu obradu služ
205  Hrvatski dodatak obuhvaća:  Hrvatski dodatak obuhvaća:
206    
207  <ul class="txtl">  <ul class="txtl">
208  <li class="txtl">        <P><A href="#1">strukturirani pojmovnik hrvatskih državnih tijela</a> te tijela lokalne i područne (regionalne)  <li class="txtl">        <P>strukturirani pojmovnik hrvatskih državnih tijela te tijela lokalne i područne (regionalne)
209  samouprave, popis diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske i stranih diplomatskih  samouprave, popis diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske i stranih diplomatskih
210   predstavništava u Republici Hrvatskoj, popis političkih stranaka i zemljopisne odrednice </li></p>   predstavništava u Republici Hrvatskoj, popis političkih stranaka i zemljopisne odrednice </li></p>
211  <li class="txtl">       <P>preporučene nazive (deskriptore) ugrađene u strukturu izvornika EUROVOC-a s posebnom oznakom CROVOC.</li></p>  <li class="txtl">       <P>preporučene nazive (deskriptore) ugrađene u strukturu izvornika EUROVOC-a s posebnom oznakom CROVOC.</li></p>

Legend:
Removed from v.593  
changed lines
  Added in v.594

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26