/[webpac]/trunk2/eurovoc/abecedno.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /trunk2/eurovoc/abecedno.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 593 by dpavlin, Mon Nov 1 01:42:45 2004 UTC revision 594 by dpavlin, Sat Nov 6 23:26:39 2004 UTC
# Line 136  function load_lang(lang) { Line 136  function load_lang(lang) {
136          set_cookie('w2_lang', lang);          set_cookie('w2_lang', lang);
137          element_id('lang').disabled = true;          element_id('lang').disabled = true;
138          element_id('textfilter').disabled = true;          element_id('textfilter').disabled = true;
139          element_id('status').innerHTML = "Učitavanje podataka za jezik. Molimo, pričekate...";          element_id('status').innerHTML = "Učitavanje podataka za jezik. Molimo, pričekajte...";
140    
141          self.document.myfilter = null;          self.document.myfilter = null;
142    
# Line 292  function select_option(value,text,select Line 292  function select_option(value,text,select
292        
293    <tr>    <tr>
294          <td width="200" class="menu">          <td width="200" class="menu">
295          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="160">          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="200">
296            <tr>            <tr>
297                  <td colspan="3">&nbsp;</td>                  <td colspan="3">&nbsp;</td>
298            </tr>            </tr>
299            <tr>            <tr>
300                  <td class="topLsv"></td>                  <td class="topLsv"></td>
301                  <td class="middle bkgSv"></td>                  <td class="middle2 bkgSv"></td>
302                  <td class="topRsv"></td>                  <td class="topRsv"></td>
303            </tr>            </tr>
304            <tr>            <tr>
# Line 306  function select_option(value,text,select Line 306  function select_option(value,text,select
306            </tr>            </tr>
307            <tr>            <tr>
308                  <td colspan="3" class="menuItem">                  <td colspan="3" class="menuItem">
309                  Upišite najmanje <em>dva početna slova</em> traženog  Odaberite jezik i upišite najmanjei<em>dva početna slova</em> traženog pojma.
                 pojma.  
310                  </td>                  </td>
311            </tr>            </tr>
312            <tr>            <tr>
313                  <td colspan="3" class="menuItem">                  <td colspan="3" class="menuItem">
314                  Klik na pojam u abecednom kazalu pozicionira pojam u  Rezultat traženja je popis pronađenih deskriptora s pripadajućim potpojmovnikom, te nedeskriptora koji znakom &quot;>>&quot; upućuju na deskriptor. Navodi u popisu su ujedno veza prema hijerarhijski strukturiranom prikazu.
                 hijerarhijkoij strukturi pojmovnika.  
315                  </td>                  </td>
316            </tr>            </tr>
317            <tr>            <tr>
318                  <td colspan="3" class="menuItem">                  <td colspan="3" class="menuItem">
319                  Klik na znak <img src="img/listic.png" border="0"> otvara novi prozor u kojem  Sličica <img src="img/listic.png">  otvara novi prozor s detaljnim prikazom deskriptora.        
                 se pojavljuje detaljan prikaz traženog pojma.  
320                  </td>                  </td>
321            </tr>            </tr>
322            <tr>            <tr>
323                  <td colspan="3" class="menuItem">                  <td colspan="3" class="menuItem">
324                  Oznaka <img src="img/crovoc.png" border="0"> označava<br> pojmove          Sličica  <img src="img/crovoc.png"> označava deskriptore Hrvatskog dodatka.    
                 iz Hrvatskog<br> dodatka.  
325                  </td>                  </td>
326            </tr>            </tr>
327            <tr>            <tr>
328                  <td class="bottomLsv"></td>                  <td class="bottomLsv"></td>
329                  <td class="middle bkgSv"></td>                  <td class="middle2 bkgSv"></td>
330                  <td class="bottomRsv"></td>                  <td class="bottomRsv"></td>
331            </tr>            </tr>
332          </table>          </table>
# Line 338  function select_option(value,text,select Line 334  function select_option(value,text,select
334          </td>          </td>
335        
336                    
337          <td class="bd">          <td class="bd2">
338    
339  <h3>Abecedna kazala</h3>  <h3>Abecedna kazala</h3>
340    
341    <!--
342  <div style="float: right; width: 10em; text-align: center; margin: 0.5m">  <div style="float: right; width: 10em; text-align: center; margin: 0.5m">
343   <a href="#" onclick="toggle_display('debug');">debug</a>   <a href="#" onclick="toggle_display('debug');">debug</a>
344   <div style="text-align: left; border: 1px dashed #c0c0c0; display: none;" id="debug">   <div style="text-align: left; border: 1px dashed #c0c0c0; display: none;" id="debug">
345   </div>   </div>
346  </div>  </div>
347    -->
348    
349  <form id="filterform" method="get" onsubmit="return false;" action="?" >  <form id="filterform" method="get" onsubmit="return false;" action="?" >
350  <div class="filters">  <div class="filters">

Legend:
Removed from v.593  
changed lines
  Added in v.594

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26