--- trunk/template_html/search.html 2003/07/05 22:37:30 74 +++ trunk/template_html/search.html 2003/07/05 22:37:44 75 @@ -125,6 +125,8 @@ + + @@ -182,6 +184,7 @@ +--> @@ -194,19 +197,21 @@ Vrsta građe: @@ -282,7 +288,6 @@ --->
- + Knjige
- + Časopisi
- - Online časopisi
- + + Elektronički časopisi
+ Članci i poglavlja
+
Knjižnice: @@ -228,46 +233,47 @@
ili samo pojedine knjižnice:
- + + Anglistika
- + Arheologija
- + Etnologija
- + Filozofija
- + Fonetika
- + Germanistika
- + Klasična filologija
- + Komparativna književnost
- + Lingvistika i orijentalni studiji
- + Povijest
- + Povijest umjetnosti
- + Romanistika
- + Slavenska filologija
- + Talijanistika
ili samo pojedine knjižnice:
- + Informacijske znanosti
- + Pedagogija
- - Psihologijai
- + + Psihologija
+ Sociologija