--- trunk/template_html/search.html 2003/07/04 23:29:27 67 +++ trunk/template_html/search.html 2003/07/04 23:30:47 68 @@ -1,201 +1,290 @@ - - -WebPAC - - - - -

Home logo

- -
-
- - - - -
-
- -
- -
- -
-

- - - - - - -
Pretraži sve: - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  -
- -
-
 
Autor(i): - - - - npr.
Naslov: - - - - npr.
Godina: - - - npr.
Izdavač: - - - - npr.
ISBN/ISSN: - - - - npr.
Ostala polja:
- -
- - -  
  -
- -
-
 
- - - - - - - - - - -
Ograniči - pretraživanje: -
-
 
Vrsta - građe: - - Knjige - - Časopisi - - On-line časopisi - - Članci i poglavlja
- - Gramofonske ploče - - CD-ROM
-
- - - - - - - - - - - -
- Knjižnica: - - Humanistika - - Društvene znanostikako selektirati više knjižnica?
- - - -
-

-
- - -

-

 

-
- -

 

- - + + +FF WebPAC + + + + + + + + + +

Knjižnice FF-a

+ + + +
+ +
+ +
+

+ + + + + + +
Pretraži preko svih polja:  + + +  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  +
  +
 
Autor(i): + + + + npr.
Naslov: + + + + npr.
Godina: + + + npr. 199* = 1990-1999
Izdavač: + + + + npr.
ISBN/ISSN: + + + + npr.
+ + + + +  
  +
+ + +
 
+ +
  + + + +

+ + +