/[webpac]/trunk/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 193 - (show annotations)
Thu Dec 11 18:42:40 2003 UTC (20 years, 4 months ago) by dpavlin
File size: 1849 byte(s)
closer to specification

1 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
2
3
4 - predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
5 - kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
6 + dijakritici u indexu
7 - ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
8 - radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
9 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
10 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
11 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
12 poraditi na algoritmu da se:
13 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
14 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
15 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
16 od upisane godine dalje 210^d1983-
17 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
18 210^d[1983- ....]
19 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
20 - zaostaje neki a nakon ISN
21 - izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
22 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu
23 - promijeniti:
24 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
25 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
26 + Autori -> Autor(i)
27 - Authors -> Author(s)
28 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim zagradama:
29 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
30 sebe ]
31 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
32 + "Display details about checked items" - hrvatski
33 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
34 returned 267 results..." ove poruke
35
36
37 - Napisati tekst (help) za link sa Ogranièenja, Vrsta graðe i Zbirke
38 - popraviti ISBD u ISBN
39 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
40 + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
41
42 - sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.4

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26