/[webpac]/branches/drustvene/public_html-drustvene/razvoj.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /branches/drustvene/public_html-drustvene/razvoj.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 660 by dpavlin, Thu Jan 27 17:50:15 2005 UTC revision 661 by dpavlin, Tue Feb 15 23:42:39 2005 UTC
# Line 12  Line 12 
12          <!--          <!--
13          <span>Related Sites:</span>          <span>Related Sites:</span>
14          -->          -->
15          <a href="http://mjesec.ffzg.hr/~mglavica/drustvene/" title="Sustav znanstvenih informacija - društvene znanosti">SZI - društvene znanosti</a> |          <a href="http://www.drust-znan.eizg.hr/" title="Sustav znanstvenih informacija - društvene znanosti">SZI - društvene znanosti</a> |
16          <a href="http://www.szi.hr/" title="Sustav znanstvenih informacija">SZI</a> |          <a href="http://www.szi.hr/" title="Sustav znanstvenih informacija">SZI</a> |
17          <a href="http://www.mzos.hr/" title="Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa">MZOŠ</a>          <a href="http://www.mzos.hr/" title="Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa">MZOŠ</a>
18        </div>        </div>
# Line 47  Line 47 
47    
48  <div style="padding: 40;">  <div style="padding: 40;">
49  <h3>Cilj projekta</h3>  <h3>Cilj projekta</h3>
50  <p>do 31.12.2004. imati gotovu, funkcionalnu verziju WebPAC-a za  <p>Na zajedničkom sučelju za pretraživanje okupiti fondove knjižnica koje pripadaju znanstvenom području društvenih znanosti.
51  knjižnice koje pripadaju Podsustavu društvene znanosi u Sustavu znanstvenih  
 informacija. Do tog datuma potrebno je uključiti barem sljedeće knjižnice:  
 <ul>  
         <li>Knjižnica Ekonomskog instituta</li>  
         <li>Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu</li>  
         <li>Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu</li>  
         <li>...</li>  
 </ul>  
52  </p>  </p>
53    
54  <h3>Članovi tima</h3>  <h3>Članovi tima</h3>

Legend:
Removed from v.660  
changed lines
  Added in v.661

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26