/[pliva-si]/vade/5011.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /vade/5011.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.1 by dpavlin, Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC revision 1.2 by dpavlin, Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC
# Line 1  Line 1 
1    <html>
2    <head>
3  <!--Section Begins--><br>  <!--Section Begins-->
4    </head>
5      <body>
6                        
7    <div align="Justify">
8    <p style="text-align: justify; ">    </p>
9     </div>
10  <div align="justify">              
11  <p style="text-align: justify;">  <div align="Justify">
12    <p style="text-align: justify; ">&nbsp; PIPERAZIN CITRAT pra&#353;ek&nbsp; </p>
13  PLIVA                                                   <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>   </div>
14                
15  </p>  <div align="Justify">
16  </div>  <p style="text-align: justify; ">    </p>
17     </div>
18                
19    <div align="Justify">
20    <p style="text-align: justify; ">  Sestava  </p>
21     </div>
22                
23    <div align="Justify">
24    <p style="text-align: justify; ">  1 g pra&#353;ka vsebuje:  </p>
25     </div>
26                
27    <div align="Justify">
28    <p style="text-align: justify; ">  360 mg piperazina v obliki citrata.  </p>
29  <div align="justify">   </div>
30  <p style="text-align: justify;">              
31    <div align="Justify">
32  __________________________________________________________________________________________  <p style="text-align: justify; ">    </p>
33     </div>
34  </p>              
35  </div>  <div align="Justify">
36    <p style="text-align: justify; ">  Delovanje  </p>
37     </div>
38                
39    <div align="Justify">
40    <p style="text-align: justify; ">  Piperazin je zanesljiv in u&egrave;inkovit
41    pripravek za zdravljenje in zatiranje askaridoze pri vseh vrstah &frac34;ivali.
42    Mo&egrave;neje deluje proti odraslim kot proti razvojnim oblikam parazitov.
43    Antinematodni spekter piperazina zajema tudi oksiure, nekatere strongile,
44    ezofagostome in kapilarije, ankilostome in uncinarije (na katere deluje nekoliko
45    &#353;ibkeje).  </p>
46     </div>
47                
48  <div align="justify">  <div align="Justify">
49  <p style="text-align: justify;">  <p style="text-align: justify; ">  Piperazin paralizira parazite v &frac34;elodcu
50    in &egrave;revesju, tako da spodbuja delovanje inhibicijskih nevrotransmitorjev
51    - GAMK. Gostitelj izlo&egrave;a paralizirane oblike s &egrave;revesno peristaltiko.
52     </p>
53  </p>   </div>
54  </div>              
55    <div align="Justify">
56    <p style="text-align: justify; ">  Praviloma zadostuje en odmerek zdravila
57    za odpravo vseh ob&egrave;utljivih vrst parazitov.  </p>
58     </div>
59                
60    <div align="Justify">
61    <p style="text-align: justify; ">  Piperazin ni toksi&egrave;en, zato lahko
62    zdravljenje pri izrazito hudih invazijah ponovimo brez nevarnosti za &frac34;ival.
63     </p>
64     </div>
65                
66    <div align="Justify">
67  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
68  <p style="text-align: justify;">   </div>
69                
70  PIPERAZIN CITRAT pra&scaron;ek  <div align="Justify">
71    <p style="text-align: justify; ">  Indikacije  </p>
72  </p>   </div>
73  </div>              
74    <div align="Justify">
75    <p style="text-align: justify; ">  - askaridoza pri vseh vrstah doma&egrave;ih
76    &frac34;ivali  </p>
77     </div>
78                
79    <div align="Justify">
80    <p style="text-align: justify; ">  - ezofagostomoza pri pra&#353;i&egrave;ih,
81    teletih in ovcah  </p>
82     </div>
83                
84    <div align="Justify">
85    <p style="text-align: justify; ">  - oksiuriaza in strongilidoza pri konjih
86  <div align="justify">   </p>
87  <p style="text-align: justify;">   </div>
88                
89    <div align="Justify">
90    <p style="text-align: justify; ">  - ankilostoma in uncinarija pri psih in
91  </p>  ma&egrave;kah  </p>
92  </div>   </div>
93                
94    <div align="Justify">
95    <p style="text-align: justify; ">    </p>
96     </div>
97                
98    <div align="Justify">
99    <p style="text-align: justify; ">  Kontraindikacije  </p>
100     </div>
101                
102    <div align="Justify">
103    <p style="text-align: justify; ">  Piperazina ne smemo dajati koko&#353;im nesnicam
104    in &frac34;ivalim z jetrno in ledvi&egrave;no odpovedjo.  </p>
105  <div align="justify">   </div>
106  <p style="text-align: justify;">              
107    <div align="Justify">
108  Sestava  <p style="text-align: justify; ">    </p>
109     </div>
110  </p>              
111  </div>  <div align="Justify">
112    <p style="text-align: justify; ">  <b>Na&egrave;in uporabe in odmerk</b><b>
113    i</b>  </p>
114     </div>
115                
116    <div align="Justify">
117    <p style="text-align: justify; ">  Pra&#353;ek Piperazin citrat dajemo &frac34;ivalim
118    pome&#353;an s hrano ali raztopljen v vodi. &reg;ivalim 12 ur pred dajanjem piperazina
119    ne dajemo hrane niti vode.  </p>
120     </div>
121                
122    <div align="Justify">
123    <p style="text-align: justify; ">    </p>
124  <div align="justify">   </div>
125  <p style="text-align: justify;">              
126    <div align="Justify">
127  1 g pra&scaron;ka vsebuje:  <p style="text-align: justify; ">  Konji                        20 do 30 g na 100 kg telesne mase
128    (najve&egrave; do 80 g zdravila)                          </p>
129  </p>   </div>
130  </div>              
131    <div align="Justify">
132    <p style="text-align: justify; ">  &reg;rebeta, teleta          2 do 3 g na 10 kg
133    telesne mase  </p>
134     </div>
135                
136    <div align="Justify">
137    <p style="text-align: justify; ">  Pra&#353;i&egrave;i                  3 g na 10 kg telesne
138    mase  </p>
139     </div>
140                
141    <div align="Justify">
142    <p style="text-align: justify; ">  Ovce                 2,5 do 3,75 g na 10 kg telesne
143  <div align="justify">  mase  </p>
144  <p style="text-align: justify;">   </div>
145                
146  360 mg piperazina v obliki citrata.  <div align="Justify">
147    <p style="text-align: justify; ">  Psi, ma&egrave;ke            0,1 do 0,15 g na 1
148  </p>  kg telesne mase (2 do 3 dni zapored)  </p>
149  </div>   </div>
150                
151    <div align="Justify">
152    <p style="text-align: justify; ">  Perutnina            0,25 do 0,5 g na 1 kg telesne
153    mase (2 dni zapored)  </p>
154     </div>
155                
156    <div align="Justify">
157    <p style="text-align: justify; ">    </p>
158     </div>
159                
160    <div align="Justify">
161    <p style="text-align: justify; ">  Za skupinsko zdravljenje pra&#353;i&egrave;ev
162  <div align="justify">  in perutnine dajemo pripravek v enodnevnem obroku vode za pitje ali hrane
163  <p style="text-align: justify;">  v odmerku 10 g pripravka na 3 litre vode ali 10 g pripravka na 1 kg hrane.
164     </p>
165     </div>
166                
167  </p>  <div align="Justify">
168  </div>  <p style="text-align: justify; ">    </p>
169     </div>
170                
171    <div align="Justify">
172    <p style="text-align: justify; ">  <b>Stranski pojavi</b>  </p>
173     </div>
174                
175    <div align="Justify">
176    <p style="text-align: justify; ">  Pri predoziranju se lahko pri psih in
177    ma&egrave;kah pojavijo bruhanje, driska in ataksija.  </p>
178     </div>
179                
180    <div align="Justify">
181  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
182  <p style="text-align: justify;">   </div>
183                
184  Delovanje  <div align="Justify">
185    <p style="text-align: justify; ">  Karenc<b>a</b>  </p>
186  </p>   </div>
187  </div>              
188    <div align="Justify">
189    <p style="text-align: justify; ">  Meso in organi niso primerni za prehrano
190    ljudi med dajanjem in 36 ur po zadnjem vnosu zdravila.  </p>
191     </div>
192                
193    <div align="Justify">
194    <p style="text-align: justify; ">  Mleko ni primerno za prehrano ljudi med
195    dajanjem in 1 dan po zadnjem vnosu zdravila.  </p>
196     </div>
197                
198    <div align="Justify">
199    <p style="text-align: justify; ">    </p>
200  <div align="justify">   </div>
201  <p style="text-align: justify;">              
202    <div align="Justify">
203  Piperazin je zanesljiv in učinkovit pripravek za zdravljenje in zatiranje askaridoze pri vseh vrstah živali. Močneje deluje proti odraslim kot proti razvojnim oblikam parazitov. Antinematodni spekter piperazina zajema tudi oksiure, nekatere strongile, ezofagostome in kapilarije, ankilostome in uncinarije (na katere deluje nekoliko &scaron;ibkeje).  <p style="text-align: justify; ">  Opozorila in previdnostni ukrepi  </p>
204     </div>
205  </p>              
206  </div>  <div align="Justify">
207    <p style="text-align: justify; ">  Iztrebke zdravljenih &frac34;ivali moramo
208    redno zbirati in ne&#353;kodljivo odstranjevati.  </p>
209     </div>
210                
211    <div align="Justify">
212    <p style="text-align: justify; ">  Med so&egrave;asno uporabo piperazina
213    in fenotiazinskih derivatov ali klorpromazina se lahko pojavi prevelika vzdra&frac34;enost
214    osrednjega &frac34;iv&egrave;nega sistema. So&egrave;asna uporaba levamizola
215    ali pirantela s piperazinom lahko antagonisti&egrave;no deluje na nematode.
216     </p>
217     </div>
218                
219  <div align="justify">  <div align="Justify">
220  <p style="text-align: justify;">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
221     </div>
222  Piperazin paralizira parazite v želodcu in črevesju, tako da spodbuja delovanje inhibicijskih nevrotransmitorjev - GAMK. Gostitelj izloča paralizirane oblike s črevesno peristaltiko.              
223    <div align="Justify">
224  </p>  <p style="text-align: justify; ">  Na&egrave;in shranjevanja  </p>
225  </div>   </div>
226                
227    <div align="Justify">
228    <p style="text-align: justify; ">  Shranite za&#353;&egrave;iteno pred vlago,
229    pri temperaturi do 25 &deg;C in nedosegljivo otrokom.  </p>
230     </div>
231                
232    <div align="Justify">
233    <p style="text-align: justify; ">    </p>
234     </div>
235                
236    <div align="Justify">
237    <p style="text-align: justify; ">  Postopek s prazno ovojnino  </p>
238  <div align="justify">   </div>
239  <p style="text-align: justify;">              
240    <div align="Justify">
241  Praviloma zadostuje en odmerek zdravila za odpravo vseh občutljivih vrst parazitov.  <p style="text-align: justify; ">  Prazno ovojnino ali ostanke zdravil je
242    treba obravnavati kot nevarne odpadke.  </p>
243  </p>   </div>
244  </div>              
245    <div align="Justify">
246    <p style="text-align: justify; ">    </p>
247     </div>
248                
249    <div align="Justify">
250    <p style="text-align: justify; ">  Na&egrave;in izdajanja  </p>
251     </div>
252                
253    <div align="Justify">
254    <p style="text-align: justify; ">  Izdajanje na recept.  </p>
255     </div>
256                
257  <div align="justify">  <div align="Justify">
258  <p style="text-align: justify;">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
259     </div>
260  Piperazin ni toksičen, zato lahko zdravljenje pri izrazito hudih invazijah ponovimo brez nevarnosti za žival.              
261    <div align="Justify">
262  </p>  <p style="text-align: justify; ">  Rok uporabnosti  </p>
263  </div>   </div>
264                
265    <div align="Justify">
266    <p style="text-align: justify; ">  Ozna&egrave;en je na ovojnini (3 leta).
267     </p>
268     </div>
269                
270    <div align="Justify">
271    <p style="text-align: justify; ">    </p>
272     </div>
273                
274    <div align="Justify">
275    <p style="text-align: justify; ">  <b>EKZ 3 03 1</b>  </p>
276  <div align="justify">   </div>
277  <p style="text-align: justify;">              
278    <div align="Justify">
279    <p style="text-align: justify; ">    </p>
280     </div>
281  </p>              
282  </div>  <div align="Justify">
283    <p style="text-align: justify; ">  &#352;tevilka in datum odlo<b>&egrave;</b><b>
284    be:</b>  </p>
285     </div>
286                
287    <div align="Justify">
288    <p style="text-align: justify; ">  323-03-8/00-16, 21.04.2000<b></b>  </p>
289     </div>
290                
291    <div align="Justify">
292    <p style="text-align: justify; ">    </p>
293     </div>
294                
295  <div align="justify">  <div align="Justify">
296  <p style="text-align: justify;">  <p style="text-align: justify; ">  Oprema  </p>
297     </div>
298  Indikacije              
299    <div align="Justify">
300  </p>  <p style="text-align: justify; ">  Vre&egrave;ke s 50 in 100 g pra&#353;ka  </p>
301  </div>   </div>
302                
303    <div align="Justify">
304    <p style="text-align: justify; ">    </p>
305     </div>
306                
307    <div align="Justify">
308    <p style="text-align: justify; ">  Proizvajalec  </p>
309     </div>
310                
311    <div align="Justify">
312    <p style="text-align: justify; ">  Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&#353;ka  </p>
313     </div>
314  <div align="justify">              
315  <p style="text-align: justify;">  <div align="Justify">
316    <p style="text-align: justify; ">    </p>
317  - askaridoza pri vseh vrstah domačih živali   </div>
318                
319  </p>  <div align="Justify">
320  </div>  <p style="text-align: justify; ">  Zastopnik  </p>
321     </div>
322                
323    <div align="Justify">
324    <p style="text-align: justify; ">  Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija  </p>
325     </div>
326                
327    <div align="Justify">
328    <p style="text-align: justify; ">    </p>
329     </div>
330                
331    <div align="Justify">
332    <p style="text-align: justify; ">  Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
333  <div align="justify">  registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
334  <p style="text-align: justify;">    </p>
335     </div>
336  - ezofagostomoza pri pra&scaron;ičih, teletih in ovcah          <!--Section Ends-->        
337    </body>
338  </p>  </html>
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 - oksiuriaza in strongilidoza pri konjih  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 - ankilostoma in uncinarija pri psih in mačkah  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Kontraindikacije  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Piperazina ne smemo dajati koko&scaron;im nesnicam in živalim z jetrno in ledvično odpovedjo.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b>Način uporabe in odmerk</b><b>i</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pra&scaron;ek Piperazin citrat dajemo živalim pome&scaron;an s hrano ali raztopljen v vodi. Živalim 12 ur pred dajanjem piperazina ne dajemo hrane niti vode.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Konji                   20 do 30 g na 100 kg telesne mase (največ do 80 g zdravila)                      
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Žrebeta, teleta         2 do 3 g na 10 kg telesne mase  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pra&scaron;iči                  3 g na 10 kg telesne mase  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Ovce                    2,5 do 3,75 g na 10 kg telesne mase  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Psi, mačke              0,1 do 0,15 g na 1 kg telesne mase (2 do 3 dni zapored)  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Perutnina               0,25 do 0,5 g na 1 kg telesne mase (2 dni zapored)  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Za skupinsko zdravljenje pra&scaron;ičev in perutnine dajemo pripravek v enodnevnem obroku vode za pitje ali hrane v odmerku 10 g pripravka na 3 litre vode ali 10 g pripravka na 1 kg hrane.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b>Stranski pojavi</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pri predoziranju se lahko pri psih in mačkah pojavijo bruhanje, driska in ataksija.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Karenc<b>a</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Meso in organi niso primerni za prehrano ljudi med dajanjem in 36 ur po zadnjem vnosu zdravila.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Mleko ni primerno za prehrano ljudi med dajanjem in 1 dan po zadnjem vnosu zdravila.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Opozorila in previdnostni ukrepi  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Iztrebke zdravljenih živali moramo redno zbirati in ne&scaron;kodljivo odstranjevati.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Med sočasno uporabo piperazina in fenotiazinskih derivatov ali klorpromazina se lahko pojavi prevelika vzdraženost osrednjega živčnega sistema. Sočasna uporaba levamizola ali pirantela s piperazinom lahko antagonistično deluje na nematode.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Način shranjevanja  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Shranite za&scaron;čiteno pred vlago, pri temperaturi do 25 °C in nedosegljivo otrokom.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Postopek s prazno ovojnino  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Prazno ovojnino ali ostanke zdravil je treba obravnavati kot nevarne odpadke.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Način izdajanja  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Izdajanje na recept.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Rok uporabnosti  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Označen je na ovojnini (3 leta).  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b>EKZ 3 03 1</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 &Scaron;tevilka in datum odlo<b>č</b><b>be:</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 323-03-8/00-16, 21.04.2000<b></b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Oprema  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Vrečke s 50 in 100 g pra&scaron;ka  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Proizvajalec  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&scaron;ka  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Zastopnik  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Revidirano na seji 1/2000 Komisije za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.    
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
 <!--Section Ends-->  
   
   
   
   
   
   
   
   

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26