/[pliva-si]/vade/5011.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/5011.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (18 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +338 -1419 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 dpavlin 1.2 <html>
2     <head>
3     <!--Section Begins-->
4     </head>
5     <body>
6    
7     <div align="Justify">
8     <p style="text-align: justify; "> </p>
9     </div>
10    
11     <div align="Justify">
12     <p style="text-align: justify; ">&nbsp; PIPERAZIN CITRAT pra&#353;ek&nbsp; </p>
13     </div>
14    
15     <div align="Justify">
16     <p style="text-align: justify; "> </p>
17     </div>
18    
19     <div align="Justify">
20     <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
21     </div>
22    
23     <div align="Justify">
24     <p style="text-align: justify; "> 1 g pra&#353;ka vsebuje: </p>
25     </div>
26    
27     <div align="Justify">
28     <p style="text-align: justify; "> 360 mg piperazina v obliki citrata. </p>
29     </div>
30    
31     <div align="Justify">
32     <p style="text-align: justify; "> </p>
33     </div>
34    
35     <div align="Justify">
36     <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
37     </div>
38    
39     <div align="Justify">
40     <p style="text-align: justify; "> Piperazin je zanesljiv in u&egrave;inkovit
41     pripravek za zdravljenje in zatiranje askaridoze pri vseh vrstah &frac34;ivali.
42     Mo&egrave;neje deluje proti odraslim kot proti razvojnim oblikam parazitov.
43     Antinematodni spekter piperazina zajema tudi oksiure, nekatere strongile,
44     ezofagostome in kapilarije, ankilostome in uncinarije (na katere deluje nekoliko
45     &#353;ibkeje). </p>
46     </div>
47    
48     <div align="Justify">
49     <p style="text-align: justify; "> Piperazin paralizira parazite v &frac34;elodcu
50     in &egrave;revesju, tako da spodbuja delovanje inhibicijskih nevrotransmitorjev
51     - GAMK. Gostitelj izlo&egrave;a paralizirane oblike s &egrave;revesno peristaltiko.
52     </p>
53     </div>
54    
55     <div align="Justify">
56     <p style="text-align: justify; "> Praviloma zadostuje en odmerek zdravila
57     za odpravo vseh ob&egrave;utljivih vrst parazitov. </p>
58     </div>
59    
60     <div align="Justify">
61     <p style="text-align: justify; "> Piperazin ni toksi&egrave;en, zato lahko
62     zdravljenje pri izrazito hudih invazijah ponovimo brez nevarnosti za &frac34;ival.
63     </p>
64     </div>
65    
66     <div align="Justify">
67     <p style="text-align: justify; "> </p>
68     </div>
69    
70     <div align="Justify">
71     <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
72     </div>
73    
74     <div align="Justify">
75     <p style="text-align: justify; "> - askaridoza pri vseh vrstah doma&egrave;ih
76     &frac34;ivali </p>
77     </div>
78    
79     <div align="Justify">
80     <p style="text-align: justify; "> - ezofagostomoza pri pra&#353;i&egrave;ih,
81     teletih in ovcah </p>
82     </div>
83    
84     <div align="Justify">
85     <p style="text-align: justify; "> - oksiuriaza in strongilidoza pri konjih
86     </p>
87     </div>
88    
89     <div align="Justify">
90     <p style="text-align: justify; "> - ankilostoma in uncinarija pri psih in
91     ma&egrave;kah </p>
92     </div>
93    
94     <div align="Justify">
95     <p style="text-align: justify; "> </p>
96     </div>
97    
98     <div align="Justify">
99     <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
100     </div>
101    
102     <div align="Justify">
103     <p style="text-align: justify; "> Piperazina ne smemo dajati koko&#353;im nesnicam
104     in &frac34;ivalim z jetrno in ledvi&egrave;no odpovedjo. </p>
105     </div>
106    
107     <div align="Justify">
108     <p style="text-align: justify; "> </p>
109     </div>
110    
111     <div align="Justify">
112     <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in uporabe in odmerk</b><b>
113     i</b> </p>
114     </div>
115    
116     <div align="Justify">
117     <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;ek Piperazin citrat dajemo &frac34;ivalim
118     pome&#353;an s hrano ali raztopljen v vodi. &reg;ivalim 12 ur pred dajanjem piperazina
119     ne dajemo hrane niti vode. </p>
120     </div>
121    
122     <div align="Justify">
123     <p style="text-align: justify; "> </p>
124     </div>
125    
126     <div align="Justify">
127     <p style="text-align: justify; "> Konji 20 do 30 g na 100 kg telesne mase
128     (najve&egrave; do 80 g zdravila) </p>
129     </div>
130    
131     <div align="Justify">
132     <p style="text-align: justify; "> &reg;rebeta, teleta 2 do 3 g na 10 kg
133     telesne mase </p>
134     </div>
135    
136     <div align="Justify">
137     <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;i&egrave;i 3 g na 10 kg telesne
138     mase </p>
139     </div>
140    
141     <div align="Justify">
142     <p style="text-align: justify; "> Ovce 2,5 do 3,75 g na 10 kg telesne
143     mase </p>
144     </div>
145    
146     <div align="Justify">
147     <p style="text-align: justify; "> Psi, ma&egrave;ke 0,1 do 0,15 g na 1
148     kg telesne mase (2 do 3 dni zapored) </p>
149     </div>
150    
151     <div align="Justify">
152     <p style="text-align: justify; "> Perutnina 0,25 do 0,5 g na 1 kg telesne
153     mase (2 dni zapored) </p>
154     </div>
155    
156     <div align="Justify">
157     <p style="text-align: justify; "> </p>
158     </div>
159    
160     <div align="Justify">
161     <p style="text-align: justify; "> Za skupinsko zdravljenje pra&#353;i&egrave;ev
162     in perutnine dajemo pripravek v enodnevnem obroku vode za pitje ali hrane
163     v odmerku 10 g pripravka na 3 litre vode ali 10 g pripravka na 1 kg hrane.
164     </p>
165     </div>
166    
167     <div align="Justify">
168     <p style="text-align: justify; "> </p>
169     </div>
170    
171     <div align="Justify">
172     <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski pojavi</b> </p>
173     </div>
174    
175     <div align="Justify">
176     <p style="text-align: justify; "> Pri predoziranju se lahko pri psih in
177     ma&egrave;kah pojavijo bruhanje, driska in ataksija. </p>
178     </div>
179    
180     <div align="Justify">
181     <p style="text-align: justify; "> </p>
182     </div>
183    
184     <div align="Justify">
185     <p style="text-align: justify; "> Karenc<b>a</b> </p>
186     </div>
187    
188     <div align="Justify">
189     <p style="text-align: justify; "> Meso in organi niso primerni za prehrano
190     ljudi med dajanjem in 36 ur po zadnjem vnosu zdravila. </p>
191     </div>
192    
193     <div align="Justify">
194     <p style="text-align: justify; "> Mleko ni primerno za prehrano ljudi med
195     dajanjem in 1 dan po zadnjem vnosu zdravila. </p>
196     </div>
197    
198     <div align="Justify">
199     <p style="text-align: justify; "> </p>
200     </div>
201    
202     <div align="Justify">
203     <p style="text-align: justify; "> Opozorila in previdnostni ukrepi </p>
204     </div>
205    
206     <div align="Justify">
207     <p style="text-align: justify; "> Iztrebke zdravljenih &frac34;ivali moramo
208     redno zbirati in ne&#353;kodljivo odstranjevati. </p>
209     </div>
210    
211     <div align="Justify">
212     <p style="text-align: justify; "> Med so&egrave;asno uporabo piperazina
213     in fenotiazinskih derivatov ali klorpromazina se lahko pojavi prevelika vzdra&frac34;enost
214     osrednjega &frac34;iv&egrave;nega sistema. So&egrave;asna uporaba levamizola
215     ali pirantela s piperazinom lahko antagonisti&egrave;no deluje na nematode.
216     </p>
217     </div>
218    
219     <div align="Justify">
220     <p style="text-align: justify; "> </p>
221     </div>
222    
223     <div align="Justify">
224     <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in shranjevanja </p>
225     </div>
226    
227     <div align="Justify">
228     <p style="text-align: justify; "> Shranite za&#353;&egrave;iteno pred vlago,
229     pri temperaturi do 25 &deg;C in nedosegljivo otrokom. </p>
230     </div>
231    
232     <div align="Justify">
233     <p style="text-align: justify; "> </p>
234     </div>
235    
236     <div align="Justify">
237     <p style="text-align: justify; "> Postopek s prazno ovojnino </p>
238     </div>
239    
240     <div align="Justify">
241     <p style="text-align: justify; "> Prazno ovojnino ali ostanke zdravil je
242     treba obravnavati kot nevarne odpadke. </p>
243     </div>
244    
245     <div align="Justify">
246     <p style="text-align: justify; "> </p>
247     </div>
248    
249     <div align="Justify">
250     <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in izdajanja </p>
251     </div>
252    
253     <div align="Justify">
254     <p style="text-align: justify; "> Izdajanje na recept. </p>
255     </div>
256    
257     <div align="Justify">
258     <p style="text-align: justify; "> </p>
259     </div>
260    
261     <div align="Justify">
262     <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
263     </div>
264    
265     <div align="Justify">
266     <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (3 leta).
267     </p>
268     </div>
269    
270     <div align="Justify">
271     <p style="text-align: justify; "> </p>
272     </div>
273    
274     <div align="Justify">
275     <p style="text-align: justify; "> <b>EKZ 3 03 1</b> </p>
276     </div>
277    
278     <div align="Justify">
279     <p style="text-align: justify; "> </p>
280     </div>
281    
282     <div align="Justify">
283     <p style="text-align: justify; "> &#352;tevilka in datum odlo<b>&egrave;</b><b>
284     be:</b> </p>
285     </div>
286    
287     <div align="Justify">
288     <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-16, 21.04.2000<b></b> </p>
289     </div>
290    
291     <div align="Justify">
292     <p style="text-align: justify; "> </p>
293     </div>
294    
295     <div align="Justify">
296     <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
297     </div>
298    
299     <div align="Justify">
300     <p style="text-align: justify; "> Vre&egrave;ke s 50 in 100 g pra&#353;ka </p>
301     </div>
302    
303     <div align="Justify">
304     <p style="text-align: justify; "> </p>
305     </div>
306    
307     <div align="Justify">
308     <p style="text-align: justify; "> Proizvajalec </p>
309     </div>
310    
311     <div align="Justify">
312     <p style="text-align: justify; "> Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
313     </div>
314    
315     <div align="Justify">
316     <p style="text-align: justify; "> </p>
317     </div>
318    
319     <div align="Justify">
320     <p style="text-align: justify; "> Zastopnik </p>
321     </div>
322    
323     <div align="Justify">
324     <p style="text-align: justify; "> Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija </p>
325     </div>
326    
327     <div align="Justify">
328     <p style="text-align: justify; "> </p>
329     </div>
330    
331     <div align="Justify">
332     <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
333     registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
334     </p>
335     </div>
336     <!--Section Ends-->
337     </body>
338     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26