/[pliva-si]/vade/5009.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /vade/5009.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.1 by dpavlin, Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC revision 1.2 by dpavlin, Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC
# Line 1  Line 1 
1    <html>
2    <head>
3  <!--Section Begins--><br>  <!--Section Begins-->
4    </head>
5      <body>
6                        
7    <div align="Justify">
8    <p style="text-align: justify; ">  <b>PENTAVET raztopina za injekcije</b>
9      </p>
10  <div align="justify">   </div>
11  <p style="text-align: justify;">              
12    <div align="Justify">
13  <u>PLIVA                                                </u><b><u>Za uporabo v veterinarski medicini</u></b>  <p style="text-align: justify; ">    </p>
14     </div>
15  </p>              
16  </div>  <div align="Justify">
17    <p style="text-align: justify; ">  Sestava  </p>
18     </div>
19                
20    <div align="Justify">
21    <p style="text-align: justify; ">  1 ml raztopine vsebuje:  </p>
22     </div>
23                
24    <div align="Justify">
25    <p style="text-align: justify; ">       100 mg pentetrazola  </p>
26     </div>
27                
28    <div align="Justify">
29  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
30  <p style="text-align: justify;">   </div>
31                
32  <b>PENTAVET raztopina za injekcije</b>  <div align="Justify">
33    <p style="text-align: justify; ">  Delovanje  </p>
34  </p>   </div>
35  </div>              
36    <div align="Justify">
37    <p style="text-align: justify; ">  Pentavet  vzdra&frac34;i centralni &frac34;iv&egrave;ni
38    sistem, posebno respiratorni in vazomotori&egrave;ni center. Pospe&#353;uje dihanje,da
39    postane globlje in plju&egrave;a se bolje ventilirajo. Na vazomotorni center
40    deluje tako, da pospe&#353;uje krvni obtok in vpliva na vazokonstrikcijo kapilar
41    splanhni&egrave;nega podro&egrave;ja, zato se okrepi krvni tlak in izbolj&#353;a
42    utrip. V organizmu se Pentavet hitro resorbira, posebno po parenteralni uporabi.
43    Delovati za&egrave;ne hitro, vendar je delovanje kratko, zato moramo dajanje
44    injekcije naslednji dan ponoviti.  </p>
45     </div>
46                
47    <div align="Justify">
48  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
49  <p style="text-align: justify;">   </div>
50                
51    <div align="Justify">
52    <p style="text-align: justify; ">  Indikacije  </p>
53  </p>   </div>
54  </div>              
55    <div align="Justify">
56    <p style="text-align: justify; ">  - -akutna insuficienca krvnega obtoka
57    (kolaps),  </p>
58     </div>
59                
60    <div align="Justify">
61    <p style="text-align: justify; ">  - oslabljen krvni obtok med vnetjem  dihalnih
62    poti in plju&egrave;, med prebolevanjem nalezljivih           bolezni in
63    zastrupitev,  </p>
64     </div>
65                
66    <div align="Justify">
67  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">  - asfiksija novorojen&egrave;kov,  </p>
68  <p style="text-align: justify;">   </div>
69                
70  Sestava  <div align="Justify">
71    <p style="text-align: justify; ">  - velik napor in utrujenost  &frac34;ivali,
72  </p>   </p>
73  </div>   </div>
74                
75    <div align="Justify">
76    <p style="text-align: justify; ">  - zastrupitev z narkotiki,  </p>
77     </div>
78                
79    <div align="Justify">
80    <p style="text-align: justify; ">  - narkoza (za bujenje).  </p>
81     </div>
82                
83    <div align="Justify">
84    <p style="text-align: justify; ">    </p>
85     </div>
86  <div align="justify">              
87  <p style="text-align: justify;">  <div align="Justify">
88    <p style="text-align: justify; ">  Kontraindikacije  </p>
89  1 ml raztopine vsebuje:   </div>
90                
91  </p>  <div align="Justify">
92  </div>  <p style="text-align: justify; ">  Pentaveta ne smemo uporabljati so&egrave;asno
93    z digitalisom, v primernih odpovedi srca, nagnjenosti  h kr&egrave;em in
94     mo&frac34;ganskem infarktu.  </p>
95     </div>
96                
97    <div align="Justify">
98    <p style="text-align: justify; ">    </p>
99     </div>
100                
101    <div align="Justify">
102    <p style="text-align: justify; ">  Na&egrave;in uporabe  </p>
103     </div>
104                
105  <div align="justify">  <div align="Justify">
106  <p style="text-align: justify;">  <p style="text-align: justify; ">  Pentavet najpogosteje dajemo subkutano,
107    lahko  tudi vbrizgamo intramuskularno ali intravensko.  </p>
108          100 mg pentetrazola   </div>
109                
110  </p>  <div align="Justify">
111  </div>  <p style="text-align: justify; ">    </p>
112     </div>
113                
114    <div align="Justify">
115    <p style="text-align: justify; ">  Odmerjanje  </p>
116     </div>
117                
118    <div align="Justify">
119    <p style="text-align: justify; ">  Pentavet se dozira v odmerku 0,04 ml/kg
120    telesne te&frac34;e oziroma:  </p>
121     </div>
122                
123    <div align="Justify">
124  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
125  <p style="text-align: justify;">   </div>
126                
127    <div align="Justify">
128    <p style="text-align: justify; ">  Konji, govedo (250 do750 kg)                 10 do30
129  </p>  ml  </p>
130  </div>   </div>
131                
132    <div align="Justify">
133    <p style="text-align: justify; ">  &reg;rebci, teleta (100 do 150 kg)                           4
134    do 6 ml  </p>
135     </div>
136                
137    <div align="Justify">
138    <p style="text-align: justify; ">  Pujski (2,5 do 20 kg)                                        0,1 do 0,8 ml
139     </p>
140     </div>
141                
142    <div align="Justify">
143  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">  Pra&#353;i&egrave;i (50 do 100 kg)                                   2 do
144  <p style="text-align: justify;">  4 ml  </p>
145     </div>
146  Delovanje              
147    <div align="Justify">
148  </p>  <p style="text-align: justify; ">  Ovce, koze (50 do 100 kg)                            2 do 3,5
149  </div>  ml  </p>
150     </div>
151                
152    <div align="Justify">
153    <p style="text-align: justify; ">  Psi (10 do 30 kg)                                    0,4 do 1,2 ml   </p>
154     </div>
155                
156    <div align="Justify">
157    <p style="text-align: justify; ">  Ma&egrave;ke (2,5 do 5 kg)                                   0,1 do
158    0,2 ml  </p>
159     </div>
160                
161    <div align="Justify">
162  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
163  <p style="text-align: justify;">   </div>
164                
165  Pentavet  vzdraži centralni živčni sistem, posebno respiratorni in vazomotorični center. Pospe&scaron;uje dihanje,da postane globlje in pljuča se bolje ventilirajo. Na vazomotorni center deluje tako, da pospe&scaron;uje krvni obtok in vpliva na vazokonstrikcijo kapilar splanhničnega področja, zato se okrepi krvni tlak in izbolj&scaron;a utrip. V organizmu se Pentavet hitro resorbira, posebno po parenteralni uporabi. Delovati začne hitro, vendar je delovanje kratko, zato moramo dajanje injekcije naslednji dan ponoviti.  <div align="Justify">
166    <p style="text-align: justify; ">  <b></b>  </p>
167  </p>   </div>
168  </div>              
169    <div align="Justify">
170    <p style="text-align: justify; ">    </p>
171     </div>
172                
173    <div align="Justify">
174    <p style="text-align: justify; ">  Odmerek moramo vedno prilagoditi trenutnemu
175    stanju bolne &frac34;ivali. Po prevelikem odmerjanju narkotika in &egrave;e
176    ni drugih mo&frac34;nosti o&frac34;ivljanja, lahko dajemo Pentavet intravensko
177    dokler se dihanje ne poglobi ali se ne pojavi mi&#353;i&egrave;ni drget.   </p>
178     </div>
179                
180    <div align="Justify">
181  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
182  <p style="text-align: justify;">   </div>
183                
184    <div align="Justify">
185    <p style="text-align: justify; ">  <b>Stranski pojavi</b>  </p>
186  </p>   </div>
187  </div>              
188    <div align="Justify">
189    <p style="text-align: justify; ">  Jih niso zasledili.  </p>
190     </div>
191                
192    <div align="Justify">
193    <p style="text-align: justify; ">    </p>
194     </div>
195                
196    <div align="Justify">
197    <p style="text-align: justify; ">  Karenca  </p>
198     </div>
199                
200  <div align="justify">  <div align="Justify">
201  <p style="text-align: justify;">  <p style="text-align: justify; ">  Meso in organi niso primerni za &egrave;love&#353;ko
202    prehrano med dajanjem in 24 ur po zadnjem vnosu zdravila.  </p>
203  Indikacije   </div>
204                
205  </p>  <div align="Justify">
206  </div>  <p style="text-align: justify; ">  Mleko je brez omejitev primerno za &egrave;love&#353;ko
207    prehrano.  </p>
208     </div>
209                
210    <div align="Justify">
211    <p style="text-align: justify; ">    </p>
212     </div>
213                
214    <div align="Justify">
215    <p style="text-align: justify; ">  Na&egrave;in shranjevanja  </p>
216     </div>
217                
218    <div align="Justify">
219  <div align="justify">  <p style="text-align: justify; ">  Shranite v temnem prostoru, pri temperaturi
220  <p style="text-align: justify;">  do 25 &deg;C in nedosegljivo otrokom.  </p>
221     </div>
222  - -akutna insuficienca krvnega obtoka (kolaps),              
223    <div align="Justify">
224  </p>  <p style="text-align: justify; ">    </p>
225  </div>   </div>
226                
227    <div align="Justify">
228    <p style="text-align: justify; ">  <b>Postopek s prazno ovojnino.</b>  </p>
229     </div>
230                
231    <div align="Justify">
232    <p style="text-align: justify; ">  Prazna ovojnina ne predstavlja nevarnost
233    kontaminacije okolja.  </p>
234     </div>
235                
236    <div align="Justify">
237    <p style="text-align: justify; ">    </p>
238  <div align="justify">   </div>
239  <p style="text-align: justify;">              
240    <div align="Justify">
241  - oslabljen krvni obtok med vnetjem  dihalnih poti in pljuč, med prebolevanjem nalezljivih           bolezni in zastrupitev,  <p style="text-align: justify; ">  Na&egrave;in izdajanja  </p>
242     </div>
243  </p>              
244  </div>  <div align="Justify">
245    <p style="text-align: justify; ">  Zdravilo se izdaja na veterinarski recept.
246     </p>
247     </div>
248                
249    <div align="Justify">
250    <p style="text-align: justify; ">    </p>
251     </div>
252                
253    <div align="Justify">
254    <p style="text-align: justify; ">  Rok uporabnosti  </p>
255     </div>
256                
257  <div align="justify">  <div align="Justify">
258  <p style="text-align: justify;">  <p style="text-align: justify; ">  Ozna&egrave;en je na ovojnini (3 leta)
259     </p>
260  - asfiksija novorojenčkov,   </div>
261                
262  </p>  <div align="Justify">
263  </div>  <p style="text-align: justify; ">    </p>
264     </div>
265                
266    <div align="Justify">
267    <p style="text-align: justify; ">  EKZ 1 11 5  </p>
268     </div>
269                
270    <div align="Justify">
271    <p style="text-align: justify; ">    </p>
272     </div>
273                
274    <div align="Justify">
275    <p style="text-align: justify; ">  <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
276  <div align="justify">    </p>
277  <p style="text-align: justify;">   </div>
278                
279  - velik napor in utrujenost  živali,  <div align="Justify">
280    <p style="text-align: justify; ">  323-03-8/00-20, 02.06.2000  </p>
281  </p>   </div>
282  </div>              
283    <div align="Justify">
284    <p style="text-align: justify; ">    </p>
285     </div>
286                
287    <div align="Justify">
288    <p style="text-align: justify; ">  <b>Proizvajalec: </b>  </p>
289     </div>
290                
291    <div align="Justify">
292    <p style="text-align: justify; ">  PLIVA d.d Zagreb, Hrva&#353;ka  </p>
293     </div>
294                
295  <div align="justify">  <div align="Justify">
296  <p style="text-align: justify;">  <p style="text-align: justify; ">    </p>
297     </div>
298  - zastrupitev z narkotiki,              
299    <div align="Justify">
300  </p>  <p style="text-align: justify; ">  <b>Zastopnik:</b>  </p>
301  </div>   </div>
302                
303    <div align="Justify">
304    <p style="text-align: justify; ">  PLIVA LJUBLJANA d.o.o.<u></u>  </p>
305     </div>
306                
307    <div align="Justify">
308    <p style="text-align: justify; ">    </p>
309     </div>
310                
311    <div align="Justify">
312    <p style="text-align: justify; ">  Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
313    registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.  </p>
314  <div align="justify">   </div>
315  <p style="text-align: justify;">          <!--Section Ends-->        
316    </body>
317  - narkoza (za bujenje).  </html>
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Kontraindikacije  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pentaveta ne smemo uporabljati sočasno z digitalisom, v primernih odpovedi srca, nagnjenosti  h krčem in  možganskem infarktu.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Način uporabe  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pentavet najpogosteje dajemo subkutano, lahko  tudi vbrizgamo intramuskularno ali intravensko.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Odmerjanje  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pentavet se dozira v odmerku 0,04 ml/kg telesne teže oziroma:  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Konji, govedo (250 do750 kg)                    10 do30 ml  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Žrebci, teleta (100 do 150 kg)                          4 do 6 ml  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pujski (2,5 do 20 kg)                                   0,1 do 0,8 ml  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Pra&scaron;iči (50 do 100 kg)                                   2 do 4 ml  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Ovce, koze (50 do 100 kg)                               2 do 3,5 ml  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Psi (10 do 30 kg)                                       0,4 do 1,2 ml  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Mačke (2,5 do 5 kg)                                     0,1 do 0,2 ml  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b></b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Odmerek moramo vedno prilagoditi trenutnemu stanju bolne živali. Po prevelikem odmerjanju narkotika in če ni drugih možnosti oživljanja, lahko dajemo Pentavet intravensko dokler se dihanje ne poglobi ali se ne pojavi mi&scaron;ični drget.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b>Stranski pojavi</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Jih niso zasledili.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Karenca  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Meso in organi niso primerni za člove&scaron;ko prehrano med dajanjem in 24 ur po zadnjem vnosu zdravila.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Mleko je brez omejitev primerno za člove&scaron;ko prehrano.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Način shranjevanja  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Shranite v temnem prostoru, pri temperaturi do 25 °C in nedosegljivo otrokom.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b>Postopek s prazno ovojnino.</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Prazna ovojnina ne predstavlja nevarnost kontaminacije okolja.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Način izdajanja  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Zdravilo se izdaja na veterinarski recept.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Rok uporabnosti  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Označen je na ovojnini (3 leta)  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 EKZ 1 11 5  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b>&Scaron;tevilka in datum odločbe</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 323-03-8/00-20, 02.06.2000  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b>Proizvajalec: </b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 PLIVA d.d Zagreb, Hrva&scaron;ka  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 <b>Zastopnik:</b>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 PLIVA LJUBLJANA d.o.o.<u></u>  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
   
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 <div align="justify">  
 <p style="text-align: justify;">  
   
 Revidirano na seji 1/2000 Komisije za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.  
   
 </p>  
 </div>  
   
   
   
   
   
   
   
 <!--Section Ends-->  
   
   
   
   
   
   
   
   

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26