/[pliva-si]/vade/5009.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/5009.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (18 years, 10 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +317 -1343 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 dpavlin 1.2 <html>
2     <head>
3     <!--Section Begins-->
4     </head>
5     <body>
6    
7     <div align="Justify">
8     <p style="text-align: justify; "> <b>PENTAVET raztopina za injekcije</b>
9     </p>
10     </div>
11    
12     <div align="Justify">
13     <p style="text-align: justify; "> </p>
14     </div>
15    
16     <div align="Justify">
17     <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
18     </div>
19    
20     <div align="Justify">
21     <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine vsebuje: </p>
22     </div>
23    
24     <div align="Justify">
25     <p style="text-align: justify; "> 100 mg pentetrazola </p>
26     </div>
27    
28     <div align="Justify">
29     <p style="text-align: justify; "> </p>
30     </div>
31    
32     <div align="Justify">
33     <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
34     </div>
35    
36     <div align="Justify">
37     <p style="text-align: justify; "> Pentavet vzdra&frac34;i centralni &frac34;iv&egrave;ni
38     sistem, posebno respiratorni in vazomotori&egrave;ni center. Pospe&#353;uje dihanje,da
39     postane globlje in plju&egrave;a se bolje ventilirajo. Na vazomotorni center
40     deluje tako, da pospe&#353;uje krvni obtok in vpliva na vazokonstrikcijo kapilar
41     splanhni&egrave;nega podro&egrave;ja, zato se okrepi krvni tlak in izbolj&#353;a
42     utrip. V organizmu se Pentavet hitro resorbira, posebno po parenteralni uporabi.
43     Delovati za&egrave;ne hitro, vendar je delovanje kratko, zato moramo dajanje
44     injekcije naslednji dan ponoviti. </p>
45     </div>
46    
47     <div align="Justify">
48     <p style="text-align: justify; "> </p>
49     </div>
50    
51     <div align="Justify">
52     <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
53     </div>
54    
55     <div align="Justify">
56     <p style="text-align: justify; "> - -akutna insuficienca krvnega obtoka
57     (kolaps), </p>
58     </div>
59    
60     <div align="Justify">
61     <p style="text-align: justify; "> - oslabljen krvni obtok med vnetjem dihalnih
62     poti in plju&egrave;, med prebolevanjem nalezljivih bolezni in
63     zastrupitev, </p>
64     </div>
65    
66     <div align="Justify">
67     <p style="text-align: justify; "> - asfiksija novorojen&egrave;kov, </p>
68     </div>
69    
70     <div align="Justify">
71     <p style="text-align: justify; "> - velik napor in utrujenost &frac34;ivali,
72     </p>
73     </div>
74    
75     <div align="Justify">
76     <p style="text-align: justify; "> - zastrupitev z narkotiki, </p>
77     </div>
78    
79     <div align="Justify">
80     <p style="text-align: justify; "> - narkoza (za bujenje). </p>
81     </div>
82    
83     <div align="Justify">
84     <p style="text-align: justify; "> </p>
85     </div>
86    
87     <div align="Justify">
88     <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
89     </div>
90    
91     <div align="Justify">
92     <p style="text-align: justify; "> Pentaveta ne smemo uporabljati so&egrave;asno
93     z digitalisom, v primernih odpovedi srca, nagnjenosti h kr&egrave;em in
94     mo&frac34;ganskem infarktu. </p>
95     </div>
96    
97     <div align="Justify">
98     <p style="text-align: justify; "> </p>
99     </div>
100    
101     <div align="Justify">
102     <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in uporabe </p>
103     </div>
104    
105     <div align="Justify">
106     <p style="text-align: justify; "> Pentavet najpogosteje dajemo subkutano,
107     lahko tudi vbrizgamo intramuskularno ali intravensko. </p>
108     </div>
109    
110     <div align="Justify">
111     <p style="text-align: justify; "> </p>
112     </div>
113    
114     <div align="Justify">
115     <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje </p>
116     </div>
117    
118     <div align="Justify">
119     <p style="text-align: justify; "> Pentavet se dozira v odmerku 0,04 ml/kg
120     telesne te&frac34;e oziroma: </p>
121     </div>
122    
123     <div align="Justify">
124     <p style="text-align: justify; "> </p>
125     </div>
126    
127     <div align="Justify">
128     <p style="text-align: justify; "> Konji, govedo (250 do750 kg) 10 do30
129     ml </p>
130     </div>
131    
132     <div align="Justify">
133     <p style="text-align: justify; "> &reg;rebci, teleta (100 do 150 kg) 4
134     do 6 ml </p>
135     </div>
136    
137     <div align="Justify">
138     <p style="text-align: justify; "> Pujski (2,5 do 20 kg) 0,1 do 0,8 ml
139     </p>
140     </div>
141    
142     <div align="Justify">
143     <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;i&egrave;i (50 do 100 kg) 2 do
144     4 ml </p>
145     </div>
146    
147     <div align="Justify">
148     <p style="text-align: justify; "> Ovce, koze (50 do 100 kg) 2 do 3,5
149     ml </p>
150     </div>
151    
152     <div align="Justify">
153     <p style="text-align: justify; "> Psi (10 do 30 kg) 0,4 do 1,2 ml </p>
154     </div>
155    
156     <div align="Justify">
157     <p style="text-align: justify; "> Ma&egrave;ke (2,5 do 5 kg) 0,1 do
158     0,2 ml </p>
159     </div>
160    
161     <div align="Justify">
162     <p style="text-align: justify; "> </p>
163     </div>
164    
165     <div align="Justify">
166     <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
167     </div>
168    
169     <div align="Justify">
170     <p style="text-align: justify; "> </p>
171     </div>
172    
173     <div align="Justify">
174     <p style="text-align: justify; "> Odmerek moramo vedno prilagoditi trenutnemu
175     stanju bolne &frac34;ivali. Po prevelikem odmerjanju narkotika in &egrave;e
176     ni drugih mo&frac34;nosti o&frac34;ivljanja, lahko dajemo Pentavet intravensko
177     dokler se dihanje ne poglobi ali se ne pojavi mi&#353;i&egrave;ni drget. </p>
178     </div>
179    
180     <div align="Justify">
181     <p style="text-align: justify; "> </p>
182     </div>
183    
184     <div align="Justify">
185     <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski pojavi</b> </p>
186     </div>
187    
188     <div align="Justify">
189     <p style="text-align: justify; "> Jih niso zasledili. </p>
190     </div>
191    
192     <div align="Justify">
193     <p style="text-align: justify; "> </p>
194     </div>
195    
196     <div align="Justify">
197     <p style="text-align: justify; "> Karenca </p>
198     </div>
199    
200     <div align="Justify">
201     <p style="text-align: justify; "> Meso in organi niso primerni za &egrave;love&#353;ko
202     prehrano med dajanjem in 24 ur po zadnjem vnosu zdravila. </p>
203     </div>
204    
205     <div align="Justify">
206     <p style="text-align: justify; "> Mleko je brez omejitev primerno za &egrave;love&#353;ko
207     prehrano. </p>
208     </div>
209    
210     <div align="Justify">
211     <p style="text-align: justify; "> </p>
212     </div>
213    
214     <div align="Justify">
215     <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in shranjevanja </p>
216     </div>
217    
218     <div align="Justify">
219     <p style="text-align: justify; "> Shranite v temnem prostoru, pri temperaturi
220     do 25 &deg;C in nedosegljivo otrokom. </p>
221     </div>
222    
223     <div align="Justify">
224     <p style="text-align: justify; "> </p>
225     </div>
226    
227     <div align="Justify">
228     <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino.</b> </p>
229     </div>
230    
231     <div align="Justify">
232     <p style="text-align: justify; "> Prazna ovojnina ne predstavlja nevarnost
233     kontaminacije okolja. </p>
234     </div>
235    
236     <div align="Justify">
237     <p style="text-align: justify; "> </p>
238     </div>
239    
240     <div align="Justify">
241     <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in izdajanja </p>
242     </div>
243    
244     <div align="Justify">
245     <p style="text-align: justify; "> Zdravilo se izdaja na veterinarski recept.
246     </p>
247     </div>
248    
249     <div align="Justify">
250     <p style="text-align: justify; "> </p>
251     </div>
252    
253     <div align="Justify">
254     <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
255     </div>
256    
257     <div align="Justify">
258     <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (3 leta)
259     </p>
260     </div>
261    
262     <div align="Justify">
263     <p style="text-align: justify; "> </p>
264     </div>
265    
266     <div align="Justify">
267     <p style="text-align: justify; "> EKZ 1 11 5 </p>
268     </div>
269    
270     <div align="Justify">
271     <p style="text-align: justify; "> </p>
272     </div>
273    
274     <div align="Justify">
275     <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
276     </p>
277     </div>
278    
279     <div align="Justify">
280     <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-20, 02.06.2000 </p>
281     </div>
282    
283     <div align="Justify">
284     <p style="text-align: justify; "> </p>
285     </div>
286    
287     <div align="Justify">
288     <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec: </b> </p>
289     </div>
290    
291     <div align="Justify">
292     <p style="text-align: justify; "> PLIVA d.d Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
293     </div>
294    
295     <div align="Justify">
296     <p style="text-align: justify; "> </p>
297     </div>
298    
299     <div align="Justify">
300     <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik:</b> </p>
301     </div>
302    
303     <div align="Justify">
304     <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d.o.o.<u></u> </p>
305     </div>
306    
307     <div align="Justify">
308     <p style="text-align: justify; "> </p>
309     </div>
310    
311     <div align="Justify">
312     <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
313     registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000. </p>
314     </div>
315     <!--Section Ends-->
316     </body>
317     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26