/[pliva-si]/vade/5007.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5007.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (18 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b></b>
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 VETERINA d.o.o.
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>GEOTRIM</b><b><sup> </sup></b><b>P</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 <b>predme&scaron;anica za izdelavo medicinirane krme</b>
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 <b>Sestava</b>
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 1 kg pra&scaron;ka vsebuje:
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 60 g oksiteraciklina v obliki oksiteraciklinovega klorida,
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 20 g trimetoprima,
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 100 g sulfadimidina.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 <b>Del</b><b>ovanje</b>
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 Kombinacija uèinkovin v pripravku deluje zaradi aditivnega uèinka tudi na bakterije, ki hitro dose¾ejo odpornost (<i>E. coli, salmonele, stafilokoki idr.</i>), zato deluje tudi na mikroorganizme, ki so slabo obèutljivi za posamezno uèinkovino, èe jo dajemo posamezno, kar je pomembno pri me&scaron;anih infekcijah.
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 Sulfadimidin in trimetoprim blokirata metabolizem mikroorganizmov v dveh zaporednih fazah ter delujeta izrazito sinergistièno, oksiteraciklin pa uèinkuje bakteriostatièno, tako da prepreèuje sintezo proteinov v fazi nastajanja peptidnih vezi.
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 Pripravek deluje na streptokoke, stafilokoke, diplokoke, enterokoke, korinebakterije, E. coli, salmonele, brucele, bordetele, vrsto Haemophilus, klebsiele, &scaron;igele, aktinomicete, pasterele, spirohete, rikecije (pr. Eperythrozoon suis) in klamidije.
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 Uèinkovine iz pripravka po hitri in obse¾ni resorpciji iz prebavil v kratkem èasu dose¾ejo uèinkovito koncentracijo v krvi in tkivih, zato delujejo tudi sistemsko.
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 <b>Indikacije</b>
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 Prepreèevanje in zdravljenje primarnih in sekundarnih bakterijskih infekcij v prebavilih in dihalih pri pujskih, teletih in perutnini.
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 Ubla¾itev neugodnega vpliva stresa, zlasti pri odstavljanju pujskov in telet, ter prepreèevanje zgodnjega pogina pri perutnini.
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469 <b>Kontraindikacije</b>
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 Geotrima P ne smemo dajati ¾ivalim s hudimi jetrnimi in ledviènimi okvarami niti posamezno tistim, pri katerih so predhodno ugotovili preobèutljivost za oksitetraciklin ali kombinacijo sulfadimidina in trimetoprima.
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 <b>Naèin dajanja in odmerki</b>
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 <i>Pujski</i>
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 Geotrim P dajemo homogeno pome&scaron;an s hrano v kolièini 5 % (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 0,5 kg Geotrima P).
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 Geotrim P dajemo 5 dni zapored, v primerih huj&scaron;e ogro¾enosti pa lahko tudi dlje. Za ubla¾evanje stresa med odstavljanjem pujskov ga dajemo 2 dni pred odstavitvijo in 3 dni po njej. Dajanje zdravila je priporoèljivo tudi pri drugih stresnih vzrokih (transport, sprememba hrane, namestitve ipd).
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 <i>Teleta</i>
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Dnevni odmerek za teleta, ki &scaron;e nimajo razvitih pred¾elodcev, je 15 g zdravila (3 velike ¾lice, polne do roba) na 50 kg telesne mase. Geotrim P dajemo peroralno suspendiranega z malo tekoèine (mleka, èaja, sirotke, zamenjave za mleko ali vode) 5 dni zapored. Teletom, starim 8 in veè tednov, dajemo Geotrim P homogeno pome&scaron;an s hrano v kolièini 2 %
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716 (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 2 kg Geotrima P), 5 dni zapored.
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 <i>Perutnina</i>
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 Za prepreèevanje zgodnjega pogina pi&scaron;èancev (v prvih 2 tednih ¾ivljenja), prebavnih bolezni in stresa dajemo Geotrim P homogeno ume&scaron;an s hrano v kolièini 0,05 % (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 50 g Geotrima P).
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773 Zaradi metafilakse kroniènih dihalnih bolezni (CRD) je priporoèljivo ume&scaron;ati v hrano 0,25 % Geotrima P (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 250 g Geotrima P) in jo dajati ¾ivalim prvih 5 dni ¾ivljenja. Pri huje ogro¾enih jatah je priporoèljiva ponovitev postopka v èetrtem tednu ¾ivljenja z enakim odmerkom (0,25 %) in dajanje 5 dni.
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 Za zdravljenje infekcij v prebavilih (bakterijskega in nespecifiènega enteritisa) in sinovitisa dajemo Geotrim P v koncentraciji 0,35 % (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 350 g Geotrima P) 5 do 7 dni.
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 Èe se prebavne bolezni pojavijo kot zaplet CRD, je priporoèljivo ume&scaron;ati v hrano 0,4 do
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830 0,5 % Geotrima P (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 400 do 500 g Geotrima P). Tak&scaron;no hrano moramo dajati perutnini 5 do 7 dni in èe je treba, tudi dlje.
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Zdravljenje perutnine z Geotrimom P lahko ponovimo po 7 dneh.
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887 <b>Stranski uèinki</b>
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 Niso znani.
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b>
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 Zbolele ¾ivali, ki slabo in premalo jedo, je treba zdraviti tako, da damo zdravilo v vodo za pitje ali &scaron;e bolje parenteralno.
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 Da bi med zdravljenjem zmanj&scaron;ali morebitne ledviène okvare zaradi kristalinurije, morajo imeti ¾ivali nemoten pristop do vode za pitje.
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001 Èe se po tridnevnem zdravljenju stanje ¾ivali klinièno ne zbolj&scaron;a, lahko nadaljujemo dajanje Geotrima P samo, èe rezultat antibiograma poka¾e, da so odvzeti povzroèitelji obèutljivi za oksitetraciklin ali kombinacijo trimetoprim/sulfadimidin ali za obe zdravili.
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 Prolongirana uporaba veèjih odmerkov sulfonamida in oksitetraciklina lahko v pred¾elodcih pre¾vekovalcev zmanj&scaron;a razgradnjo celuloze.
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 Ni priporoèljivo soèasno me&scaron;anje Geotrima P v hrani z drugimi zdravili ali zdravilnimi dodatki.
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058 Kot pri delu z drugimi antibiotiki mora osebje, ki ume&scaron;ava Geotrim P v ¾ivinsko hrano, nositi za&scaron;èitno masko, obleko in obutev, torej se mora izogibati stiku zdravilne predme&scaron;anice s ko¾o in sluznicami. <b>Po delu se morajo delavci tem</b><b>eljito umiti.</b>
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 <b>Karenca</b>
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 Meso goveda, pra&scaron;ièev in perutnine: 14 dni
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 Jajca:10 dni
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229 <b>Rok uporabnosti</b>
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248 Oznaèen je na ovojnini (36 mesecev).
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267 Hrano z ume&scaron;anim Geotrimom P je treba porabiti v 3 mesecih.
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305 <b>Naèin izdajanja</b>
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324 Na recept.
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="justify">
1341 <p style="text-align: justify;">
1342
1343
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="justify">
1360 <p style="text-align: justify;">
1361
1362 <b>Naèin shranjevanja</b>
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="justify">
1379 <p style="text-align: justify;">
1380
1381 Za&scaron;èitite pred vlago in shranite pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C. Shranite nedosegljivo otrokom.
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="justify">
1398 <p style="text-align: justify;">
1399
1400
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="justify">
1417 <p style="text-align: justify;">
1418
1419 <b>&Scaron;tevilka in datum odloèbe</b>
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="justify">
1436 <p style="text-align: justify;">
1437
1438 323-03-8/00-126, 21.05.2001
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="justify">
1455 <p style="text-align: justify;">
1456
1457 <b></b>
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473 <div align="justify">
1474 <p style="text-align: justify;">
1475
1476 Oprema
1477
1478 </p>
1479 </div>
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492 <div align="justify">
1493 <p style="text-align: justify;">
1494
1495 Alufolijska vreèka z 200 g in 1 kg pra&scaron;ka, natronova vreèa s 5 in 25 kg pra&scaron;ka
1496
1497 </p>
1498 </div>
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511 <div align="justify">
1512 <p style="text-align: justify;">
1513
1514
1515
1516 </p>
1517 </div>
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530 <div align="justify">
1531 <p style="text-align: justify;">
1532
1533 <b>Postopek s prazno ovojnino</b>
1534
1535 </p>
1536 </div>
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549 <div align="justify">
1550 <p style="text-align: justify;">
1551
1552 Prazne ovojnine ne smete odvreèi med obièajne komunalne odpadke.
1553
1554 </p>
1555 </div>
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568 <div align="justify">
1569 <p style="text-align: justify;">
1570
1571
1572
1573 </p>
1574 </div>
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587 <div align="justify">
1588 <p style="text-align: justify;">
1589
1590 <b>Proizvajalec</b>
1591
1592 </p>
1593 </div>
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606 <div align="justify">
1607 <p style="text-align: justify;">
1608
1609 VETERINA d.o.o., HRVA&Scaron;KA
1610
1611 </p>
1612 </div>
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625 <div align="justify">
1626 <p style="text-align: justify;">
1627
1628
1629
1630 </p>
1631 </div>
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644 <div align="justify">
1645 <p style="text-align: justify;">
1646
1647 Zastopnik
1648
1649 </p>
1650 </div>
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663 <div align="justify">
1664 <p style="text-align: justify;">
1665
1666 PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA
1667
1668 </p>
1669 </div>
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682 <div align="justify">
1683 <p style="text-align: justify;">
1684
1685
1686
1687 </p>
1688 </div>
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701 <div align="justify">
1702 <p style="text-align: justify;">
1703
1704 Revidirano na seji Komisije za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000.
1705
1706 </p>
1707 </div>
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720 <div align="justify">
1721 <p style="text-align: justify;">
1722
1723 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1724
1725 </p>
1726 </div>
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739 <div align="justify">
1740 <p style="text-align: justify;">
1741
1742 VETERINA d.o.o.
1743
1744 </p>
1745 </div>
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758 <div align="justify">
1759 <p style="text-align: justify;">
1760
1761
1762
1763 </p>
1764 </div>
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777 <div align="justify">
1778 <p style="text-align: justify;">
1779
1780
1781
1782 </p>
1783 </div>
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796 <div align="justify">
1797 <p style="text-align: justify;">
1798
1799
1800
1801 </p>
1802 </div>
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815 <div align="justify">
1816 <p style="text-align: justify;">
1817
1818
1819
1820 </p>
1821 </div>
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834 <div align="justify">
1835 <p style="text-align: justify;">
1836
1837
1838
1839 </p>
1840 </div>
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853 <div align="justify">
1854 <p style="text-align: justify;">
1855
1856
1857
1858 </p>
1859 </div>
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872 <div align="justify">
1873 <p style="text-align: justify;">
1874
1875
1876
1877 </p>
1878 </div>
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891 <div align="justify">
1892 <p style="text-align: justify;">
1893
1894
1895
1896 </p>
1897 </div>
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910 <div align="justify">
1911 <p style="text-align: justify;">
1912
1913
1914
1915 </p>
1916 </div>
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929 <div align="justify">
1930 <p style="text-align: justify;">
1931
1932
1933
1934 </p>
1935 </div>
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948 <div align="justify">
1949 <p style="text-align: justify;">
1950
1951
1952
1953 </p>
1954 </div>
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967 <div align="justify">
1968 <p style="text-align: justify;">
1969
1970
1971
1972 </p>
1973 </div>
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986 <div align="justify">
1987 <p style="text-align: justify;">
1988
1989
1990
1991 </p>
1992 </div>
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 <div align="justify">
2006 <p style="text-align: justify;">
2007
2008
2009
2010 </p>
2011 </div>
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 <div align="justify">
2025 <p style="text-align: justify;">
2026
2027
2028
2029 </p>
2030 </div>
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043 <div align="justify">
2044 <p style="text-align: justify;">
2045
2046
2047
2048 </p>
2049 </div>
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062 <div align="justify">
2063 <p style="text-align: justify;">
2064
2065
2066
2067 </p>
2068 </div>
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081 <div align="justify">
2082 <p style="text-align: justify;">
2083
2084
2085
2086 </p>
2087 </div>
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095 <!--Section Ends-->
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26