/[pliva-si]/vade/5007.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/5007.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (18 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="justify">
11     <p style="text-align: justify;">
12    
13     <b></b>
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="justify">
30     <p style="text-align: justify;">
31    
32     VETERINA d.o.o.
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="justify">
49     <p style="text-align: justify;">
50    
51     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="justify">
68     <p style="text-align: justify;">
69    
70     <b>GEOTRIM</b><b><sup> </sup></b><b>P</b>
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="justify">
87     <p style="text-align: justify;">
88    
89     <b>predme&scaron;anica za izdelavo medicinirane krme</b>
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="justify">
106     <p style="text-align: justify;">
107    
108     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="justify">
125     <p style="text-align: justify;">
126    
127     <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="justify">
144     <p style="text-align: justify;">
145    
146    
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="justify">
163     <p style="text-align: justify;">
164    
165     <b>Sestava</b>
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="justify">
182     <p style="text-align: justify;">
183    
184     1 kg pra&scaron;ka vsebuje:
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="justify">
201     <p style="text-align: justify;">
202    
203     60 g oksiteraciklina v obliki oksiteraciklinovega klorida,
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="justify">
220     <p style="text-align: justify;">
221    
222     20 g trimetoprima,
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="justify">
239     <p style="text-align: justify;">
240    
241     100 g sulfadimidina.
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="justify">
258     <p style="text-align: justify;">
259    
260    
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275    
276     <div align="justify">
277     <p style="text-align: justify;">
278    
279     <b>Del</b><b>ovanje</b>
280    
281     </p>
282     </div>
283    
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294    
295     <div align="justify">
296     <p style="text-align: justify;">
297    
298     Kombinacija uèinkovin v pripravku deluje zaradi aditivnega uèinka tudi na bakterije, ki hitro dose¾ejo odpornost (<i>E. coli, salmonele, stafilokoki idr.</i>), zato deluje tudi na mikroorganizme, ki so slabo obèutljivi za posamezno uèinkovino, èe jo dajemo posamezno, kar je pomembno pri me&scaron;anih infekcijah.
299    
300     </p>
301     </div>
302    
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314     <div align="justify">
315     <p style="text-align: justify;">
316    
317     Sulfadimidin in trimetoprim blokirata metabolizem mikroorganizmov v dveh zaporednih fazah ter delujeta izrazito sinergistièno, oksiteraciklin pa uèinkuje bakteriostatièno, tako da prepreèuje sintezo proteinov v fazi nastajanja peptidnih vezi.
318    
319     </p>
320     </div>
321    
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333     <div align="justify">
334     <p style="text-align: justify;">
335    
336     Pripravek deluje na streptokoke, stafilokoke, diplokoke, enterokoke, korinebakterije, E. coli, salmonele, brucele, bordetele, vrsto Haemophilus, klebsiele, &scaron;igele, aktinomicete, pasterele, spirohete, rikecije (pr. Eperythrozoon suis) in klamidije.
337    
338     </p>
339     </div>
340    
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350    
351    
352     <div align="justify">
353     <p style="text-align: justify;">
354    
355     Uèinkovine iz pripravka po hitri in obse¾ni resorpciji iz prebavil v kratkem èasu dose¾ejo uèinkovito koncentracijo v krvi in tkivih, zato delujejo tudi sistemsko.
356    
357     </p>
358     </div>
359    
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370    
371     <div align="justify">
372     <p style="text-align: justify;">
373    
374    
375    
376     </p>
377     </div>
378    
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389    
390     <div align="justify">
391     <p style="text-align: justify;">
392    
393     <b>Indikacije</b>
394    
395     </p>
396     </div>
397    
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408    
409     <div align="justify">
410     <p style="text-align: justify;">
411    
412     Prepreèevanje in zdravljenje primarnih in sekundarnih bakterijskih infekcij v prebavilih in dihalih pri pujskih, teletih in perutnini.
413    
414     </p>
415     </div>
416    
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428     <div align="justify">
429     <p style="text-align: justify;">
430    
431     Ubla¾itev neugodnega vpliva stresa, zlasti pri odstavljanju pujskov in telet, ter prepreèevanje zgodnjega pogina pri perutnini.
432    
433     </p>
434     </div>
435    
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447     <div align="justify">
448     <p style="text-align: justify;">
449    
450    
451    
452     </p>
453     </div>
454    
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466     <div align="justify">
467     <p style="text-align: justify;">
468    
469     <b>Kontraindikacije</b>
470    
471     </p>
472     </div>
473    
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485     <div align="justify">
486     <p style="text-align: justify;">
487    
488     Geotrima P ne smemo dajati ¾ivalim s hudimi jetrnimi in ledviènimi okvarami niti posamezno tistim, pri katerih so predhodno ugotovili preobèutljivost za oksitetraciklin ali kombinacijo sulfadimidina in trimetoprima.
489    
490     </p>
491     </div>
492    
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504     <div align="justify">
505     <p style="text-align: justify;">
506    
507    
508    
509     </p>
510     </div>
511    
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523     <div align="justify">
524     <p style="text-align: justify;">
525    
526     <b>Naèin dajanja in odmerki</b>
527    
528     </p>
529     </div>
530    
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542     <div align="justify">
543     <p style="text-align: justify;">
544    
545     <i>Pujski</i>
546    
547     </p>
548     </div>
549    
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561     <div align="justify">
562     <p style="text-align: justify;">
563    
564     Geotrim P dajemo homogeno pome&scaron;an s hrano v kolièini 5 % (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 0,5 kg Geotrima P).
565    
566     </p>
567     </div>
568    
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580     <div align="justify">
581     <p style="text-align: justify;">
582    
583     Geotrim P dajemo 5 dni zapored, v primerih huj&scaron;e ogro¾enosti pa lahko tudi dlje. Za ubla¾evanje stresa med odstavljanjem pujskov ga dajemo 2 dni pred odstavitvijo in 3 dni po njej. Dajanje zdravila je priporoèljivo tudi pri drugih stresnih vzrokih (transport, sprememba hrane, namestitve ipd).
584    
585     </p>
586     </div>
587    
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599     <div align="justify">
600     <p style="text-align: justify;">
601    
602    
603    
604     </p>
605     </div>
606    
607    
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618     <div align="justify">
619     <p style="text-align: justify;">
620    
621    
622    
623     </p>
624     </div>
625    
626    
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637     <div align="justify">
638     <p style="text-align: justify;">
639    
640    
641    
642     </p>
643     </div>
644    
645    
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656     <div align="justify">
657     <p style="text-align: justify;">
658    
659    
660    
661     </p>
662     </div>
663    
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675     <div align="justify">
676     <p style="text-align: justify;">
677    
678     <i>Teleta</i>
679    
680     </p>
681     </div>
682    
683    
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694     <div align="justify">
695     <p style="text-align: justify;">
696    
697     Dnevni odmerek za teleta, ki &scaron;e nimajo razvitih pred¾elodcev, je 15 g zdravila (3 velike ¾lice, polne do roba) na 50 kg telesne mase. Geotrim P dajemo peroralno suspendiranega z malo tekoèine (mleka, èaja, sirotke, zamenjave za mleko ali vode) 5 dni zapored. Teletom, starim 8 in veè tednov, dajemo Geotrim P homogeno pome&scaron;an s hrano v kolièini 2 %
698    
699     </p>
700     </div>
701    
702    
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713     <div align="justify">
714     <p style="text-align: justify;">
715    
716     (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 2 kg Geotrima P), 5 dni zapored.
717    
718     </p>
719     </div>
720    
721    
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732     <div align="justify">
733     <p style="text-align: justify;">
734    
735     <i>Perutnina</i>
736    
737     </p>
738     </div>
739    
740    
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751     <div align="justify">
752     <p style="text-align: justify;">
753    
754     Za prepreèevanje zgodnjega pogina pi&scaron;èancev (v prvih 2 tednih ¾ivljenja), prebavnih bolezni in stresa dajemo Geotrim P homogeno ume&scaron;an s hrano v kolièini 0,05 % (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 50 g Geotrima P).
755    
756     </p>
757     </div>
758    
759    
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770     <div align="justify">
771     <p style="text-align: justify;">
772    
773     Zaradi metafilakse kroniènih dihalnih bolezni (CRD) je priporoèljivo ume&scaron;ati v hrano 0,25 % Geotrima P (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 250 g Geotrima P) in jo dajati ¾ivalim prvih 5 dni ¾ivljenja. Pri huje ogro¾enih jatah je priporoèljiva ponovitev postopka v èetrtem tednu ¾ivljenja z enakim odmerkom (0,25 %) in dajanje 5 dni.
774    
775     </p>
776     </div>
777    
778    
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789     <div align="justify">
790     <p style="text-align: justify;">
791    
792     Za zdravljenje infekcij v prebavilih (bakterijskega in nespecifiènega enteritisa) in sinovitisa dajemo Geotrim P v koncentraciji 0,35 % (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 350 g Geotrima P) 5 do 7 dni.
793    
794     </p>
795     </div>
796    
797    
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808     <div align="justify">
809     <p style="text-align: justify;">
810    
811     Èe se prebavne bolezni pojavijo kot zaplet CRD, je priporoèljivo ume&scaron;ati v hrano 0,4 do
812    
813     </p>
814     </div>
815    
816    
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827     <div align="justify">
828     <p style="text-align: justify;">
829    
830     0,5 % Geotrima P (v 100 kg hrane ume&scaron;amo 400 do 500 g Geotrima P). Tak&scaron;no hrano moramo dajati perutnini 5 do 7 dni in èe je treba, tudi dlje.
831    
832     </p>
833     </div>
834    
835    
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846     <div align="justify">
847     <p style="text-align: justify;">
848    
849     Zdravljenje perutnine z Geotrimom P lahko ponovimo po 7 dneh.
850    
851     </p>
852     </div>
853    
854    
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865     <div align="justify">
866     <p style="text-align: justify;">
867    
868    
869    
870     </p>
871     </div>
872    
873    
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884     <div align="justify">
885     <p style="text-align: justify;">
886    
887     <b>Stranski uèinki</b>
888    
889     </p>
890     </div>
891    
892    
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903     <div align="justify">
904     <p style="text-align: justify;">
905    
906     Niso znani.
907    
908     </p>
909     </div>
910    
911    
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922     <div align="justify">
923     <p style="text-align: justify;">
924    
925    
926    
927     </p>
928     </div>
929    
930    
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941     <div align="justify">
942     <p style="text-align: justify;">
943    
944     <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b>
945    
946     </p>
947     </div>
948    
949    
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960     <div align="justify">
961     <p style="text-align: justify;">
962    
963     Zbolele ¾ivali, ki slabo in premalo jedo, je treba zdraviti tako, da damo zdravilo v vodo za pitje ali &scaron;e bolje parenteralno.
964    
965     </p>
966     </div>
967    
968    
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979     <div align="justify">
980     <p style="text-align: justify;">
981    
982     Da bi med zdravljenjem zmanj&scaron;ali morebitne ledviène okvare zaradi kristalinurije, morajo imeti ¾ivali nemoten pristop do vode za pitje.
983    
984     </p>
985     </div>
986    
987    
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998     <div align="justify">
999     <p style="text-align: justify;">
1000    
1001     Èe se po tridnevnem zdravljenju stanje ¾ivali klinièno ne zbolj&scaron;a, lahko nadaljujemo dajanje Geotrima P samo, èe rezultat antibiograma poka¾e, da so odvzeti povzroèitelji obèutljivi za oksitetraciklin ali kombinacijo trimetoprim/sulfadimidin ali za obe zdravili.
1002    
1003     </p>
1004     </div>
1005    
1006    
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017     <div align="justify">
1018     <p style="text-align: justify;">
1019    
1020     Prolongirana uporaba veèjih odmerkov sulfonamida in oksitetraciklina lahko v pred¾elodcih pre¾vekovalcev zmanj&scaron;a razgradnjo celuloze.
1021    
1022     </p>
1023     </div>
1024    
1025    
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036     <div align="justify">
1037     <p style="text-align: justify;">
1038    
1039     Ni priporoèljivo soèasno me&scaron;anje Geotrima P v hrani z drugimi zdravili ali zdravilnimi dodatki.
1040    
1041     </p>
1042     </div>
1043    
1044    
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055     <div align="justify">
1056     <p style="text-align: justify;">
1057    
1058     Kot pri delu z drugimi antibiotiki mora osebje, ki ume&scaron;ava Geotrim P v ¾ivinsko hrano, nositi za&scaron;èitno masko, obleko in obutev, torej se mora izogibati stiku zdravilne predme&scaron;anice s ko¾o in sluznicami. <b>Po delu se morajo delavci tem</b><b>eljito umiti.</b>
1059    
1060     </p>
1061     </div>
1062    
1063    
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074     <div align="justify">
1075     <p style="text-align: justify;">
1076    
1077    
1078    
1079     </p>
1080     </div>
1081    
1082    
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093     <div align="justify">
1094     <p style="text-align: justify;">
1095    
1096     <b>Karenca</b>
1097    
1098     </p>
1099     </div>
1100    
1101    
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112     <div align="justify">
1113     <p style="text-align: justify;">
1114    
1115     Meso goveda, pra&scaron;ièev in perutnine: 14 dni
1116    
1117     </p>
1118     </div>
1119    
1120    
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131     <div align="justify">
1132     <p style="text-align: justify;">
1133    
1134     Jajca:10 dni
1135    
1136     </p>
1137     </div>
1138    
1139    
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150     <div align="justify">
1151     <p style="text-align: justify;">
1152    
1153    
1154    
1155     </p>
1156     </div>
1157    
1158    
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169     <div align="justify">
1170     <p style="text-align: justify;">
1171    
1172    
1173    
1174     </p>
1175     </div>
1176    
1177    
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188     <div align="justify">
1189     <p style="text-align: justify;">
1190    
1191    
1192    
1193     </p>
1194     </div>
1195    
1196    
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207     <div align="justify">
1208     <p style="text-align: justify;">
1209    
1210    
1211    
1212     </p>
1213     </div>
1214    
1215    
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225    
1226     <div align="justify">
1227     <p style="text-align: justify;">
1228    
1229     <b>Rok uporabnosti</b>
1230    
1231     </p>
1232     </div>
1233    
1234    
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245     <div align="justify">
1246     <p style="text-align: justify;">
1247    
1248     Oznaèen je na ovojnini (36 mesecev).
1249    
1250     </p>
1251     </div>
1252    
1253    
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264     <div align="justify">
1265     <p style="text-align: justify;">
1266    
1267     Hrano z ume&scaron;anim Geotrimom P je treba porabiti v 3 mesecih.
1268    
1269     </p>
1270     </div>
1271    
1272    
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280    
1281    
1282    
1283     <div align="justify">
1284     <p style="text-align: justify;">
1285    
1286    
1287    
1288     </p>
1289     </div>
1290    
1291    
1292    
1293    
1294    
1295    
1296    
1297    
1298    
1299    
1300    
1301    
1302     <div align="justify">
1303     <p style="text-align: justify;">
1304    
1305     <b>Naèin izdajanja</b>
1306    
1307     </p>
1308     </div>
1309    
1310    
1311    
1312    
1313    
1314    
1315    
1316    
1317    
1318    
1319    
1320    
1321     <div align="justify">
1322     <p style="text-align: justify;">
1323    
1324     Na recept.
1325    
1326     </p>
1327     </div>
1328    
1329    
1330    
1331    
1332    
1333    
1334    
1335    
1336    
1337    
1338    
1339    
1340     <div align="justify">
1341     <p style="text-align: justify;">
1342    
1343    
1344    
1345     </p>
1346     </div>
1347    
1348    
1349    
1350    
1351    
1352    
1353    
1354    
1355    
1356    
1357    
1358    
1359     <div align="justify">
1360     <p style="text-align: justify;">
1361    
1362     <b>Naèin shranjevanja</b>
1363    
1364     </p>
1365     </div>
1366    
1367    
1368    
1369    
1370    
1371    
1372    
1373    
1374    
1375    
1376    
1377    
1378     <div align="justify">
1379     <p style="text-align: justify;">
1380    
1381     Za&scaron;èitite pred vlago in shranite pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C. Shranite nedosegljivo otrokom.
1382    
1383     </p>
1384     </div>
1385    
1386    
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    
1394    
1395    
1396    
1397     <div align="justify">
1398     <p style="text-align: justify;">
1399    
1400    
1401    
1402     </p>
1403     </div>
1404    
1405    
1406    
1407    
1408    
1409    
1410    
1411    
1412    
1413    
1414    
1415    
1416     <div align="justify">
1417     <p style="text-align: justify;">
1418    
1419     <b>&Scaron;tevilka in datum odloèbe</b>
1420    
1421     </p>
1422     </div>
1423    
1424    
1425    
1426    
1427    
1428    
1429    
1430    
1431    
1432    
1433    
1434    
1435     <div align="justify">
1436     <p style="text-align: justify;">
1437    
1438     323-03-8/00-126, 21.05.2001
1439    
1440     </p>
1441     </div>
1442    
1443    
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454     <div align="justify">
1455     <p style="text-align: justify;">
1456    
1457     <b></b>
1458    
1459     </p>
1460     </div>
1461    
1462    
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468    
1469    
1470    
1471    
1472    
1473     <div align="justify">
1474     <p style="text-align: justify;">
1475    
1476     Oprema
1477    
1478     </p>
1479     </div>
1480    
1481    
1482    
1483    
1484    
1485    
1486    
1487    
1488    
1489    
1490    
1491    
1492     <div align="justify">
1493     <p style="text-align: justify;">
1494    
1495     Alufolijska vreèka z 200 g in 1 kg pra&scaron;ka, natronova vreèa s 5 in 25 kg pra&scaron;ka
1496    
1497     </p>
1498     </div>
1499    
1500    
1501    
1502    
1503    
1504    
1505    
1506    
1507    
1508    
1509    
1510    
1511     <div align="justify">
1512     <p style="text-align: justify;">
1513    
1514    
1515    
1516     </p>
1517     </div>
1518    
1519    
1520    
1521    
1522    
1523    
1524    
1525    
1526    
1527    
1528    
1529    
1530     <div align="justify">
1531     <p style="text-align: justify;">
1532    
1533     <b>Postopek s prazno ovojnino</b>
1534    
1535     </p>
1536     </div>
1537    
1538    
1539    
1540    
1541    
1542    
1543    
1544    
1545    
1546    
1547    
1548    
1549     <div align="justify">
1550     <p style="text-align: justify;">
1551    
1552     Prazne ovojnine ne smete odvreèi med obièajne komunalne odpadke.
1553    
1554     </p>
1555     </div>
1556    
1557    
1558    
1559    
1560    
1561    
1562    
1563    
1564    
1565    
1566    
1567    
1568     <div align="justify">
1569     <p style="text-align: justify;">
1570    
1571    
1572    
1573     </p>
1574     </div>
1575    
1576    
1577    
1578    
1579    
1580    
1581    
1582    
1583    
1584    
1585    
1586    
1587     <div align="justify">
1588     <p style="text-align: justify;">
1589    
1590     <b>Proizvajalec</b>
1591    
1592     </p>
1593     </div>
1594    
1595    
1596    
1597    
1598    
1599    
1600    
1601    
1602    
1603    
1604    
1605    
1606     <div align="justify">
1607     <p style="text-align: justify;">
1608    
1609     VETERINA d.o.o., HRVA&Scaron;KA
1610    
1611     </p>
1612     </div>
1613    
1614    
1615    
1616    
1617    
1618    
1619    
1620    
1621    
1622    
1623    
1624    
1625     <div align="justify">
1626     <p style="text-align: justify;">
1627    
1628    
1629    
1630     </p>
1631     </div>
1632    
1633    
1634    
1635    
1636    
1637    
1638    
1639    
1640    
1641    
1642    
1643    
1644     <div align="justify">
1645     <p style="text-align: justify;">
1646    
1647     Zastopnik
1648    
1649     </p>
1650     </div>
1651    
1652    
1653    
1654    
1655    
1656    
1657    
1658    
1659    
1660    
1661    
1662    
1663     <div align="justify">
1664     <p style="text-align: justify;">
1665    
1666     PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA
1667    
1668     </p>
1669     </div>
1670    
1671    
1672    
1673    
1674    
1675    
1676    
1677    
1678    
1679    
1680    
1681    
1682     <div align="justify">
1683     <p style="text-align: justify;">
1684    
1685    
1686    
1687     </p>
1688     </div>
1689    
1690    
1691    
1692    
1693    
1694    
1695    
1696    
1697    
1698    
1699    
1700    
1701     <div align="justify">
1702     <p style="text-align: justify;">
1703    
1704     Revidirano na seji Komisije za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000.
1705    
1706     </p>
1707     </div>
1708    
1709    
1710    
1711    
1712    
1713    
1714    
1715    
1716    
1717    
1718    
1719    
1720     <div align="justify">
1721     <p style="text-align: justify;">
1722    
1723     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1724    
1725     </p>
1726     </div>
1727    
1728    
1729    
1730    
1731    
1732    
1733    
1734    
1735    
1736    
1737    
1738    
1739     <div align="justify">
1740     <p style="text-align: justify;">
1741    
1742     VETERINA d.o.o.
1743    
1744     </p>
1745     </div>
1746    
1747    
1748    
1749    
1750    
1751    
1752    
1753    
1754    
1755    
1756    
1757    
1758     <div align="justify">
1759     <p style="text-align: justify;">
1760    
1761    
1762    
1763     </p>
1764     </div>
1765    
1766    
1767    
1768    
1769    
1770    
1771    
1772    
1773    
1774    
1775    
1776    
1777     <div align="justify">
1778     <p style="text-align: justify;">
1779    
1780    
1781    
1782     </p>
1783     </div>
1784    
1785    
1786    
1787    
1788    
1789    
1790    
1791    
1792    
1793    
1794    
1795    
1796     <div align="justify">
1797     <p style="text-align: justify;">
1798    
1799    
1800    
1801     </p>
1802     </div>
1803    
1804    
1805    
1806    
1807    
1808    
1809    
1810    
1811    
1812    
1813    
1814    
1815     <div align="justify">
1816     <p style="text-align: justify;">
1817    
1818    
1819    
1820     </p>
1821     </div>
1822    
1823    
1824    
1825    
1826    
1827    
1828    
1829    
1830    
1831    
1832    
1833    
1834     <div align="justify">
1835     <p style="text-align: justify;">
1836    
1837    
1838    
1839     </p>
1840     </div>
1841    
1842    
1843    
1844    
1845    
1846    
1847    
1848    
1849    
1850    
1851    
1852    
1853     <div align="justify">
1854     <p style="text-align: justify;">
1855    
1856    
1857    
1858     </p>
1859     </div>
1860    
1861    
1862    
1863    
1864    
1865    
1866    
1867    
1868    
1869    
1870    
1871    
1872     <div align="justify">
1873     <p style="text-align: justify;">
1874    
1875    
1876    
1877     </p>
1878     </div>
1879    
1880    
1881    
1882    
1883    
1884    
1885    
1886    
1887    
1888    
1889    
1890    
1891     <div align="justify">
1892     <p style="text-align: justify;">
1893    
1894    
1895    
1896     </p>
1897     </div>
1898    
1899    
1900    
1901    
1902    
1903    
1904    
1905    
1906    
1907    
1908    
1909    
1910     <div align="justify">
1911     <p style="text-align: justify;">
1912    
1913    
1914    
1915     </p>
1916     </div>
1917    
1918    
1919    
1920    
1921    
1922    
1923    
1924    
1925    
1926    
1927    
1928    
1929     <div align="justify">
1930     <p style="text-align: justify;">
1931    
1932    
1933    
1934     </p>
1935     </div>
1936    
1937    
1938    
1939    
1940    
1941    
1942    
1943    
1944    
1945    
1946    
1947    
1948     <div align="justify">
1949     <p style="text-align: justify;">
1950    
1951    
1952    
1953     </p>
1954     </div>
1955    
1956    
1957    
1958    
1959    
1960    
1961    
1962    
1963    
1964    
1965    
1966    
1967     <div align="justify">
1968     <p style="text-align: justify;">
1969    
1970    
1971    
1972     </p>
1973     </div>
1974    
1975    
1976    
1977    
1978    
1979    
1980    
1981    
1982    
1983    
1984    
1985    
1986     <div align="justify">
1987     <p style="text-align: justify;">
1988    
1989    
1990    
1991     </p>
1992     </div>
1993    
1994    
1995    
1996    
1997    
1998    
1999    
2000    
2001    
2002    
2003    
2004    
2005     <div align="justify">
2006     <p style="text-align: justify;">
2007    
2008    
2009    
2010     </p>
2011     </div>
2012    
2013    
2014    
2015    
2016    
2017    
2018    
2019    
2020    
2021    
2022    
2023    
2024     <div align="justify">
2025     <p style="text-align: justify;">
2026    
2027    
2028    
2029     </p>
2030     </div>
2031    
2032    
2033    
2034    
2035    
2036    
2037    
2038    
2039    
2040    
2041    
2042    
2043     <div align="justify">
2044     <p style="text-align: justify;">
2045    
2046    
2047    
2048     </p>
2049     </div>
2050    
2051    
2052    
2053    
2054    
2055    
2056    
2057    
2058    
2059    
2060    
2061    
2062     <div align="justify">
2063     <p style="text-align: justify;">
2064    
2065    
2066    
2067     </p>
2068     </div>
2069    
2070    
2071    
2072    
2073    
2074    
2075    
2076    
2077    
2078    
2079    
2080    
2081     <div align="justify">
2082     <p style="text-align: justify;">
2083    
2084    
2085    
2086     </p>
2087     </div>
2088    
2089    
2090    
2091    
2092    
2093    
2094    
2095     <!--Section Ends-->
2096    
2097    
2098    
2099    
2100    
2101    
2102    
2103    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26