/[pliva-si]/vade/5004.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/5004.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (18 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +322 -1476 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 dpavlin 1.2 <html>
2     <head>
3     <!--Section Begins-->
4     </head>
5     <body>
6    
7     <div align="Justify">
8     <p style="text-align: justify; "> EKSPEDRIN </p>
9     </div>
10    
11     <div align="Justify">
12     <p style="text-align: justify; "> <b>pra&#353;ek</b> </p>
13     </div>
14    
15     <div align="Justify">
16     <p style="text-align: justify; "> Za uporabo v veterinarski medicini </p>
17     </div>
18    
19     <div align="Justify">
20     <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
21     </div>
22    
23     <div align="Justify">
24     <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
25     </div>
26    
27     <div align="Justify">
28     <p style="text-align: justify; "> 1 g pra&#353;ka vsebuje: </p>
29     </div>
30    
31     <div align="Justify">
32     <p style="text-align: justify; "> 250 mg amonijevega klorida, </p>
33     </div>
34    
35     <div align="Justify">
36     <p style="text-align: justify; "> 250 mg natrijevega benzoata, </p>
37     </div>
38    
39     <div align="Justify">
40     <p style="text-align: justify; "> 1 mg efedrinijevega klorida. </p>
41     </div>
42    
43     <div align="Justify">
44     <p style="text-align: justify; "> </p>
45     </div>
46    
47     <div align="Justify">
48     <p style="text-align: justify; "> <b>Delovanje</b> </p>
49     </div>
50    
51     <div align="Justify">
52     <p style="text-align: justify; "> Pripravek je kombinirani sekretoliti&egrave;ni
53     in sekretomotori&egrave;ni ekspektorans. </p>
54     </div>
55    
56     <div align="Justify">
57     <p style="text-align: justify; "> Amonijev klorid in natrijev benzoat spodbujata
58     izlo&egrave;anje submukoznih &frac34;lez v bronhialnem deblu, red&egrave;ita
59     patolo&#353;ki izlo&egrave;ek v dihalnih svetlinah in olaj&#353;ujeta izka&#353;ljevanje.
60     </p>
61     </div>
62    
63     <div align="Justify">
64     <p style="text-align: justify; "> Efedrin zmanj&#353;uje edem bronhialne sluznice
65     in so&egrave;asno &#353;iri dihalne svetline. </p>
66     </div>
67    
68     <div align="Justify">
69     <p style="text-align: justify; "> Skupno delovanje vseh sestavin v pripravku
70     laj&#353;a izka&#353;ljevanje in odstranjuje vnetno vsebino iz dihalnih poti. </p>
71     </div>
72    
73     <div align="Justify">
74     <p style="text-align: justify; "> </p>
75     </div>
76    
77     <div align="Justify">
78     <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
79     </div>
80    
81     <div align="Justify">
82     <p style="text-align: justify; "> Akutna in kroni&egrave;na vnetja dihalnih
83     poti pri vseh vrstah doma&egrave;ih &frac34;ivali, &egrave;e je indiciran
84     mukoliti&egrave;ni, ekspektorantni in bronhodilatacijski u&egrave;inek: </p>
85     </div>
86    
87     <div align="Justify">
88     <p style="text-align: justify; "> - vnetja &frac34;rela, po&frac34;iralnika
89     in sapnika; </p>
90     </div>
91    
92     <div align="Justify">
93     <p style="text-align: justify; "> - sekundarni zapleti v plju&egrave;ih
94     po plju&egrave;nici; </p>
95     </div>
96    
97     <div align="Justify">
98     <p style="text-align: justify; "> - plju&egrave;ni emfizem in druge bolezni,
99     katere spremlja pove&egrave;ano nastajanje izlo&egrave;ka </p>
100     </div>
101    
102     <div align="Justify">
103     <p style="text-align: justify; "> v dihalnih organih. </p>
104     </div>
105    
106     <div align="Justify">
107     <p style="text-align: justify; "> </p>
108     </div>
109    
110     <div align="Justify">
111     <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
112     </div>
113    
114     <div align="Justify">
115     <p style="text-align: justify; "> Niso znane. </p>
116     </div>
117    
118     <div align="Justify">
119     <p style="text-align: justify; "> </p>
120     </div>
121    
122     <div align="Justify">
123     <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b>
124     </p>
125     </div>
126    
127     <div align="Justify">
128     <p style="text-align: justify; "> Pripravek dajemo konjem in pre&frac34;vekovalcem
129     v malo navla&frac34;eni hrani oziroma z zdrobljenim zrnjem, mlekom ali vodo
130     za pitje. Zdravljenje ponavadi traja 6 do 12 dni. &Egrave;e zboli ve&egrave;je
131     &#353;tevilo &frac34;ivali je treba lo&egrave;iti tiste, ki slab&#353;e jedo hrano
132     in jih zdraviti posamezno. </p>
133     </div>
134    
135     <div align="Justify">
136     <p style="text-align: justify; "> </p>
137     </div>
138    
139     <div align="Justify">
140     <p style="text-align: justify; "> <i>Konj, govedo, &frac34;rebe, tele:</i>
141     3-krat na dan eno veliko &frac34;lico. </p>
142     </div>
143    
144     <div align="Justify">
145     <p style="text-align: justify; "> <i>Ovca, koza, pra&#353;i&egrave;:</i> 3-krat
146     na dan eno malo &frac34;lico. </p>
147     </div>
148    
149     <div align="Justify">
150     <p style="text-align: justify; "> </p>
151     </div>
152    
153     <div align="Justify">
154     <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
155     </div>
156    
157     <div align="Justify">
158     <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
159     </div>
160    
161     <div align="Justify">
162     <p style="text-align: justify; "> </p>
163     </div>
164    
165     <div align="Justify">
166     <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b> </p>
167     </div>
168    
169     <div align="Justify">
170     <p style="text-align: justify; "> Moramo biti previdni, &egrave;e dajemo
171     ve&egrave;je odmerke dalj &egrave;asa (2 do 3 tedne) &frac34;ivalim s huj&#353;imi
172     jetrnimi okvarami. </p>
173     </div>
174    
175     <div align="Justify">
176     <p style="text-align: justify; "> </p>
177     </div>
178    
179     <div align="Justify">
180     <p style="text-align: justify; "> </p>
181     </div>
182    
183     <div align="Justify">
184     <p style="text-align: justify; "> </p>
185     </div>
186    
187     <div align="Justify">
188     <p style="text-align: justify; "> </p>
189     </div>
190    
191     <div align="Justify">
192     <p style="text-align: justify; "> </p>
193     </div>
194    
195     <div align="Justify">
196     <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca: </b>0 dni </p>
197     </div>
198    
199     <div align="Justify">
200     <p style="text-align: justify; "> </p>
201     </div>
202    
203     <div align="Justify">
204     <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
205     </div>
206    
207     <div align="Justify">
208     <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (48 mesecev).
209     </p>
210     </div>
211    
212     <div align="Justify">
213     <p style="text-align: justify; "> </p>
214     </div>
215    
216     <div align="Justify">
217     <p style="text-align: justify; "> <b>Oprema</b> </p>
218     </div>
219    
220     <div align="Justify">
221     <p style="text-align: justify; "> Vre&egrave;ke po 100 g pra&#353;ka v kartonski
222     &#353;katli. </p>
223     </div>
224    
225     <div align="Justify">
226     <p style="text-align: justify; "> </p>
227     </div>
228    
229     <div align="Justify">
230     <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
231     </div>
232    
233     <div align="Justify">
234     <p style="text-align: justify; "> Brez recepta. </p>
235     </div>
236    
237     <div align="Justify">
238     <p style="text-align: justify; "> </p>
239     </div>
240    
241     <div align="Justify">
242     <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
243     </div>
244    
245     <div align="Justify">
246     <p style="text-align: justify; "> Za&#353;&egrave;iteno pred vlago pri temperaturi
247     do 25 <sup>o</sup>C in nedosegljivo otrokom. </p>
248     </div>
249    
250     <div align="Justify">
251     <p style="text-align: justify; "> </p>
252     </div>
253    
254     <div align="Justify">
255     <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
256     </p>
257     </div>
258    
259     <div align="Justify">
260     <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-124, 21.05.2001 </p>
261     </div>
262    
263     <div align="Justify">
264     <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
265     </div>
266    
267     <div align="Justify">
268     <p style="text-align: justify; "> Postopek s prazno ovojnino </p>
269     </div>
270    
271     <div align="Justify">
272     <p style="text-align: justify; "> Prazna ovojnina ne onesna&frac34;uje okolja.
273     </p>
274     </div>
275    
276     <div align="Justify">
277     <p style="text-align: justify; "> </p>
278     </div>
279    
280     <div align="Justify">
281     <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
282     </div>
283    
284     <div align="Justify">
285     <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
286     </div>
287    
288     <div align="Justify">
289     <p style="text-align: justify; "> </p>
290     </div>
291    
292     <div align="Justify">
293     <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik</b> </p>
294     </div>
295    
296     <div align="Justify">
297     <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
298     </div>
299    
300     <div align="Justify">
301     <p style="text-align: justify; "> </p>
302     </div>
303    
304     <div align="Justify">
305     <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji Komisije za registracijo
306     zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000. </p>
307     </div>
308    
309     <div align="Justify">
310     <p style="text-align: justify; "> </p>
311     </div>
312    
313     <div align="Justify">
314     <p style="text-align: justify; "> </p>
315     </div>
316    
317     <div align="Justify">
318     <p style="text-align: justify; "> </p>
319     </div>
320     <!--Section Ends-->
321     </body>
322     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26