/[pliva-si]/vade/5001.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/5001.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (18 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="left">
11     <p style="text-align: left;">
12    
13     <b>VITAMIN A+D3+E peroralna raztopina</b>
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="left">
30     <p style="text-align: left;">
31    
32    
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="left">
49     <p style="text-align: left;">
50    
51     <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="left">
68     <p style="text-align: left;">
69    
70    
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="left">
87     <p style="text-align: left;">
88    
89     <b>Sestava</b>
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="left">
106     <p style="text-align: left;">
107    
108     1ml raztopine vsebuje:
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="left">
125     <p style="text-align: left;">
126    
127     50.000 IE retinola (vitamina A)
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="left">
144     <p style="text-align: left;">
145    
146     25.000 IE holekalciferola (vitamina D<sub>3</sub>)
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="left">
163     <p style="text-align: left;">
164    
165     10 mg tokoferol acetata (vitamina E)
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="left">
182     <p style="text-align: left;">
183    
184    
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="left">
201     <p style="text-align: left;">
202    
203     <b>Delovanje</b>
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="left">
220     <p style="text-align: left;">
221    
222     Retinol (vitamin A) pospe&scaron;uje rast mladih ¾ivali, omogoèa normalen metabolizem epitelnih celic ko¾e in sluznic, zagotavlja pravilno delovanje oèesa ter spodbuja delovanje spolnih ¾lez. Potrebe po vitaminu A so posebej velike v razvojnem obdobju mladièev ter pri brejih in dojeèih samicah. Holekalciferol (vitamin D<sub>3</sub>) izbolj&scaron;uje resorpcijo kalcija iz èrevesja in spodbuja vgradnjo kalcija in fosfatov v kostni matriks. Pri kobilah, kravah, ovcah in svinjah se v zadnjih 2 do 3 mesecih brejosti poveèa potreba po vitaminu D<sub>3</sub>.
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="left">
239     <p style="text-align: left;">
240    
241     Tokoferol (vitamin E) je fiziolo&scaron;ki antioksidant, ki stabilizira nezasièene ma&scaron;èobne kisline, posebno tiste v celiènih membranah in zmanj&scaron;uje nastajanje prostih radikalov. Poleg tega tokoferol uravnava razvoj in delovanje zarodkovega epitela in spolnih ¾lez; vpliva na metabolizem beljakovin, ogljikovih hidratov, ma&scaron;èob, mineralov in vode; nujno je potreben za normalno delovanje endokrinih ¾lez, zlasti hipofize, nadledviènice in spolnih ¾lez. Ugodno vpliva na kakovost in stabilnost mesa in ma&scaron;èob.
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="left">
258     <p style="text-align: left;">
259    
260     S kombinacijo vsebovanih vitaminov deluje pripravek na vrsto biolo&scaron;kih procesov v organizmu, za katerih potek so vsi nujno potrebni.
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275    
276     <div align="left">
277     <p style="text-align: left;">
278    
279     Zdravilo je formulirano tako, da se vitamini A, D<sub>3</sub> in E z lahkoto dispergirajo v vodi, kar omogoèi njihovo optimalno resorpcijo in hitro delovanje.
280    
281     </p>
282     </div>
283    
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294    
295     <div align="left">
296     <p style="text-align: left;">
297    
298    
299    
300     </p>
301     </div>
302    
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314     <div align="left">
315     <p style="text-align: left;">
316    
317     <b>Indikacije</b>
318    
319     </p>
320     </div>
321    
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333     <div align="left">
334     <p style="text-align: left;">
335    
336     <i>Terapevtiène</i>:
337    
338     </p>
339     </div>
340    
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350     <ul>
351     <li>
352    
353     <div align="left">
354     <p style="text-align: left;">
355    
356     degenerativne miopatije in distrofija jeter,
357    
358     </p>
359     </div>
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370     <li>
371    
372     <div align="left">
373     <p style="text-align: left;">
374    
375     rahitis in osteomalacija,
376    
377     </p>
378     </div>
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389     <li>
390    
391     <div align="left">
392     <p style="text-align: left;">
393    
394     motnje pri prebavi in dihanju, posebno pri mladih ¾ivalih,
395    
396     </p>
397     </div>
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408     <li>
409    
410     <div align="left">
411     <p style="text-align: left;">
412    
413     hemeralopija, kseroftalmija, keratomalacija, keratitis,
414    
415     </p>
416     </div>
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427     <li>
428    
429     <div align="left">
430     <p style="text-align: left;">
431    
432     alotriofagija,
433    
434     </p>
435     </div>
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446     <li>
447    
448     <div align="left">
449     <p style="text-align: left;">
450    
451     motnje v razvoju dlake, perja, parkljev in rogov,
452    
453     </p>
454     </div>
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465     <li>
466    
467     <div align="left">
468     <p style="text-align: left;">
469    
470     neplodnost samic.
471    
472     </p>
473     </div>
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484     </ul>
485    
486     <div align="left">
487     <p style="text-align: left;">
488    
489    
490    
491     </p>
492     </div>
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504    
505     <div align="left">
506     <p style="text-align: left;">
507    
508     <i>Profilaktiène</i>:
509    
510     </p>
511     </div>
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522     <ul>
523     <li>
524    
525     <div align="left">
526     <p style="text-align: left;">
527    
528     breje ¾ivali pri koncu brejosti, posebno pozimi in zgodaj spomladi, ter med rejo v staji,
529    
530     </p>
531     </div>
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542     <li>
543    
544     <div align="left">
545     <p style="text-align: left;">
546    
547     samice med dojenjem, posebno visokoproizvodne molznice in ¾ivali, nagnjene k tetanijam,
548    
549     </p>
550     </div>
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561     <li>
562    
563     <div align="left">
564     <p style="text-align: left;">
565    
566     mlade slabo vzdr¾evane in slabo hranjene posamezne ¾ivali,
567    
568     </p>
569     </div>
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580     <li>
581    
582     <div align="left">
583     <p style="text-align: left;">
584    
585     ¾ivali, ki so jih napadli paraziti ali so izpostavljene infekcijam,
586    
587     </p>
588     </div>
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599     <li>
600    
601     <div align="left">
602     <p style="text-align: left;">
603    
604     samice z motnjami plodnosti,
605    
606     </p>
607     </div>
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618     <li>
619    
620     <div align="left">
621     <p style="text-align: left;">
622    
623     samice med okrevanjem.
624    
625     </p>
626     </div>
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637     </ul>
638    
639     <div align="left">
640     <p style="text-align: left;">
641    
642    
643    
644     </p>
645     </div>
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656    
657    
658     <div align="left">
659     <p style="text-align: left;">
660    
661     <b>Kontraindikacije</b>
662    
663     </p>
664     </div>
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675    
676    
677     <div align="left">
678     <p style="text-align: left;">
679    
680     Kontraindicirana je uporaba pripravka pri hipervitaminozi vitaminov A, D<sub>3</sub> ali E, kar je v praksi skoraj neznan pojav.
681    
682     </p>
683     </div>
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694    
695    
696     <div align="left">
697     <p style="text-align: left;">
698    
699     <b>Odmerki in naèin dajanja</b>
700    
701     </p>
702     </div>
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713    
714    
715     <div align="left">
716     <p style="text-align: left;">
717    
718     Pripravek dajemo peroralno, in sicer enkratno v velikem odmerku. Tako zapolnimo potrebe po vitaminih A, D<sub>3</sub> in E za dva meseca, kar je odvisno, od mo¾nosti ustvarjanja zalog v jetrih.
719    
720     </p>
721     </div>
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732    
733    
734     <div align="left">
735     <p style="text-align: left;">
736    
737    
738    
739     </p>
740     </div>
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751    
752    
753     <div align="left">
754     <p style="text-align: left;">
755    
756     <u>Terapevtièni odmerki</u>
757    
758     </p>
759     </div>
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770    
771    
772     <div align="left">
773     <p style="text-align: left;">
774    
775     <i>Konj, govedo </i> 8-20 ml
776    
777     </p>
778     </div>
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789    
790    
791     <div align="left">
792     <p style="text-align: left;">
793    
794     <i>®rebe, tele, pitan pra&scaron;</i> 8-16 ml
795    
796     </p>
797     </div>
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808    
809    
810     <div align="left">
811     <p style="text-align: left;">
812    
813     <i>Ovca, koza </i> 8-12 ml
814    
815     </p>
816     </div>
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827    
828    
829     <div align="left">
830     <p style="text-align: left;">
831    
832     <i>Pujski, odojki </i> 5-10 ml
833    
834     </p>
835     </div>
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846    
847    
848     <div align="left">
849     <p style="text-align: left;">
850    
851     <i>Pes, maèka </i> 4-8 ml
852    
853     </p>
854     </div>
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865    
866    
867     <div align="left">
868     <p style="text-align: left;">
869    
870     <i>Perutnina </i>
871    
872     </p>
873     </div>
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884    
885    
886     <div align="left">
887     <p style="text-align: left;">
888    
889     - 100 pi&scaron;èancev, starih 3 dni 10 ml na 0,5 l vode
890    
891     </p>
892     </div>
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903    
904    
905     <div align="left">
906     <p style="text-align: left;">
907    
908     - 100 pi&scaron;èancev, starih 4 tedne 10 ml na 1 l vode
909    
910     </p>
911     </div>
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922    
923    
924     <div align="left">
925     <p style="text-align: left;">
926    
927     - 100 pi&scaron;èancev, starih 8 tednov 15 ml na 2 l vode
928    
929     </p>
930     </div>
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941    
942    
943     <div align="left">
944     <p style="text-align: left;">
945    
946    
947    
948     </p>
949     </div>
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960    
961    
962     <div align="left">
963     <p style="text-align: left;">
964    
965     Priporoèljivo je, da damo brejim ¾ivalim po prvi tretjini brejosti in zelo produktivnim posameznim ¾ivalim dvojni terapevtièni in profilaktièni odmerek.
966    
967     </p>
968     </div>
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979    
980    
981     <div align="left">
982     <p style="text-align: left;">
983    
984    
985    
986     </p>
987     </div>
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998    
999    
1000     <div align="left">
1001     <p style="text-align: left;">
1002    
1003     <u>Profilaktièni odmerki</u>
1004    
1005     </p>
1006     </div>
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017    
1018    
1019     <div align="left">
1020     <p style="text-align: left;">
1021    
1022     <i>®rebna kobila in ¾rebièek</i> 4-8 ml na mesec (¾rebièkom jih dajemo ob odstavitvi)
1023    
1024     </p>
1025     </div>
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036    
1037    
1038     <div align="left">
1039     <p style="text-align: left;">
1040    
1041     <i>Tele</i> 4-8 ml (dajemo jih 2. ali 3. dan ¾ivljenja, kar ponovimo
1042    
1043     </p>
1044     </div>
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055    
1056    
1057     <div align="left">
1058     <p style="text-align: left;">
1059    
1060     èez 2 do 3 mesece)
1061    
1062     </p>
1063     </div>
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074    
1075    
1076     <div align="left">
1077     <p style="text-align: left;">
1078    
1079     <i>Breja krava </i> 4-8 ml (pri koncu brejosti, oziroma 2 do 8 dni pred
1080    
1081     </p>
1082     </div>
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093    
1094    
1095     <div align="left">
1096     <p style="text-align: left;">
1097    
1098     terminom telitve)
1099    
1100     </p>
1101     </div>
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112    
1113    
1114     <div align="left">
1115     <p style="text-align: left;">
1116    
1117     <i>Pujski </i> 2-4 ml (med odstavitvijo)
1118    
1119     </p>
1120     </div>
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131    
1132    
1133     <div align="left">
1134     <p style="text-align: left;">
1135    
1136     <i>Ovca, koza</i> 4-8 ml (20 dni pred pripustom in pozneje v drugi polovi- ci brejosti)
1137    
1138     </p>
1139     </div>
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150    
1151    
1152     <div align="left">
1153     <p style="text-align: left;">
1154    
1155    
1156    
1157     </p>
1158     </div>
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169    
1170    
1171     <div align="left">
1172     <p style="text-align: left;">
1173    
1174     <b>Stranski uèinki</b>
1175    
1176     </p>
1177     </div>
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188    
1189    
1190     <div align="left">
1191     <p style="text-align: left;">
1192    
1193     Niso znani.
1194    
1195     </p>
1196     </div>
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207    
1208    
1209     <div align="left">
1210     <p style="text-align: left;">
1211    
1212    
1213    
1214     </p>
1215     </div>
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225    
1226    
1227    
1228     <div align="justify">
1229     <p style="text-align: justify;">
1230    
1231     <b>Opozorila in previdnostni ukrepi</b>
1232    
1233     </p>
1234     </div>
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245    
1246    
1247     <div align="justify">
1248     <p style="text-align: justify;">
1249    
1250     Izjemno veliki odmerki vitamina A in vitamina D3 lahko povzroèijo stranske uèinke v smislu hipervitaminoze. Za pojav hipervitaminoze D3 (uporaba ekstremno velikih doz naenkrat ali prepogosto ponavljanje obièajnih doz ) so &scaron;e posebno obèutljivi konji.
1251    
1252     </p>
1253     </div>
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264    
1265    
1266     <div align="left">
1267     <p style="text-align: left;">
1268    
1269     Veliki peroralni vnosi vitamina A lahko pri psih in maèkah povzroèijo zra&scaron;èanje vretenc.
1270    
1271     </p>
1272     </div>
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280    
1281    
1282    
1283    
1284    
1285     <div align="left">
1286     <p style="text-align: left;">
1287    
1288     Zaradi mo¾nega delovanja pripravkov vitamina A na plod jih ni priporoèljivo dajati med
1289    
1290     </p>
1291     </div>
1292    
1293    
1294    
1295    
1296    
1297    
1298    
1299    
1300    
1301    
1302    
1303    
1304     <div align="left">
1305     <p style="text-align: left;">
1306    
1307     pripustom in zgodnjo brejostjo.
1308    
1309     </p>
1310     </div>
1311    
1312    
1313    
1314    
1315    
1316    
1317    
1318    
1319    
1320    
1321    
1322    
1323     <div align="left">
1324     <p style="text-align: left;">
1325    
1326    
1327    
1328     </p>
1329     </div>
1330    
1331    
1332    
1333    
1334    
1335    
1336    
1337    
1338    
1339    
1340    
1341    
1342     <div align="left">
1343     <p style="text-align: left;">
1344    
1345    
1346    
1347     </p>
1348     </div>
1349    
1350    
1351    
1352    
1353    
1354    
1355    
1356    
1357    
1358    
1359    
1360    
1361     <div align="left">
1362     <p style="text-align: left;">
1363    
1364     <b>Karenca</b>
1365    
1366     </p>
1367     </div>
1368    
1369    
1370    
1371    
1372    
1373    
1374    
1375    
1376    
1377    
1378    
1379    
1380     <div align="left">
1381     <p style="text-align: left;">
1382    
1383     Meso, organi, druga u¾itna tkiva, mleko in jajca so brez omejitev primerni za prehrano ljudi.
1384    
1385     </p>
1386     </div>
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    
1394    
1395    
1396    
1397    
1398    
1399     <div align="left">
1400     <p style="text-align: left;">
1401    
1402    
1403    
1404     </p>
1405     </div>
1406    
1407    
1408    
1409    
1410    
1411    
1412    
1413    
1414    
1415    
1416    
1417    
1418     <div align="left">
1419     <p style="text-align: left;">
1420    
1421     <b>Rok uporabnosti</b>
1422    
1423     </p>
1424     </div>
1425    
1426    
1427    
1428    
1429    
1430    
1431    
1432    
1433    
1434    
1435    
1436    
1437     <div align="left">
1438     <p style="text-align: left;">
1439    
1440     Oznaèen na ovojnini.
1441    
1442     </p>
1443     </div>
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454    
1455    
1456     <div align="left">
1457     <p style="text-align: left;">
1458    
1459    
1460    
1461     </p>
1462     </div>
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468    
1469    
1470    
1471    
1472    
1473    
1474    
1475     <div align="left">
1476     <p style="text-align: left;">
1477    
1478     <b>Naèin</b><b> izdajanja</b>
1479    
1480     </p>
1481     </div>
1482    
1483    
1484    
1485    
1486    
1487    
1488    
1489    
1490    
1491    
1492    
1493    
1494     <div align="left">
1495     <p style="text-align: left;">
1496    
1497     Brez recepta.
1498    
1499     </p>
1500     </div>
1501    
1502    
1503    
1504    
1505    
1506    
1507    
1508    
1509    
1510    
1511    
1512    
1513     <div align="left">
1514     <p style="text-align: left;">
1515    
1516    
1517    
1518     </p>
1519     </div>
1520    
1521    
1522    
1523    
1524    
1525    
1526    
1527    
1528    
1529    
1530    
1531    
1532     <div align="left">
1533     <p style="text-align: left;">
1534    
1535     <b>Naèin shranjevanja</b>
1536    
1537     </p>
1538     </div>
1539    
1540    
1541    
1542    
1543    
1544    
1545    
1546    
1547    
1548    
1549    
1550    
1551     <div align="left">
1552     <p style="text-align: left;">
1553    
1554     Za&scaron;èiteno pred svetlobo na temperaturi do 15 °C, nedosegljivo otrokom.
1555    
1556     </p>
1557     </div>
1558    
1559    
1560    
1561    
1562    
1563    
1564    
1565    
1566    
1567    
1568    
1569    
1570     <div align="left">
1571     <p style="text-align: left;">
1572    
1573    
1574    
1575     </p>
1576     </div>
1577    
1578    
1579    
1580    
1581    
1582    
1583    
1584    
1585    
1586    
1587    
1588    
1589     <div align="justify">
1590     <p style="text-align: justify;">
1591    
1592     <b>&Scaron;tevilka in datum odlo</b><b>è</b><b>be</b>
1593    
1594     </p>
1595     </div>
1596    
1597    
1598    
1599    
1600    
1601    
1602    
1603    
1604    
1605    
1606    
1607    
1608     <div align="justify">
1609     <p style="text-align: justify;">
1610    
1611     323-03-8/00-46, 03.07.2000
1612    
1613     </p>
1614     </div>
1615    
1616    
1617    
1618    
1619    
1620    
1621    
1622    
1623    
1624    
1625    
1626    
1627     <div align="left">
1628     <p style="text-align: left;">
1629    
1630    
1631    
1632     </p>
1633     </div>
1634    
1635    
1636    
1637    
1638    
1639    
1640    
1641    
1642    
1643    
1644    
1645    
1646     <div align="left">
1647     <p style="text-align: left;">
1648    
1649     <b>EKZ: 1 13 1</b>
1650    
1651     </p>
1652     </div>
1653    
1654    
1655    
1656    
1657    
1658    
1659    
1660    
1661    
1662    
1663    
1664    
1665     <div align="left">
1666     <p style="text-align: left;">
1667    
1668    
1669    
1670     </p>
1671     </div>
1672    
1673    
1674    
1675    
1676    
1677    
1678    
1679    
1680    
1681    
1682    
1683    
1684     <div align="left">
1685     <p style="text-align: left;">
1686    
1687     Oprema
1688    
1689     </p>
1690     </div>
1691    
1692    
1693    
1694    
1695    
1696    
1697    
1698    
1699    
1700    
1701    
1702    
1703     <div align="left">
1704     <p style="text-align: left;">
1705    
1706     Plastenka s 100 in 1000 ml raztopine.
1707    
1708     </p>
1709     </div>
1710    
1711    
1712    
1713    
1714    
1715    
1716    
1717    
1718    
1719    
1720    
1721    
1722     <div align="left">
1723     <p style="text-align: left;">
1724    
1725    
1726    
1727     </p>
1728     </div>
1729    
1730    
1731    
1732    
1733    
1734    
1735    
1736    
1737    
1738    
1739    
1740    
1741     <div align="left">
1742     <p style="text-align: left;">
1743    
1744     <b>Postopek s prazno ovojnino</b><b></b>
1745    
1746     </p>
1747     </div>
1748    
1749    
1750    
1751    
1752    
1753    
1754    
1755    
1756    
1757    
1758    
1759    
1760     <div align="left">
1761     <p style="text-align: left;">
1762    
1763     Prazna ovojnina ne predstavlja nevarnosti kontaminacije okolja.
1764    
1765     </p>
1766     </div>
1767    
1768    
1769    
1770    
1771    
1772    
1773    
1774    
1775    
1776    
1777    
1778    
1779     <div align="left">
1780     <p style="text-align: left;">
1781    
1782    
1783    
1784     </p>
1785     </div>
1786    
1787    
1788    
1789    
1790    
1791    
1792    
1793    
1794    
1795    
1796    
1797    
1798     <div align="left">
1799     <p style="text-align: left;">
1800    
1801     <b>Proizvajalec</b>
1802    
1803     </p>
1804     </div>
1805    
1806    
1807    
1808    
1809    
1810    
1811    
1812    
1813    
1814    
1815    
1816    
1817     <div align="left">
1818     <p style="text-align: left;">
1819    
1820     PLIVA d.d., Hrva&scaron;ka
1821    
1822     </p>
1823     </div>
1824    
1825    
1826    
1827    
1828    
1829    
1830    
1831    
1832    
1833    
1834    
1835    
1836     <div align="left">
1837     <p style="text-align: left;">
1838    
1839    
1840    
1841     </p>
1842     </div>
1843    
1844    
1845    
1846    
1847    
1848    
1849    
1850    
1851    
1852    
1853    
1854    
1855     <div align="left">
1856     <p style="text-align: left;">
1857    
1858     <b>Zastopnik</b>
1859    
1860     </p>
1861     </div>
1862    
1863    
1864    
1865    
1866    
1867    
1868    
1869    
1870    
1871    
1872    
1873    
1874     <div align="left">
1875     <p style="text-align: left;">
1876    
1877     PLIVA-Ljubljana, d.o.o., Slovenija
1878    
1879     </p>
1880     </div>
1881    
1882    
1883    
1884    
1885    
1886    
1887    
1888    
1889    
1890    
1891    
1892    
1893     <div align="left">
1894     <p style="text-align: left;">
1895    
1896    
1897    
1898     </p>
1899     </div>
1900    
1901    
1902    
1903    
1904    
1905    
1906    
1907    
1908    
1909    
1910    
1911    
1912     <div align="left">
1913     <p style="text-align: left;">
1914    
1915     Revidirano na seji 1/2000 Komisije za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
1916    
1917     </p>
1918     </div>
1919    
1920    
1921    
1922    
1923    
1924    
1925    
1926    
1927    
1928    
1929    
1930    
1931     <div align="left">
1932     <p style="text-align: left;">
1933    
1934    
1935    
1936     </p>
1937     </div>
1938    
1939    
1940    
1941    
1942    
1943    
1944    
1945    
1946    
1947    
1948    
1949    
1950     <div align="left">
1951     <p style="text-align: left;">
1952    
1953    
1954    
1955     </p>
1956     </div>
1957    
1958    
1959    
1960    
1961    
1962    
1963    
1964    
1965    
1966    
1967    
1968    
1969     <div align="left">
1970     <p style="text-align: left;">
1971    
1972    
1973    
1974     </p>
1975     </div>
1976    
1977    
1978    
1979    
1980    
1981    
1982    
1983    
1984    
1985    
1986    
1987    
1988     <div align="left">
1989     <p style="text-align: left;">
1990    
1991     <b><sup> </sup></b>
1992    
1993     </p>
1994     </div>
1995    
1996    
1997    
1998    
1999    
2000    
2001    
2002    
2003    
2004    
2005    
2006    
2007     <div align="left">
2008     <p style="text-align: left;">
2009    
2010    
2011    
2012     </p>
2013     </div>
2014    
2015    
2016    
2017    
2018    
2019    
2020    
2021    
2022    
2023    
2024    
2025    
2026     <div align="left">
2027     <p style="text-align: left;">
2028    
2029    
2030    
2031     </p>
2032     </div>
2033    
2034    
2035    
2036    
2037    
2038    
2039    
2040     <!--Section Ends-->
2041    
2042    
2043    
2044    
2045    
2046    
2047    
2048    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26