/[pliva-si]/vade/1068.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1068.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (19 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="left">
11     <p style="text-align: left;">
12    
13     <b>SUMAMED</b><b><sup></sup></b><b> S</b> azithromycinum
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="left">
30     <p style="text-align: left;">
31    
32     tablete po 500 mg
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="left">
49     <p style="text-align: left;">
50    
51    
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="left">
68     <p style="text-align: left;">
69    
70     <b>Sestava</b>
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="left">
87     <p style="text-align: left;">
88    
89     1 tableta vsebuje 500 mg azitromicina v obliki dihidrata.
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="left">
106     <p style="text-align: left;">
107    
108     Dodani sta mikrokristalna celuloza in hidroksipropilmetilna celuloza.
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="left">
125     <p style="text-align: left;">
126    
127    
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="left">
144     <p style="text-align: left;">
145    
146     <b>Lastnosti in delovanje</b>
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="left">
163     <p style="text-align: left;">
164    
165     SUMAMED je antibiotik s &scaron;irokim spektrom delovanja, prvi predstavnik nove podskupine makrolidnih antibiotikov, imenovanih azalidi. Z inhibiranjem sinteze bakterijskih beljakovin zavira sposobnost bakterij, da se razmno¾ujejo in rastejo.
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="left">
182     <p style="text-align: left;">
183    
184     Protimikrobni spekter Sumameda zajema razliène po Gramu pozitivne in negativne mikroorganizme, anaerobe, ter intracelularne in klinièno atipiène povzroèitelje.
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="left">
201     <p style="text-align: left;">
202    
203     Enkratna lastnost Sumameda je ciljno delovanje na mestu infekcije, kar omogoèa prenos prek belih krvnièk. Terapevtske koncentracije v vnetno spremenjenih tkivih so, odvisno od vrste tkiva, veèkrat veèje kot v zdravih tkivih in ostanejo take &scaron;e pet do sedem dni po prenehanju jemanja zdravila. Zaradi na&scaron;tetih lastnosti je jemanje zdravila preprosto in kratkotrajno. Sumamed (azitromicin) uporabljamo za zdravljenje oku¾b dihal, ko¾e in mehkih tkiv ter spolno prenosljivih bolezni.
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="left">
220     <p style="text-align: left;">
221    
222     Novo ime Sumamed S oznaèuje pakiranje, katerega skupni odmerek je
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="left">
239     <p style="text-align: left;">
240    
241     1 g (tbl. 2 x 500 mg) in se uporablja samo za zdravljenje spolno prenosljivih bolezni.
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="left">
258     <p style="text-align: left;">
259    
260    
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275    
276     <div align="left">
277     <p style="text-align: left;">
278    
279     <b>Indikacije</b>
280    
281     </p>
282     </div>
283    
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294    
295     <div align="left">
296     <p style="text-align: left;">
297    
298     spolno prenosljive bolezni: nekomplicirani uretritis/cervicitis
299    
300     </p>
301     </div>
302    
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314     <div align="left">
315     <p style="text-align: left;">
316    
317    
318    
319     </p>
320     </div>
321    
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333     <div align="left">
334     <p style="text-align: left;">
335    
336     <b>Kontraindikacije</b>
337    
338     </p>
339     </div>
340    
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350    
351    
352     <div align="left">
353     <p style="text-align: left;">
354    
355     preobèutljivost na makrolidne antibiotike
356    
357     </p>
358     </div>
359    
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370    
371     <div align="left">
372     <p style="text-align: left;">
373    
374    
375    
376     </p>
377     </div>
378    
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389    
390     <div align="left">
391     <p style="text-align: left;">
392    
393     <b>Previdnostni ukrepi</b>
394    
395     </p>
396     </div>
397    
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408    
409     <div align="left">
410     <p style="text-align: left;">
411    
412     Previdnost je potrebna pri bolnikih s huj&scaron;imi motnjami v delovanju ledvic in jeter. Pri starej&scaron;ih bolnikih ni potrebno prilagoditi doze.
413    
414     </p>
415     </div>
416    
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428     <div align="left">
429     <p style="text-align: left;">
430    
431    
432    
433     </p>
434     </div>
435    
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447     <div align="left">
448     <p style="text-align: left;">
449    
450     <b>Int</b><b>erakcije</b>
451    
452     </p>
453     </div>
454    
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466     <div align="left">
467     <p style="text-align: left;">
468    
469     Hrana zelo zmanj&scaron;uje resorbcijo azitromicina, zato naj ga bolnik vzame najmanj eno uro pred obrokom hrane ali dve uri po njem. Antacidi upoèasnijo resorbcijo azitromicina. Priporoèamo, da je med dajanjem azitromicina in antacidov najmanj 2 uri èasovnega presledka. Makrolidni antibiotiki lahko zveèajo delovanje teofilina, terfenadina, varfarina, karbamazepina, fenitoina, triazolama, digoksina, ergotamina in ciklosporina. V primerjavi z veèino makrolidov se azitromicin ne ve¾e na citokrom P-450 in doslej tudi niso opazili medsebojnega delovanja azitromicina in omenjenih zdravil.
470    
471     </p>
472     </div>
473    
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485     <div align="left">
486     <p style="text-align: left;">
487    
488    
489    
490     </p>
491     </div>
492    
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504     <div align="left">
505     <p style="text-align: left;">
506    
507     <b>Posebna opozorila</b>
508    
509     </p>
510     </div>
511    
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523     <div align="left">
524     <p style="text-align: left;">
525    
526     Noseènost in dojenje
527    
528     </p>
529     </div>
530    
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542     <div align="left">
543     <p style="text-align: left;">
544    
545     Reproduktivna raziskovanja na ¾ivalih niso pokazala &scaron;kodljivega delovanja azitromicina na plod. Zaradi malo&scaron;tevilnih kliniènih podatkov pa ne priporoèamo uporabe azitromicina med noseènostjo in dojenjem, razen èe koristnost uporabe presega morebitno tveganje.
546    
547     </p>
548     </div>
549    
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561     <div align="left">
562     <p style="text-align: left;">
563    
564    
565    
566     </p>
567     </div>
568    
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580     <div align="left">
581     <p style="text-align: left;">
582    
583     <b>Doziranje in uporaba</b>
584    
585     </p>
586     </div>
587    
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599     <div align="left">
600     <p style="text-align: left;">
601    
602     Sumamed S jemljemo v enkratnem odmerku 1 g (2 tableti po 500 mg hkrati), eno uro pred obrokom hrane ali dve uri po njem.
603    
604     </p>
605     </div>
606    
607    
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618     <div align="left">
619     <p style="text-align: left;">
620    
621    
622    
623     </p>
624     </div>
625    
626    
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637     <div align="left">
638     <p style="text-align: left;">
639    
640     <b>Stranski uèinki</b>
641    
642     </p>
643     </div>
644    
645    
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656     <div align="left">
657     <p style="text-align: left;">
658    
659     Azitromicin redko povzroèa stranske uèinke. Nastanejo lahko gastrointestinalne motnje (napihnjenost, slabost, bruhanje, driska in boleèine v trebuhu) in izpu&scaron;èaji na ko¾i. Lahko pride do zmernega zveèanja vrednosti jetrnih encimov nad zgornjo normalno mejo, nevtropenije, redkeje pa do nevtrofilije in eozinofilije. Te vrednosti se normalizirajo v 2 do 3 tednih po prenehanju zdravljenja.
660    
661     </p>
662     </div>
663    
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675     <div align="left">
676     <p style="text-align: left;">
677    
678    
679    
680     </p>
681     </div>
682    
683    
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694     <div align="left">
695     <p style="text-align: left;">
696    
697     <b>Naèin izdajanja zdravila</b>
698    
699     </p>
700     </div>
701    
702    
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713     <div align="left">
714     <p style="text-align: left;">
715    
716     <b>Rp</b> - Zdravilo se sme izdati samo na zdravni&scaron;ki recept
717    
718     </p>
719     </div>
720    
721    
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732     <div align="left">
733     <p style="text-align: left;">
734    
735    
736    
737     </p>
738     </div>
739    
740    
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751     <div align="left">
752     <p style="text-align: left;">
753    
754     <b>Oprema</b>
755    
756     </p>
757     </div>
758    
759    
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770     <div align="left">
771     <p style="text-align: left;">
772    
773     &Scaron;katlica z 2 tabletama po 500 mg azitromicina
774    
775     </p>
776     </div>
777    
778    
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789     <div align="left">
790     <p style="text-align: left;">
791    
792    
793    
794     </p>
795     </div>
796    
797    
798    
799    
800    
801    
802    
803     <!--Section Ends-->
804    
805    
806    
807    
808    
809    
810    
811    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26