/[pliva-si]/vade/1051.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1051.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (19 years ago) by dpavlin
Branch: MAIN
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>Plivit</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b>A</b><b> </b><b>injekcije</b><b> </b>vitaminum A
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 raztopina za injiciranje
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 Sestava
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 1 ml oljne raztopine za injiciranje vsebuje 300.000 I.E. retinola v obliki retinol palmitata.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾na snov je nevtralizirano olivno olje.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 Lastnosti in delovanje
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Vitamin A (retinol) je v ma&scaron;èobi topen vitamin. Nujno je potreben za ohranjanje normalnega vida in normalne zgradbe epitelnih tkiv. V obliki retinala se spoji z opsinom, rdeèim mre¾niènim pigmentom, s katerim tvori vidni &scaron;krlat, potreben za prilagajanje vida v temi. Druge oblike (retinol, retinojska kislina) so potrebne za rast kosti, delovanje testisov in jajènikov, razvoj ploda, uravnavanje rasti in diferenciacijo epitelnih tkiv ter za ohranjanje njihove celovitosti. Pomanjkanje vitamina A povzroèa pomanjkljivo obnavljanje vidnega &scaron;krlata, kar se ka¾e kot noèna (kurja) slepota, povzroèa pa tudi kserozo oèesne veznice, kseroftalmijo in keratomalacijo s trajno okvaro oèi in izgubo vida. Drugi znaki hipovitaminoze A so spremembe na ko¾i in sluznicah ter zmanj&scaron;ana odpornost proti oku¾bam.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Vitamin A(retinol) se po intramuskularni uporabi poèasi absorbira.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Indikacije
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 <i>preventiva</i> hipovitaminoze A (v zgodnjem otro&scaron;tvu, pri neustrezni ali strogi dietni prehrani in drugih stanjih, ki lahko povzroèijo hipovitaminozo A, pri popolnem parenteralnem prehranjevanju, pri boleznih prebavil z drisko, predvsem kroniènih)
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 <i>zdravljenje </i>hipovitaminoze in avitaminoze A (tudi vsa stanja, pri katerih je motena absorpcija ma&scaron;èob, npr. steatoreja)
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 Kontraindikacije
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 Hipervitaminoza A in preobèutljivost za retinol ali katerokoli drugo sestavino zdravila.
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 Injekcije Plivita A so kontraindicirane med noseènostjo.
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 Previdnostni ukrepi
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 Zaradi mo¾nosti prevelikega odmerjanja je treba nadzorovati skupno dnevno zau¾ito kolièino vitamina A iz vseh virov. Upo&scaron;tevati je treba tudi vsebnost vitamina A v hrani, zlasti v jetrih in jetrni pa&scaron;teti. Bolnike, ki dobivajo veè kot 25.000 I. E. vitamina A na dan, je treba skrbno nadzorovati.
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469 Peroralni kontraceptivi lahko zveèajo plazemsko koncentracijo vitamina A. Raztopine za injiciranje ne smemo me&scaron;ati z drugimi pripravki.
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 Previdnost pri odmerjanju vitamina A je potrebna pri soèasnem dajanju retinoidov.
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Posebna opozorila
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 Pri bolnikih s kronièno zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic se serumska koncentracija vitamina A lahko zveèa.
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 Pri bolnikih z jetrnimi okvarami in sicer s cirozo ali hepatitisom in pri kroniènih alkoholikih se &scaron;kodljivost za jetra lahko zveèa.
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 Pri majhnih otrocih in starej&scaron;ih priporoèamo previdno uporabo, ker so obèutljivej&scaron;i za uèinek velikih odmerkov ali dalj&scaron;o uporabo vitamina A.
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 Noseènost in dojenje
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Uporaba injekcij Plivit A med noseènostjo je kontraindicirana.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640 Pri dojeèih materah se moramo ogibati velikim kolièinam vitamina A, ker se izloèa v mleko.
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 <b></b>
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i><i></i>
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 Odmerjanje in uporaba
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 Dolgotrajno preventivo z veèjimi odmerki uporabljamo le pri bolnikih z malabsorpcijo in popolnim parenteralnim prehranjevanjem, vendar samo z injekcijami (glej Odmerjanje pri zdravljenju hipovitaminoze in avitaminoze A).
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="left">
771 <p style="text-align: left;">
772
773
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 <i>Zdravimo</i> intramuskularno in nikakor ne intravensko, odvisno od indikacije in stanja bolnika.
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 <u></u>
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830 <i>hipovitaminoza in avitaminoza A</i>
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Odmerek doloèimo posamezno, odvisno od resnosti stanja.
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868 Odraslim dajemo intramuskularno, kadar ustrezno peroralno dajanje ni mo¾no, tri dni po 50.000 do 100.000 I. E. na dan, nato pa dva tedna po 50.000 I.E. na dan.
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887 Odmerek za otroke, mlaj&scaron;e od 1 leta, je 10 dni po 5.000 do 10.000 I.E. na dan (v huj&scaron;ih primerih do 15.000 I.E. na dan), za otroke od 1 do 8 let pa 10 dni po 5.000 do 15.000 I.E. na dan (v huj&scaron;ih primerih do 35.000 I.E. na dan) .
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 <i></i>
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925 kseroftalmija
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 Odraslim in otrokom, starej&scaron;im od 1 leta, damo enkraten intramuskularni odmerek 100.000 I.E.; enak odmerek ponovimo naslednji dan in èez &scaron;tiri tedne.
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 Preveliko odmerjanje
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001 <i>kronièno preveliko odmerjanje </i>
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 Po jemanju veèjih odmerkov vitamina A v dalj&scaron;em obdobju se lahko pojavijo znaki hipervitaminoze A: utrujenost, razdra¾ljivost, neje&scaron;ènost, zmanj&scaron;anje telesne mase, bruhanje in druge prebavne motnje, mrzlica, hepatosplenomegalija, rumena obarvanost ko¾e, alopecija, suhi lasje in suho lasi&scaron;èe, suha usta in razpoke na ustnicah s krvavitvami, anemija, pospe&scaron;ena sedimentacija eritrocitov, glavobol, hiperkalciemija, zveèana aktivnost alkalne fosfataze, konvulzije, edemi in boleèine v kosteh in sklepih.
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 Pri otrocih se lahko zvi&scaron;a tudi intrakranialni tlak, lahko se pojavijo edem papile, motnje vida, tinitus ter boleèine vzdol¾ dolgih kosti. Zaradi prezgodnjega zapiranja epifiz dolgih kosti se pri otrocih lahko ustavi rast kosti.
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 <i>akutno preveliko odmerjanje</i>
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 Do akutnega prevelikega odmerjanja lahko pride po enkratnem odmerku 1.000.000 I.E. ali veè. Znaki so: zaspanost, vrtoglavica, dvojni vid, glavobol, slabost, bruhanje, rdeèina, srbenje in lu&scaron;èenje ko¾e.
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 <i></i>
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 zdravljenje
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153 V primeru prevelikega odmerjanja je treba jemanje zdravila takoj ustaviti. Po prenehanju jemanja nekateri znaki izginejo v enem tednu, nekateri pa so lahko prisotni &scaron;e nekaj tednov. Zdravljenje je simptomatsko.
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191 Stranski uèinki
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210 Pri uporabi predpisanih odmerkov vitamina A so stranski uèinki redki. Pojavijo se lahko spremembe na ko¾i, vendar v obliki zelo blage preobèutljivostne reakcije. Injekcije lahko na mestu vboda povzroèijo boleèine in pekoè obèutek.
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248 Izdaj<b>anje zdravila</b>
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267 ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fiziènih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="left">
1284 <p style="text-align: left;">
1285
1286
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305 Oprema
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324 zlo¾enka s 5 steklenimi ampulami po 1 ml raztopine za injiciranje
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="justify">
1341 <p style="text-align: justify;">
1342
1343
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="left">
1360 <p style="text-align: left;">
1361
1362
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="left">
1379 <p style="text-align: left;">
1380
1381 3
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="left">
1398 <p style="text-align: left;">
1399
1400
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="left">
1417 <p style="text-align: left;">
1418
1419
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="left">
1436 <p style="text-align: left;">
1437
1438
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="left">
1455 <p style="text-align: left;">
1456
1457
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468 <!--Section Ends-->
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26