/[pliva-si]/vade/1051.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1051.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (19 years, 4 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +391 -1476 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 dpavlin 1.2 <html>
2     <head>
3     <!--Section Begins-->
4     </head>
5     <body>
6     <br>
7    
8     <div align="Justify">
9     <p style="text-align: justify; "> <b>Plivit</b><b><sup></sup></b><b><sup>
10     </sup></b><b>A</b><b> </b><b>injekcije</b><b> </b>vitaminum A </p>
11     </div>
12    
13     <div align="Justify">
14     <p style="text-align: justify; "> raztopina za injiciranje </p>
15     </div>
16    
17     <div align="Justify">
18     <p style="text-align: justify; "> </p>
19     </div>
20    
21     <div align="Justify">
22     <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
23     </div>
24    
25     <div align="Justify">
26     <p style="text-align: justify; "> 1 ml oljne raztopine za injiciranje vsebuje
27     300.000 I.E. retinola v obliki retinol palmitata. </p>
28     </div>
29    
30     <div align="Justify">
31     <p style="text-align: justify; "> Pomo&frac34;na snov je nevtralizirano
32     olivno olje. </p>
33     </div>
34    
35     <div align="Justify">
36     <p style="text-align: justify; "> </p>
37     </div>
38    
39     <div align="Justify">
40     <p style="text-align: justify; "> Lastnosti in delovanje </p>
41     </div>
42    
43     <div align="Justify">
44     <p style="text-align: justify; "> Vitamin A (retinol) je v ma&#353;&egrave;obi
45     topen vitamin. Nujno je potreben za ohranjanje normalnega vida in normalne
46     zgradbe epitelnih tkiv. V obliki retinala se spoji z opsinom, rde&egrave;im
47     mre&frac34;ni&egrave;nim pigmentom, s katerim tvori vidni &#353;krlat, potreben
48     za prilagajanje vida v temi. Druge oblike (retinol, retinojska kislina) so
49     potrebne za rast kosti, delovanje testisov in jaj&egrave;nikov, razvoj ploda,
50     uravnavanje rasti in diferenciacijo epitelnih tkiv ter za ohranjanje njihove
51     celovitosti. Pomanjkanje vitamina A povzro&egrave;a pomanjkljivo obnavljanje
52     vidnega &#353;krlata, kar se ka&frac34;e kot no&egrave;na (kurja) slepota, povzro&egrave;a
53     pa tudi kserozo o&egrave;esne veznice, kseroftalmijo in keratomalacijo s
54     trajno okvaro o&egrave;i in izgubo vida. Drugi znaki hipovitaminoze A so
55     spremembe na ko&frac34;i in sluznicah ter zmanj&#353;ana odpornost proti oku&frac34;bam.
56     </p>
57     </div>
58    
59     <div align="Justify">
60     <p style="text-align: justify; "> Vitamin A(retinol) se po intramuskularni
61     uporabi po&egrave;asi absorbira. </p>
62     </div>
63    
64     <div align="Justify">
65     <p style="text-align: justify; "> </p>
66     </div>
67    
68     <div align="Justify">
69     <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
70     </div>
71    
72     <div align="Justify">
73     <p style="text-align: justify; "> <i>preventiva</i> hipovitaminoze A (v
74     zgodnjem otro&#353;tvu, pri neustrezni ali strogi dietni prehrani in drugih stanjih,
75     ki lahko povzro&egrave;ijo hipovitaminozo A, pri popolnem parenteralnem prehranjevanju,
76     pri boleznih prebavil z drisko, predvsem kroni&egrave;nih) </p>
77     </div>
78    
79     <div align="Justify">
80     <p style="text-align: justify; "> </p>
81     </div>
82    
83     <div align="Justify">
84     <p style="text-align: justify; "> <i>zdravljenje </i>hipovitaminoze in avitaminoze
85     A (tudi vsa stanja, pri katerih je motena absorpcija ma&#353;&egrave;ob, npr.
86     steatoreja) </p>
87     </div>
88    
89     <div align="Justify">
90     <p style="text-align: justify; "> </p>
91     </div>
92    
93     <div align="Justify">
94     <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
95     </div>
96    
97     <div align="Justify">
98     <p style="text-align: justify; "> Hipervitaminoza A in preob&egrave;utljivost
99     za retinol ali katerokoli drugo sestavino zdravila. </p>
100     </div>
101    
102     <div align="Justify">
103     <p style="text-align: justify; "> Injekcije Plivita A so kontraindicirane
104     med nose&egrave;nostjo. </p>
105     </div>
106    
107     <div align="Justify">
108     <p style="text-align: justify; "> </p>
109     </div>
110    
111     <div align="Justify">
112     <p style="text-align: justify; "> Previdnostni ukrepi </p>
113     </div>
114    
115     <div align="Justify">
116     <p style="text-align: justify; "> Zaradi mo&frac34;nosti prevelikega odmerjanja
117     je treba nadzorovati skupno dnevno zau&frac34;ito koli&egrave;ino vitamina
118     A iz vseh virov. Upo&#353;tevati je treba tudi vsebnost vitamina A v hrani, zlasti
119     v jetrih in jetrni pa&#353;teti. Bolnike, ki dobivajo ve&egrave; kot 25.000 I.
120     E. vitamina A na dan, je treba skrbno nadzorovati. </p>
121     </div>
122    
123     <div align="Justify">
124     <p style="text-align: justify; "> </p>
125     </div>
126    
127     <div align="Justify">
128     <p style="text-align: justify; "> <b>Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil</b>
129     </p>
130     </div>
131    
132     <div align="Justify">
133     <p style="text-align: justify; "> Peroralni kontraceptivi lahko zve&egrave;ajo
134     plazemsko koncentracijo vitamina A. Raztopine za injiciranje ne smemo me&#353;ati
135     z drugimi pripravki. </p>
136     </div>
137    
138     <div align="Justify">
139     <p style="text-align: justify; "> Previdnost pri odmerjanju vitamina A je
140     potrebna pri so&egrave;asnem dajanju retinoidov. </p>
141     </div>
142    
143     <div align="Justify">
144     <p style="text-align: justify; "> Posebna opozorila </p>
145     </div>
146    
147     <div align="Justify">
148     <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih s kroni&egrave;no zmanj&#353;anim
149     delovanjem ledvic se serumska koncentracija vitamina A lahko zve&egrave;a.
150     </p>
151     </div>
152    
153     <div align="Justify">
154     <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih z jetrnimi okvarami in sicer
155     s cirozo ali hepatitisom in pri kroni&egrave;nih alkoholikih se &#353;kodljivost
156     za jetra lahko zve&egrave;a. </p>
157     </div>
158    
159     <div align="Justify">
160     <p style="text-align: justify; "> Pri majhnih otrocih in starej&#353;ih priporo&egrave;amo
161     previdno uporabo, ker so ob&egrave;utljivej&#353;i za u&egrave;inek velikih odmerkov
162     ali dalj&#353;o uporabo vitamina A. </p>
163     </div>
164    
165     <div align="Justify">
166     <p style="text-align: justify; "> </p>
167     </div>
168    
169     <div align="Justify">
170     <p style="text-align: justify; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
171     </div>
172    
173     <div align="Justify">
174     <p style="text-align: justify; "> Uporaba injekcij Plivit A med nose&egrave;nostjo
175     je kontraindicirana. </p>
176     </div>
177    
178     <div align="Justify">
179     <p style="text-align: justify; "> Pri doje&egrave;ih materah se moramo ogibati
180     velikim koli&egrave;inam vitamina A, ker se izlo&egrave;a v mleko. </p>
181     </div>
182    
183     <div align="Justify">
184     <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
185     </div>
186    
187     <div align="Justify">
188     <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i><i></i>
189     </p>
190     </div>
191    
192     <div align="Justify">
193     <p style="text-align: justify; "> Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost
194     za upravljanje vozil ali strojev. </p>
195     </div>
196    
197     <div align="Justify">
198     <p style="text-align: justify; "> </p>
199     </div>
200    
201     <div align="Justify">
202     <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje in uporaba </p>
203     </div>
204    
205     <div align="Justify">
206     <p style="text-align: justify; "> Dolgotrajno preventivo z ve&egrave;jimi
207     odmerki uporabljamo le pri bolnikih z malabsorpcijo in popolnim parenteralnim
208     prehranjevanjem, vendar samo z injekcijami (glej Odmerjanje pri zdravljenju
209     hipovitaminoze in avitaminoze A). </p>
210     </div>
211    
212     <div align="Left">
213     <p style="text-align: left; "> </p>
214     </div>
215    
216     <div align="Justify">
217     <p style="text-align: justify; "> <i>Zdravimo</i> intramuskularno in nikakor
218     ne intravensko, odvisno od indikacije in stanja bolnika. </p>
219     </div>
220    
221     <div align="Justify">
222     <p style="text-align: justify; "> <u></u> </p>
223     </div>
224    
225     <div align="Justify">
226     <p style="text-align: justify; "> <i>hipovitaminoza in avitaminoza A</i>
227     </p>
228     </div>
229    
230     <div align="Justify">
231     <p style="text-align: justify; "> Odmerek dolo&egrave;imo posamezno, odvisno
232     od resnosti stanja. </p>
233     </div>
234    
235     <div align="Justify">
236     <p style="text-align: justify; "> Odraslim dajemo intramuskularno, kadar
237     ustrezno peroralno dajanje ni mo&frac34;no, tri dni po 50.000 do 100.000
238     I. E. na dan, nato pa dva tedna po 50.000 I.E. na dan. </p>
239     </div>
240    
241     <div align="Justify">
242     <p style="text-align: justify; "> Odmerek za otroke, mlaj&#353;e od 1 leta, je
243     10 dni po 5.000 do 10.000 I.E. na dan (v huj&#353;ih primerih do 15.000 I.E. na
244     dan), za otroke od 1 do 8 let pa 10 dni po 5.000 do 15.000 I.E. na dan (v
245     huj&#353;ih primerih do 35.000 I.E. na dan) . </p>
246     </div>
247    
248     <div align="Justify">
249     <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
250     </div>
251    
252     <div align="Justify">
253     <p style="text-align: justify; "> kseroftalmija </p>
254     </div>
255    
256     <div align="Justify">
257     <p style="text-align: justify; "> Odraslim in otrokom, starej&#353;im od 1 leta,
258     damo enkraten intramuskularni odmerek 100.000 I.E.; enak odmerek ponovimo
259     naslednji dan in &egrave;ez &#353;tiri tedne. </p>
260     </div>
261    
262     <div align="Justify">
263     <p style="text-align: justify; "> </p>
264     </div>
265    
266     <div align="Justify">
267     <p style="text-align: justify; "> Preveliko odmerjanje </p>
268     </div>
269    
270     <div align="Justify">
271     <p style="text-align: justify; "> <i>kroni&egrave;no preveliko odmerjanje
272     </i> </p>
273     </div>
274    
275     <div align="Justify">
276     <p style="text-align: justify; "> Po jemanju ve&egrave;jih odmerkov vitamina
277     A v dalj&#353;em obdobju se lahko pojavijo znaki hipervitaminoze A: utrujenost,
278     razdra&frac34;ljivost, neje&#353;&egrave;nost, zmanj&#353;anje telesne mase, bruhanje
279     in druge prebavne motnje, mrzlica, hepatosplenomegalija, rumena obarvanost
280     ko&frac34;e, alopecija, suhi lasje in suho lasi&#353;&egrave;e, suha usta in razpoke
281     na ustnicah s krvavitvami, anemija, pospe&#353;ena sedimentacija eritrocitov,
282     glavobol, hiperkalciemija, zve&egrave;ana aktivnost alkalne fosfataze, konvulzije,
283     edemi in bole&egrave;ine v kosteh in sklepih. </p>
284     </div>
285    
286     <div align="Justify">
287     <p style="text-align: justify; "> Pri otrocih se lahko zvi&#353;a tudi intrakranialni
288     tlak, lahko se pojavijo edem papile, motnje vida, tinitus ter bole&egrave;ine
289     vzdol&frac34; dolgih kosti. Zaradi prezgodnjega zapiranja epifiz dolgih kosti
290     se pri otrocih lahko ustavi rast kosti. </p>
291     </div>
292    
293     <div align="Justify">
294     <p style="text-align: justify; "> </p>
295     </div>
296    
297     <div align="Justify">
298     <p style="text-align: justify; "> <i>akutno preveliko odmerjanje</i> </p>
299     </div>
300    
301     <div align="Justify">
302     <p style="text-align: justify; "> Do akutnega prevelikega odmerjanja lahko
303     pride po enkratnem odmerku 1.000.000 I.E. ali ve&egrave;. Znaki so: zaspanost,
304     vrtoglavica, dvojni vid, glavobol, slabost, bruhanje, rde&egrave;ina, srbenje
305     in lu&#353;&egrave;enje ko&frac34;e. </p>
306     </div>
307    
308     <div align="Justify">
309     <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
310     </div>
311    
312     <div align="Justify">
313     <p style="text-align: justify; "> zdravljenje </p>
314     </div>
315    
316     <div align="Justify">
317     <p style="text-align: justify; "> V primeru prevelikega odmerjanja je treba
318     jemanje zdravila takoj ustaviti. Po prenehanju jemanja nekateri znaki izginejo
319     v enem tednu, nekateri pa so lahko prisotni &#353;e nekaj tednov. Zdravljenje
320     je simptomatsko. </p>
321     </div>
322    
323     <div align="Justify">
324     <p style="text-align: justify; "> </p>
325     </div>
326    
327     <div align="Justify">
328     <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki </p>
329     </div>
330    
331     <div align="Justify">
332     <p style="text-align: justify; "> Pri uporabi predpisanih odmerkov vitamina
333     A so stranski u&egrave;inki redki. Pojavijo se lahko spremembe na ko&frac34;i,
334     vendar v obliki zelo blage preob&egrave;utljivostne reakcije. Injekcije lahko
335     na mestu vboda povzro&egrave;ijo bole&egrave;ine in peko&egrave; ob&egrave;utek.
336     </p>
337     </div>
338    
339     <div align="Justify">
340     <p style="text-align: justify; "> </p>
341     </div>
342    
343     <div align="Justify">
344     <p style="text-align: justify; "> Izdaj<b>anje zdravila</b> </p>
345     </div>
346    
347     <div align="Justify">
348     <p style="text-align: justify; "> ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih
349     zavodih ter pri pravnih in fizi&egrave;nih osebah, ki opravljajo zdravstveno
350     dejavnost </p>
351     </div>
352    
353     <div align="Left">
354     <p style="text-align: left; "> </p>
355     </div>
356    
357     <div align="Justify">
358     <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
359     </div>
360    
361     <div align="Justify">
362     <p style="text-align: justify; "> zlo&frac34;enka s 5 steklenimi ampulami
363     po 1 ml raztopine za injiciranje </p>
364     </div>
365    
366     <div align="Justify">
367     <p style="text-align: justify; "> </p>
368     </div>
369    
370     <div align="Left">
371     <p style="text-align: left; "> </p>
372     </div>
373    
374     <div align="Left">
375     <p style="text-align: left; "> </p>
376     </div>
377    
378     <div align="Left">
379     <p style="text-align: left; "> </p>
380     </div>
381    
382     <div align="Left">
383     <p style="text-align: left; "> </p>
384     </div>
385    
386     <div align="Left">
387     <p style="text-align: left; "> </p>
388     </div>
389     <!--Section Ends-->
390     </body>
391     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26