/[pliva-si]/vade/1051.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1051.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (18 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="justify">
11     <p style="text-align: justify;">
12    
13     <b>Plivit</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b>A</b><b> </b><b>injekcije</b><b> </b>vitaminum A
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="justify">
30     <p style="text-align: justify;">
31    
32     raztopina za injiciranje
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="justify">
49     <p style="text-align: justify;">
50    
51    
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="justify">
68     <p style="text-align: justify;">
69    
70     Sestava
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="justify">
87     <p style="text-align: justify;">
88    
89     1 ml oljne raztopine za injiciranje vsebuje 300.000 I.E. retinola v obliki retinol palmitata.
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="justify">
106     <p style="text-align: justify;">
107    
108     Pomo¾na snov je nevtralizirano olivno olje.
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="justify">
125     <p style="text-align: justify;">
126    
127    
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="justify">
144     <p style="text-align: justify;">
145    
146     Lastnosti in delovanje
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="justify">
163     <p style="text-align: justify;">
164    
165     Vitamin A (retinol) je v ma&scaron;èobi topen vitamin. Nujno je potreben za ohranjanje normalnega vida in normalne zgradbe epitelnih tkiv. V obliki retinala se spoji z opsinom, rdeèim mre¾niènim pigmentom, s katerim tvori vidni &scaron;krlat, potreben za prilagajanje vida v temi. Druge oblike (retinol, retinojska kislina) so potrebne za rast kosti, delovanje testisov in jajènikov, razvoj ploda, uravnavanje rasti in diferenciacijo epitelnih tkiv ter za ohranjanje njihove celovitosti. Pomanjkanje vitamina A povzroèa pomanjkljivo obnavljanje vidnega &scaron;krlata, kar se ka¾e kot noèna (kurja) slepota, povzroèa pa tudi kserozo oèesne veznice, kseroftalmijo in keratomalacijo s trajno okvaro oèi in izgubo vida. Drugi znaki hipovitaminoze A so spremembe na ko¾i in sluznicah ter zmanj&scaron;ana odpornost proti oku¾bam.
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="justify">
182     <p style="text-align: justify;">
183    
184     Vitamin A(retinol) se po intramuskularni uporabi poèasi absorbira.
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="justify">
201     <p style="text-align: justify;">
202    
203    
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="justify">
220     <p style="text-align: justify;">
221    
222     Indikacije
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="justify">
239     <p style="text-align: justify;">
240    
241     <i>preventiva</i> hipovitaminoze A (v zgodnjem otro&scaron;tvu, pri neustrezni ali strogi dietni prehrani in drugih stanjih, ki lahko povzroèijo hipovitaminozo A, pri popolnem parenteralnem prehranjevanju, pri boleznih prebavil z drisko, predvsem kroniènih)
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="justify">
258     <p style="text-align: justify;">
259    
260    
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275    
276     <div align="justify">
277     <p style="text-align: justify;">
278    
279     <i>zdravljenje </i>hipovitaminoze in avitaminoze A (tudi vsa stanja, pri katerih je motena absorpcija ma&scaron;èob, npr. steatoreja)
280    
281     </p>
282     </div>
283    
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294    
295     <div align="justify">
296     <p style="text-align: justify;">
297    
298    
299    
300     </p>
301     </div>
302    
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314     <div align="justify">
315     <p style="text-align: justify;">
316    
317     Kontraindikacije
318    
319     </p>
320     </div>
321    
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333     <div align="justify">
334     <p style="text-align: justify;">
335    
336     Hipervitaminoza A in preobèutljivost za retinol ali katerokoli drugo sestavino zdravila.
337    
338     </p>
339     </div>
340    
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350    
351    
352     <div align="justify">
353     <p style="text-align: justify;">
354    
355     Injekcije Plivita A so kontraindicirane med noseènostjo.
356    
357     </p>
358     </div>
359    
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370    
371     <div align="justify">
372     <p style="text-align: justify;">
373    
374    
375    
376     </p>
377     </div>
378    
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389    
390     <div align="justify">
391     <p style="text-align: justify;">
392    
393     Previdnostni ukrepi
394    
395     </p>
396     </div>
397    
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408    
409     <div align="justify">
410     <p style="text-align: justify;">
411    
412     Zaradi mo¾nosti prevelikega odmerjanja je treba nadzorovati skupno dnevno zau¾ito kolièino vitamina A iz vseh virov. Upo&scaron;tevati je treba tudi vsebnost vitamina A v hrani, zlasti v jetrih in jetrni pa&scaron;teti. Bolnike, ki dobivajo veè kot 25.000 I. E. vitamina A na dan, je treba skrbno nadzorovati.
413    
414     </p>
415     </div>
416    
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428     <div align="justify">
429     <p style="text-align: justify;">
430    
431    
432    
433     </p>
434     </div>
435    
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447     <div align="justify">
448     <p style="text-align: justify;">
449    
450     <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
451    
452     </p>
453     </div>
454    
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466     <div align="justify">
467     <p style="text-align: justify;">
468    
469     Peroralni kontraceptivi lahko zveèajo plazemsko koncentracijo vitamina A. Raztopine za injiciranje ne smemo me&scaron;ati z drugimi pripravki.
470    
471     </p>
472     </div>
473    
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485     <div align="justify">
486     <p style="text-align: justify;">
487    
488     Previdnost pri odmerjanju vitamina A je potrebna pri soèasnem dajanju retinoidov.
489    
490     </p>
491     </div>
492    
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504     <div align="justify">
505     <p style="text-align: justify;">
506    
507     Posebna opozorila
508    
509     </p>
510     </div>
511    
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523     <div align="justify">
524     <p style="text-align: justify;">
525    
526     Pri bolnikih s kronièno zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic se serumska koncentracija vitamina A lahko zveèa.
527    
528     </p>
529     </div>
530    
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542     <div align="justify">
543     <p style="text-align: justify;">
544    
545     Pri bolnikih z jetrnimi okvarami in sicer s cirozo ali hepatitisom in pri kroniènih alkoholikih se &scaron;kodljivost za jetra lahko zveèa.
546    
547     </p>
548     </div>
549    
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561     <div align="justify">
562     <p style="text-align: justify;">
563    
564     Pri majhnih otrocih in starej&scaron;ih priporoèamo previdno uporabo, ker so obèutljivej&scaron;i za uèinek velikih odmerkov ali dalj&scaron;o uporabo vitamina A.
565    
566     </p>
567     </div>
568    
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580     <div align="justify">
581     <p style="text-align: justify;">
582    
583    
584    
585     </p>
586     </div>
587    
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599     <div align="justify">
600     <p style="text-align: justify;">
601    
602     Noseènost in dojenje
603    
604     </p>
605     </div>
606    
607    
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618     <div align="justify">
619     <p style="text-align: justify;">
620    
621     Uporaba injekcij Plivit A med noseènostjo je kontraindicirana.
622    
623     </p>
624     </div>
625    
626    
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637     <div align="justify">
638     <p style="text-align: justify;">
639    
640     Pri dojeèih materah se moramo ogibati velikim kolièinam vitamina A, ker se izloèa v mleko.
641    
642     </p>
643     </div>
644    
645    
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656     <div align="justify">
657     <p style="text-align: justify;">
658    
659     <b></b>
660    
661     </p>
662     </div>
663    
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675     <div align="justify">
676     <p style="text-align: justify;">
677    
678     <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i><i></i>
679    
680     </p>
681     </div>
682    
683    
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694     <div align="justify">
695     <p style="text-align: justify;">
696    
697     Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
698    
699     </p>
700     </div>
701    
702    
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713     <div align="justify">
714     <p style="text-align: justify;">
715    
716    
717    
718     </p>
719     </div>
720    
721    
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732     <div align="justify">
733     <p style="text-align: justify;">
734    
735     Odmerjanje in uporaba
736    
737     </p>
738     </div>
739    
740    
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751     <div align="justify">
752     <p style="text-align: justify;">
753    
754     Dolgotrajno preventivo z veèjimi odmerki uporabljamo le pri bolnikih z malabsorpcijo in popolnim parenteralnim prehranjevanjem, vendar samo z injekcijami (glej Odmerjanje pri zdravljenju hipovitaminoze in avitaminoze A).
755    
756     </p>
757     </div>
758    
759    
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770     <div align="left">
771     <p style="text-align: left;">
772    
773    
774    
775     </p>
776     </div>
777    
778    
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789     <div align="justify">
790     <p style="text-align: justify;">
791    
792     <i>Zdravimo</i> intramuskularno in nikakor ne intravensko, odvisno od indikacije in stanja bolnika.
793    
794     </p>
795     </div>
796    
797    
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808     <div align="justify">
809     <p style="text-align: justify;">
810    
811     <u></u>
812    
813     </p>
814     </div>
815    
816    
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827     <div align="justify">
828     <p style="text-align: justify;">
829    
830     <i>hipovitaminoza in avitaminoza A</i>
831    
832     </p>
833     </div>
834    
835    
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846     <div align="justify">
847     <p style="text-align: justify;">
848    
849     Odmerek doloèimo posamezno, odvisno od resnosti stanja.
850    
851     </p>
852     </div>
853    
854    
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865     <div align="justify">
866     <p style="text-align: justify;">
867    
868     Odraslim dajemo intramuskularno, kadar ustrezno peroralno dajanje ni mo¾no, tri dni po 50.000 do 100.000 I. E. na dan, nato pa dva tedna po 50.000 I.E. na dan.
869    
870     </p>
871     </div>
872    
873    
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884     <div align="justify">
885     <p style="text-align: justify;">
886    
887     Odmerek za otroke, mlaj&scaron;e od 1 leta, je 10 dni po 5.000 do 10.000 I.E. na dan (v huj&scaron;ih primerih do 15.000 I.E. na dan), za otroke od 1 do 8 let pa 10 dni po 5.000 do 15.000 I.E. na dan (v huj&scaron;ih primerih do 35.000 I.E. na dan) .
888    
889     </p>
890     </div>
891    
892    
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903     <div align="justify">
904     <p style="text-align: justify;">
905    
906     <i></i>
907    
908     </p>
909     </div>
910    
911    
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922     <div align="justify">
923     <p style="text-align: justify;">
924    
925     kseroftalmija
926    
927     </p>
928     </div>
929    
930    
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941     <div align="justify">
942     <p style="text-align: justify;">
943    
944     Odraslim in otrokom, starej&scaron;im od 1 leta, damo enkraten intramuskularni odmerek 100.000 I.E.; enak odmerek ponovimo naslednji dan in èez &scaron;tiri tedne.
945    
946     </p>
947     </div>
948    
949    
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960     <div align="justify">
961     <p style="text-align: justify;">
962    
963    
964    
965     </p>
966     </div>
967    
968    
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979     <div align="justify">
980     <p style="text-align: justify;">
981    
982     Preveliko odmerjanje
983    
984     </p>
985     </div>
986    
987    
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998     <div align="justify">
999     <p style="text-align: justify;">
1000    
1001     <i>kronièno preveliko odmerjanje </i>
1002    
1003     </p>
1004     </div>
1005    
1006    
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017     <div align="justify">
1018     <p style="text-align: justify;">
1019    
1020     Po jemanju veèjih odmerkov vitamina A v dalj&scaron;em obdobju se lahko pojavijo znaki hipervitaminoze A: utrujenost, razdra¾ljivost, neje&scaron;ènost, zmanj&scaron;anje telesne mase, bruhanje in druge prebavne motnje, mrzlica, hepatosplenomegalija, rumena obarvanost ko¾e, alopecija, suhi lasje in suho lasi&scaron;èe, suha usta in razpoke na ustnicah s krvavitvami, anemija, pospe&scaron;ena sedimentacija eritrocitov, glavobol, hiperkalciemija, zveèana aktivnost alkalne fosfataze, konvulzije, edemi in boleèine v kosteh in sklepih.
1021    
1022     </p>
1023     </div>
1024    
1025    
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036     <div align="justify">
1037     <p style="text-align: justify;">
1038    
1039     Pri otrocih se lahko zvi&scaron;a tudi intrakranialni tlak, lahko se pojavijo edem papile, motnje vida, tinitus ter boleèine vzdol¾ dolgih kosti. Zaradi prezgodnjega zapiranja epifiz dolgih kosti se pri otrocih lahko ustavi rast kosti.
1040    
1041     </p>
1042     </div>
1043    
1044    
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055     <div align="justify">
1056     <p style="text-align: justify;">
1057    
1058    
1059    
1060     </p>
1061     </div>
1062    
1063    
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074     <div align="justify">
1075     <p style="text-align: justify;">
1076    
1077     <i>akutno preveliko odmerjanje</i>
1078    
1079     </p>
1080     </div>
1081    
1082    
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093     <div align="justify">
1094     <p style="text-align: justify;">
1095    
1096     Do akutnega prevelikega odmerjanja lahko pride po enkratnem odmerku 1.000.000 I.E. ali veè. Znaki so: zaspanost, vrtoglavica, dvojni vid, glavobol, slabost, bruhanje, rdeèina, srbenje in lu&scaron;èenje ko¾e.
1097    
1098     </p>
1099     </div>
1100    
1101    
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112     <div align="justify">
1113     <p style="text-align: justify;">
1114    
1115     <i></i>
1116    
1117     </p>
1118     </div>
1119    
1120    
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131     <div align="justify">
1132     <p style="text-align: justify;">
1133    
1134     zdravljenje
1135    
1136     </p>
1137     </div>
1138    
1139    
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150     <div align="justify">
1151     <p style="text-align: justify;">
1152    
1153     V primeru prevelikega odmerjanja je treba jemanje zdravila takoj ustaviti. Po prenehanju jemanja nekateri znaki izginejo v enem tednu, nekateri pa so lahko prisotni &scaron;e nekaj tednov. Zdravljenje je simptomatsko.
1154    
1155     </p>
1156     </div>
1157    
1158    
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169     <div align="justify">
1170     <p style="text-align: justify;">
1171    
1172    
1173    
1174     </p>
1175     </div>
1176    
1177    
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188     <div align="justify">
1189     <p style="text-align: justify;">
1190    
1191     Stranski uèinki
1192    
1193     </p>
1194     </div>
1195    
1196    
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207     <div align="justify">
1208     <p style="text-align: justify;">
1209    
1210     Pri uporabi predpisanih odmerkov vitamina A so stranski uèinki redki. Pojavijo se lahko spremembe na ko¾i, vendar v obliki zelo blage preobèutljivostne reakcije. Injekcije lahko na mestu vboda povzroèijo boleèine in pekoè obèutek.
1211    
1212     </p>
1213     </div>
1214    
1215    
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225    
1226     <div align="justify">
1227     <p style="text-align: justify;">
1228    
1229    
1230    
1231     </p>
1232     </div>
1233    
1234    
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245     <div align="justify">
1246     <p style="text-align: justify;">
1247    
1248     Izdaj<b>anje zdravila</b>
1249    
1250     </p>
1251     </div>
1252    
1253    
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264     <div align="justify">
1265     <p style="text-align: justify;">
1266    
1267     ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fiziènih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
1268    
1269     </p>
1270     </div>
1271    
1272    
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280    
1281    
1282    
1283     <div align="left">
1284     <p style="text-align: left;">
1285    
1286    
1287    
1288     </p>
1289     </div>
1290    
1291    
1292    
1293    
1294    
1295    
1296    
1297    
1298    
1299    
1300    
1301    
1302     <div align="justify">
1303     <p style="text-align: justify;">
1304    
1305     Oprema
1306    
1307     </p>
1308     </div>
1309    
1310    
1311    
1312    
1313    
1314    
1315    
1316    
1317    
1318    
1319    
1320    
1321     <div align="justify">
1322     <p style="text-align: justify;">
1323    
1324     zlo¾enka s 5 steklenimi ampulami po 1 ml raztopine za injiciranje
1325    
1326     </p>
1327     </div>
1328    
1329    
1330    
1331    
1332    
1333    
1334    
1335    
1336    
1337    
1338    
1339    
1340     <div align="justify">
1341     <p style="text-align: justify;">
1342    
1343    
1344    
1345     </p>
1346     </div>
1347    
1348    
1349    
1350    
1351    
1352    
1353    
1354    
1355    
1356    
1357    
1358    
1359     <div align="left">
1360     <p style="text-align: left;">
1361    
1362    
1363    
1364     </p>
1365     </div>
1366    
1367    
1368    
1369    
1370    
1371    
1372    
1373    
1374    
1375    
1376    
1377    
1378     <div align="left">
1379     <p style="text-align: left;">
1380    
1381     3
1382    
1383     </p>
1384     </div>
1385    
1386    
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    
1394    
1395    
1396    
1397     <div align="left">
1398     <p style="text-align: left;">
1399    
1400    
1401    
1402     </p>
1403     </div>
1404    
1405    
1406    
1407    
1408    
1409    
1410    
1411    
1412    
1413    
1414    
1415    
1416     <div align="left">
1417     <p style="text-align: left;">
1418    
1419    
1420    
1421     </p>
1422     </div>
1423    
1424    
1425    
1426    
1427    
1428    
1429    
1430    
1431    
1432    
1433    
1434    
1435     <div align="left">
1436     <p style="text-align: left;">
1437    
1438    
1439    
1440     </p>
1441     </div>
1442    
1443    
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454     <div align="left">
1455     <p style="text-align: left;">
1456    
1457    
1458    
1459     </p>
1460     </div>
1461    
1462    
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468     <!--Section Ends-->
1469    
1470    
1471    
1472    
1473    
1474    
1475    
1476    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26