/[pliva-si]/vade/1024.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1024.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (18 years, 10 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="justify">
11     <p style="text-align: justify;">
12    
13     <b>KETOCEF</b><b><sup></sup></b><b> injekcije 750 mg </b>cefuroximum
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="justify">
30     <p style="text-align: justify;">
31    
32     pra&scaron;ek za raztopino/suspenzijo za injiciranje
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="justify">
49     <p style="text-align: justify;">
50    
51    
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="justify">
68     <p style="text-align: justify;">
69    
70     <b>KETOCEF</b><b><sup></sup></b><b> injekcije 1,5 g</b>
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="justify">
87     <p style="text-align: justify;">
88    
89     pra&scaron;ek za raztopino/suspenzijo za injiciranje
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="justify">
106     <p style="text-align: justify;">
107    
108    
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="justify">
125     <p style="text-align: justify;">
126    
127     <b>Sestava</b>
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="justify">
144     <p style="text-align: justify;">
145    
146     V steklenièki je 750 mg cefuroksima<sup>*</sup> v obliki natrijeve soli.
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="justify">
163     <p style="text-align: justify;">
164    
165     V steklenièki je 1,5 g cefuroksima<sup>*</sup> v obliki natrijeve soli.
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="justify">
182     <p style="text-align: justify;">
183    
184     Zdravilo ne vsebuje pomo¾nih snovi.
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="justify">
201     <p style="text-align: justify;">
202    
203     1 g cefuroksima vsebuje 51,5 mg (2,27 mmol) natrija.
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="justify">
220     <p style="text-align: justify;">
221    
222    
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="justify">
239     <p style="text-align: justify;">
240    
241     <sup>*</sup> uèinkovina Glaxo Wellcome
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="justify">
258     <p style="text-align: justify;">
259    
260    
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275    
276     <div align="justify">
277     <p style="text-align: justify;">
278    
279     <b>Lastnosti in delovanje</b>
280    
281     </p>
282     </div>
283    
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294    
295     <div align="justify">
296     <p style="text-align: justify;">
297    
298     Ketocef vsebuje cefuroksim, baktericidni cefalosporinski antibiotik, ki je odporen proti delovanju veèine betalaktamaz po Gramu negativnih bakterij. Protibakterijsko deluje tako, da ovira nastajanje celiène stene.
299    
300     </p>
301     </div>
302    
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314     <div align="justify">
315     <p style="text-align: justify;">
316    
317     Ketocef deluje na veèino po Gramu pozitivnih aerobnih bakterij: <i>Staphylococcus aureus</i> (tudi na seve, ki stvarjajo penicilinazo, ne pa na seve, ki so odporni proti meticilinu), <i>S. epidermidis, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes</i> in streptokoke skupine B (<i>S. agalactiae</i>). Po Gramu negativne aerobne bakterije, ki so obèutljive za cefuroksim, so: <i>Moraxella catarrhalis, Hae</i><i>mophilus influenzae</i> (tudi sevi, ki so odporni proti ampicilinu), <i>Haemophilus parainfluenzae, Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus mirabilis, Providentia rettgeri, Neisseria gonorrhoeae </i>(tudi sevi, ki izloèajo penicilinazo), <i>N. meningitidis, Salmonella</i><i> sp., Clostridium sp. in Fusobacterium sp. Clostridium difficile</i> in veèina sevov<i> Bacteroides fragilis</i> so proti cefuroksimu odporni.
318    
319     </p>
320     </div>
321    
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333     <div align="justify">
334     <p style="text-align: justify;">
335    
336    
337    
338     </p>
339     </div>
340    
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350    
351    
352     <div align="justify">
353     <p style="text-align: justify;">
354    
355     <b>Indikacije</b>
356    
357     </p>
358     </div>
359    
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370    
371     <div align="justify">
372     <p style="text-align: justify;">
373    
374     Uporaba Ketocefa je indicirana za parenteralno zdravljenje oku¾b dihal ter seèil in spolnih organov, ki jih povzroèajo za cefuroksim obèutljivi mikroorganizmi. Namenjen je tudi za zdravljenje oku¾b ko¾e in mehkih tkiv, kosti in sklepov ter sepse in meningitisa, ki jih povzroèajo <i>Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenza</i><i>e, Klebsiella sp. </i>ter za zdravljenje nezapletene in diseminirane gonoreje.
375    
376     </p>
377     </div>
378    
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389    
390     <div align="justify">
391     <p style="text-align: justify;">
392    
393     Primeren je tudi za zaèetno izkustveno zdravljenje, ko povzroèitelj oku¾be &scaron;e ni prepoznan, in to bodisi sam ali v kombinaciji z aminoglikozidi ali metronidazolom. Preventivno ga lahko uporabljamo v kirurgiji.
394    
395     </p>
396     </div>
397    
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408    
409     <div align="justify">
410     <p style="text-align: justify;">
411    
412    
413    
414     </p>
415     </div>
416    
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428     <div align="justify">
429     <p style="text-align: justify;">
430    
431     <b>Kontraindikacije</b>
432    
433     </p>
434     </div>
435    
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447     <div align="justify">
448     <p style="text-align: justify;">
449    
450     Preobèutljivost za cefuroksim, druge cefalosporine ali druge sestavine zdravila, porfirija.
451    
452     </p>
453     </div>
454    
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466     <div align="justify">
467     <p style="text-align: justify;">
468    
469    
470    
471     </p>
472     </div>
473    
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485     <div align="justify">
486     <p style="text-align: justify;">
487    
488     <b>Previdnostni ukrepi</b>
489    
490     </p>
491     </div>
492    
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504     <div align="justify">
505     <p style="text-align: justify;">
506    
507     Zaradi zdravljenja s cefuroksimom so lahko (tako kot pri uporabi drugih cefalosporinov) izvidi Coombsovega testa la¾no pozitivni, vpliva pa lahko tudi na rezultate neencimskih testov za doloèanje glukoze.
508    
509     </p>
510     </div>
511    
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523     <div align="justify">
524     <p style="text-align: justify;">
525    
526     Posebej previdno ga dajemo bolnikom, ki imajo v anamnezi prebavne bolezni, zlasti psevdomembranski kolitis. Tako, kot pri zdravljenju z vsemi antibiotiki, ne smemo izkljuèiti mo¾nost superinfekcije z odpornimi mikroorganizmi.
527    
528     </p>
529     </div>
530    
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542     <div align="justify">
543     <p style="text-align: justify;">
544    
545    
546    
547     </p>
548     </div>
549    
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561     <div align="justify">
562     <p style="text-align: justify;">
563    
564     Medsebojna uèinkovanja zdravil
565    
566     </p>
567     </div>
568    
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580     <div align="justify">
581     <p style="text-align: justify;">
582    
583     Bolnikom, ki jemljejo diuretike (furosemid) ali aminoglikozide, dajemo cefuroksima zaradi mo¾nosti pojava ledviène okvare &scaron;e posebej previdno.
584    
585     </p>
586     </div>
587    
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599     <div align="justify">
600     <p style="text-align: justify;">
601    
602     Cefuroksim ni kompatibilen z aminoglikozidi, zato ga z njimi ne smemo me&scaron;ati v isti injekcijski brizgi.
603    
604     </p>
605     </div>
606    
607    
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618     <div align="justify">
619     <p style="text-align: justify;">
620    
621    
622    
623     </p>
624     </div>
625    
626    
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637     <div align="justify">
638     <p style="text-align: justify;">
639    
640     <b>Posebna opozorila</b>
641    
642     </p>
643     </div>
644    
645    
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656     <div align="justify">
657     <p style="text-align: justify;">
658    
659     Pri bolnikih z ledvièno okvaro je treba odmerek zdravila prilagoditi izèistku kreatinina (gl. Odmerjanje in uporaba). Zaradi mo¾nosti pojava navzkri¾ne preobèutljivosti ga je treba dajati zelo previdno tudi bolnikom, ki so preobèutljivi za penicilinske antibiotike ali druge alergene.
660    
661     </p>
662     </div>
663    
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675     <div align="justify">
676     <p style="text-align: justify;">
677    
678    
679    
680     </p>
681     </div>
682    
683    
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694     <div align="justify">
695     <p style="text-align: justify;">
696    
697     <i>Noseènost in dojenje</i>
698    
699     </p>
700     </div>
701    
702    
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713     <div align="justify">
714     <p style="text-align: justify;">
715    
716     Dokazov o &scaron;kodljivem delovanju cefuroksima na plod sicer ni, vendar pa je treba v noseènosti kljub temu temeljito pretehtati, kolik&scaron;na je upravièenost njegove uporabe.
717    
718     </p>
719     </div>
720    
721    
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732     <div align="justify">
733     <p style="text-align: justify;">
734    
735     Cefuroksim se izloèa v materino mleko. Zato ga je treba v obdobju dojenja uporabljati le, kadar je podana indikacija in takrat, naj mati preneha dojiti.
736    
737     </p>
738     </div>
739    
740    
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751     <div align="justify">
752     <p style="text-align: justify;">
753    
754    
755    
756     </p>
757     </div>
758    
759    
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770     <div align="justify">
771     <p style="text-align: justify;">
772    
773     <i>Uporaba pri dojenèkih</i>
774    
775     </p>
776     </div>
777    
778    
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789     <div align="justify">
790     <p style="text-align: justify;">
791    
792     Varnost uporabe pri dojenèkih do 3. meseca starosti niso ugotovili.
793    
794     </p>
795     </div>
796    
797    
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808     <div align="justify">
809     <p style="text-align: justify;">
810    
811    
812    
813     </p>
814     </div>
815    
816    
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827     <div align="justify">
828     <p style="text-align: justify;">
829    
830     <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
831    
832     </p>
833     </div>
834    
835    
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846     <div align="justify">
847     <p style="text-align: justify;">
848    
849     Ni znano, da bi zdravilo na splo&scaron;no vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
850    
851     </p>
852     </div>
853    
854    
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865     <div align="justify">
866     <p style="text-align: justify;">
867    
868    
869    
870     </p>
871     </div>
872    
873    
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884     <div align="justify">
885     <p style="text-align: justify;">
886    
887     <b>Odmerjanje in uporaba</b>
888    
889     </p>
890     </div>
891    
892    
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903     <div align="justify">
904     <p style="text-align: justify;">
905    
906     Zdravilo dajemo intramuskularno ali intravensko.
907    
908     </p>
909     </div>
910    
911    
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922     <div align="justify">
923     <p style="text-align: justify;">
924    
925    
926    
927     </p>
928     </div>
929    
930    
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941     <div align="justify">
942     <p style="text-align: justify;">
943    
944     odrasli: 750 mg do 1,5 g na vsakih 8 ali 6 ur, odvisno od tega, kako huda je oku¾ba
945    
946     </p>
947     </div>
948    
949    
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960     <div align="justify">
961     <p style="text-align: justify;">
962    
963     otroci: 50 do 100 mg/kg/dan (ponavadi 60 mg/kg/dan), razdeljeno na tri ali &scaron;tiri obroke
964    
965     </p>
966     </div>
967    
968    
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979     <div align="justify">
980     <p style="text-align: justify;">
981    
982     novorojenèki: 30 do 50 mg/kg/dan razdeljeno na dva ali tri obroke
983    
984     </p>
985     </div>
986    
987    
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998     <div align="justify">
999     <p style="text-align: justify;">
1000    
1001    
1002    
1003     </p>
1004     </div>
1005    
1006    
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017     <div align="justify">
1018     <p style="text-align: justify;">
1019    
1020     <i>Odmerjanje pri bolnikih z gonorejo</i>
1021    
1022     </p>
1023     </div>
1024    
1025    
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036     <div align="justify">
1037     <p style="text-align: justify;">
1038    
1039     nezapletena gonoreja: 1,5 g (po 750 mg intramuskularno na dve razlièni mesti)
1040    
1041     </p>
1042     </div>
1043    
1044    
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055     <div align="justify">
1056     <p style="text-align: justify;">
1057    
1058     diseminirana gonoreja: 750 mg do 1,5 g na vsakih 8 ur, odvisno od tega, kako huda je oku¾ba
1059    
1060     </p>
1061     </div>
1062    
1063    
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074     <div align="justify">
1075     <p style="text-align: justify;">
1076    
1077    
1078    
1079     </p>
1080     </div>
1081    
1082    
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093     <div align="justify">
1094     <p style="text-align: justify;">
1095    
1096     <i>Odmerjanje pri bolnikih z meningitisom</i>
1097    
1098     </p>
1099     </div>
1100    
1101    
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112     <div align="justify">
1113     <p style="text-align: justify;">
1114    
1115     odrasli: 3 g intravensko na vsakih 8 ur
1116    
1117     </p>
1118     </div>
1119    
1120    
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131     <div align="justify">
1132     <p style="text-align: justify;">
1133    
1134     dojenèki in otroci: 200 do 240 mg/kg/dan, razdeljeno na tri ali &scaron;tiri obroke. Ko se klinièno stanje izbolj&scaron;a, jim dnevni odmerek zmanj&scaron;amo na 100 mg/kg.
1135    
1136     </p>
1137     </div>
1138    
1139    
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150     <div align="justify">
1151     <p style="text-align: justify;">
1152    
1153    
1154    
1155     </p>
1156     </div>
1157    
1158    
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169     <div align="justify">
1170     <p style="text-align: justify;">
1171    
1172     <i>Odmerjanje pri odraslih z ledvièno okvaro</i>
1173    
1174     </p>
1175     </div>
1176    
1177    
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188     <div align="justify">
1189     <p style="text-align: justify;">
1190    
1191    
1192    
1193     </p>
1194     </div>
1195    
1196    
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207     <div align="justify">
1208     <p style="text-align: justify;">
1209    
1210     <b>izèistek kreatinina </b><b> odmerjanje cefuroksima</b>
1211    
1212     </p>
1213     </div>
1214    
1215    
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225    
1226     <div align="justify">
1227     <p style="text-align: justify;">
1228    
1229     &gt; 20 ml/min odmerka ni treba spreminjati
1230    
1231     </p>
1232     </div>
1233    
1234    
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245     <div align="justify">
1246     <p style="text-align: justify;">
1247    
1248     10 do 20 ml/min 750 mg na vsakih 12 h
1249    
1250     </p>
1251     </div>
1252    
1253    
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264     <div align="justify">
1265     <p style="text-align: justify;">
1266    
1267     &lt; 10 ml/min 750 mg na vsakih 24 h
1268    
1269     </p>
1270     </div>
1271    
1272    
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280    
1281    
1282    
1283     <div align="justify">
1284     <p style="text-align: justify;">
1285    
1286    
1287    
1288     </p>
1289     </div>
1290    
1291    
1292    
1293    
1294    
1295    
1296    
1297    
1298    
1299    
1300    
1301    
1302     <div align="justify">
1303     <p style="text-align: justify;">
1304    
1305     Bolnikom je treba po vsaki hemodializi dodati 750 mg cefuroksima. Bolniki na stalni peritonealni dializi dobivajo 750 mg dvakrat na dan.
1306    
1307     </p>
1308     </div>
1309    
1310    
1311    
1312    
1313    
1314    
1315    
1316    
1317    
1318    
1319    
1320    
1321     <div align="justify">
1322     <p style="text-align: justify;">
1323    
1324    
1325    
1326     </p>
1327     </div>
1328    
1329    
1330    
1331    
1332    
1333    
1334    
1335    
1336    
1337    
1338    
1339    
1340     <div align="justify">
1341     <p style="text-align: justify;">
1342    
1343     <i>Preventiva v kirurgiji</i>
1344    
1345     </p>
1346     </div>
1347    
1348    
1349    
1350    
1351    
1352    
1353    
1354    
1355    
1356    
1357    
1358    
1359     <div align="justify">
1360     <p style="text-align: justify;">
1361    
1362     Med induciranjem anestezije pred operacijo v trebu&scaron;ni votlini ali mali medenici in pred ortopedskim posegom dobivajo bolniki intravensko po 1,5 g cefuroksima. Èe traja operacija dlje èasa, lahko dobijo intramuskularno &scaron;e 750 mg 8 ur in 16 ur po njenem zaèetku. Pri operaciji srca, krvnih ¾il, pljuè in po¾iralnika dobijo bolniki med induciranjem anestezije 1,5 g cefuroksima, nato pa po 750 mg intramuskularno na vsakih 8 ur v naslednjih 48 urah.
1363    
1364     </p>
1365     </div>
1366    
1367    
1368    
1369    
1370    
1371    
1372    
1373    
1374    
1375    
1376    
1377    
1378     <div align="justify">
1379     <p style="text-align: justify;">
1380    
1381    
1382    
1383     </p>
1384     </div>
1385    
1386    
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    
1394    
1395    
1396    
1397     <div align="justify">
1398     <p style="text-align: justify;">
1399    
1400     Cefuroksim dajemo intramuskularno le v odmerkih do 750 mg. Intravensko ga dajemo v obliki poèasne injekcije neposredno v veno ali infuzijski sistem ali pa v obliki kratke intravenske infuzije (1,5 g/50 ml - 30 minut).
1401    
1402     </p>
1403     </div>
1404    
1405    
1406    
1407    
1408    
1409    
1410    
1411    
1412    
1413    
1414    
1415    
1416     <div align="justify">
1417     <p style="text-align: justify;">
1418    
1419    
1420    
1421     </p>
1422     </div>
1423    
1424    
1425    
1426    
1427    
1428    
1429    
1430    
1431    
1432    
1433    
1434    
1435     <div align="justify">
1436     <p style="text-align: justify;">
1437    
1438     Priprava suspenzije za intramuskularno injekcijo: 750 mg v 3 ml vode za injekcije.
1439    
1440     </p>
1441     </div>
1442    
1443    
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454     <div align="justify">
1455     <p style="text-align: justify;">
1456    
1457     Priprava raztopine za intravensko injekcijo:
1458    
1459     </p>
1460     </div>
1461    
1462    
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468    
1469    
1470    
1471     <ul>
1472     <li>
1473    
1474     <div align="justify">
1475     <p style="text-align: justify;">
1476    
1477     - 750 mg v najmanj 9 ml vode za injekcije,
1478    
1479     </p>
1480     </div>
1481    
1482    
1483    
1484    
1485    
1486    
1487    
1488    
1489    
1490    
1491     <li>
1492    
1493     <div align="justify">
1494     <p style="text-align: justify;">
1495    
1496     - 1,5 g v 15 ml vode za injekcije.
1497    
1498     </p>
1499     </div>
1500    
1501    
1502    
1503    
1504    
1505    
1506    
1507    
1508    
1509    
1510     </ul>
1511    
1512     <div align="justify">
1513     <p style="text-align: justify;">
1514    
1515    
1516    
1517     </p>
1518     </div>
1519    
1520    
1521    
1522    
1523    
1524    
1525    
1526    
1527    
1528    
1529    
1530    
1531     <div align="justify">
1532     <p style="text-align: justify;">
1533    
1534     Za kratko intravensko dajanje (do 30 minut) lahko 1,5 g raztopimo v 50 ml vode za injekcije. Za kontinuirano dajanje raztopimo 1,5 g cefuroksima v 15 ml vode za injekcije in dodamo infuzijski raztopini.
1535    
1536     </p>
1537     </div>
1538    
1539    
1540    
1541    
1542    
1543    
1544    
1545    
1546    
1547    
1548    
1549    
1550     <div align="justify">
1551     <p style="text-align: justify;">
1552    
1553     Cefuroksim je kompatibilen z obièajnimi infuzijskimi raztopinami (fiziolo&scaron;ka raztopina, 5-odstotna glukoza).
1554    
1555     </p>
1556     </div>
1557    
1558    
1559    
1560    
1561    
1562    
1563    
1564    
1565    
1566    
1567    
1568    
1569     <div align="justify">
1570     <p style="text-align: justify;">
1571    
1572     Cefuroksim se ne sme me&scaron;ati z aminoglikozidi v isti injekcijski brizgi.
1573    
1574     </p>
1575     </div>
1576    
1577    
1578    
1579    
1580    
1581    
1582    
1583    
1584    
1585    
1586    
1587    
1588     <div align="justify">
1589     <p style="text-align: justify;">
1590    
1591    
1592    
1593     </p>
1594     </div>
1595    
1596    
1597    
1598    
1599    
1600    
1601    
1602    
1603    
1604    
1605    
1606    
1607     <div align="justify">
1608     <p style="text-align: justify;">
1609    
1610     <b>Preveliko odmerjanje</b>
1611    
1612     </p>
1613     </div>
1614    
1615    
1616    
1617    
1618    
1619    
1620    
1621    
1622    
1623    
1624    
1625    
1626     <div align="justify">
1627     <p style="text-align: justify;">
1628    
1629     Preveliko odmerjanje lahko povzroèi dra¾enje osrednjega ¾ivèevja, zato se utegnejo pojaviti konvulzije. Zdravljenje je simptomatsko. Hemodializa ali peritonealna dializa lahko zmanj&scaron;ata koncentracijo cefuroksima v krvi.
1630    
1631     </p>
1632     </div>
1633    
1634    
1635    
1636    
1637    
1638    
1639    
1640    
1641    
1642    
1643    
1644    
1645     <div align="justify">
1646     <p style="text-align: justify;">
1647    
1648    
1649    
1650     </p>
1651     </div>
1652    
1653    
1654    
1655    
1656    
1657    
1658    
1659    
1660    
1661    
1662    
1663    
1664     <div align="justify">
1665     <p style="text-align: justify;">
1666    
1667     <b>Stranski uèinki</b>
1668    
1669     </p>
1670     </div>
1671    
1672    
1673    
1674    
1675    
1676    
1677    
1678    
1679    
1680    
1681    
1682    
1683     <div align="justify">
1684     <p style="text-align: justify;">
1685    
1686     Stranski uèinki so redki, ponavadi blagi in prehodni.
1687    
1688     </p>
1689     </div>
1690    
1691    
1692    
1693    
1694    
1695    
1696    
1697    
1698    
1699    
1700    
1701    
1702     <div align="justify">
1703     <p style="text-align: justify;">
1704    
1705     Pojavijo se lahko znaki preobèutljivosti (izpu&scaron;èaji, srbeèica, zvi&scaron;ana telesna temperatura, serumski bolezni podoben sindrom), anafilaktièna reakcija se pojavi le izjemoma. Pojavijo se lahko prebavne motnje, kot so slabost, bruhanje in driska. Cefuroksim lahko (tako kot drugi antibiotiki &scaron;irokega spektra) povzroèi psevdomembranski kolitis. Pri nekaterih bolnikih se lahko zmanj&scaron;a koncentracija hemoglobina in pojavi reverzibilna levkopenija ali eozinofilija. Redkokdaj povzroèa cefuroksim trombocitopenijo. Vèasih se lahko prehodno zveèajo serumske vrednosti jetrnih encimov ali bilirubina, &scaron;e posebej pri ljudeh z jetrnimi boleznimi. Zelo redko pa se pojavi trombocitopenija in intersticijski nefritis.
1706    
1707     </p>
1708     </div>
1709    
1710    
1711    
1712    
1713    
1714    
1715    
1716    
1717    
1718    
1719    
1720    
1721     <div align="justify">
1722     <p style="text-align: justify;">
1723    
1724     Intramuskularna ali intravenska uporaba lahko povzroèi na mestu vbrizganja prehodne boleèine, dra¾enje, oteklino, pordelost in tromboflebitis. Temu se izognemo tako, da zdravilo injiciramo poèasi.
1725    
1726     </p>
1727     </div>
1728    
1729    
1730    
1731    
1732    
1733    
1734    
1735    
1736    
1737    
1738    
1739    
1740     <div align="justify">
1741     <p style="text-align: justify;">
1742    
1743     V posameznih primerih je bilo opaziti nemir, nespeènost, zmedenost in hiperaktivnost, zlasti pri otrocih.
1744    
1745     </p>
1746     </div>
1747    
1748    
1749    
1750    
1751    
1752    
1753    
1754    
1755    
1756    
1757    
1758    
1759     <div align="justify">
1760     <p style="text-align: justify;">
1761    
1762     vendar pa se njuna uèinkovitost ne spremeni in tudi bolniki ju prena&scaron;ajo enako kot sve¾e pripravljeni.
1763    
1764     </p>
1765     </div>
1766    
1767    
1768    
1769    
1770    
1771    
1772    
1773    
1774    
1775    
1776    
1777    
1778     <div align="justify">
1779     <p style="text-align: justify;">
1780    
1781     <b></b>
1782    
1783     </p>
1784     </div>
1785    
1786    
1787    
1788    
1789    
1790    
1791    
1792    
1793    
1794    
1795    
1796    
1797     <div align="justify">
1798     <p style="text-align: justify;">
1799    
1800     Izdajanje zdravila
1801    
1802     </p>
1803     </div>
1804    
1805    
1806    
1807    
1808    
1809    
1810    
1811    
1812    
1813    
1814    
1815    
1816     <div align="justify">
1817     <p style="text-align: justify;">
1818    
1819     H - uporaba samo v bolni&scaron;nicah.
1820    
1821     </p>
1822     </div>
1823    
1824    
1825    
1826    
1827    
1828    
1829    
1830    
1831    
1832    
1833    
1834    
1835     <div align="left">
1836     <p style="text-align: left;">
1837    
1838    
1839    
1840     </p>
1841     </div>
1842    
1843    
1844    
1845    
1846    
1847    
1848    
1849    
1850    
1851    
1852    
1853    
1854     <div align="justify">
1855     <p style="text-align: justify;">
1856    
1857     <b>Oprema</b>
1858    
1859     </p>
1860     </div>
1861    
1862    
1863    
1864    
1865    
1866    
1867    
1868    
1869    
1870    
1871    
1872    
1873     <div align="justify">
1874     <p style="text-align: justify;">
1875    
1876     zlo¾enka s 5 prebodnimi steklenicami
1877    
1878     </p>
1879     </div>
1880    
1881    
1882    
1883    
1884    
1885    
1886    
1887    
1888    
1889    
1890    
1891    
1892     <div align="justify">
1893     <p style="text-align: justify;">
1894    
1895     prebodna steklenica s 750 mg pra&scaron;ka za raztopino/suspenzijo za injiciranje
1896    
1897     </p>
1898     </div>
1899    
1900    
1901    
1902    
1903    
1904    
1905    
1906    
1907    
1908    
1909    
1910    
1911     <div align="justify">
1912     <p style="text-align: justify;">
1913    
1914    
1915    
1916     </p>
1917     </div>
1918    
1919    
1920    
1921    
1922    
1923    
1924    
1925    
1926    
1927    
1928    
1929    
1930     <div align="justify">
1931     <p style="text-align: justify;">
1932    
1933     zlo¾enka s 5 prebodnimi steklenicami
1934    
1935     </p>
1936     </div>
1937    
1938    
1939    
1940    
1941    
1942    
1943    
1944    
1945    
1946    
1947    
1948    
1949     <div align="justify">
1950     <p style="text-align: justify;">
1951    
1952     prebodna steklenica z 1,5 g pra&scaron;ka za raztopino za injiciranje
1953    
1954     </p>
1955     </div>
1956    
1957    
1958    
1959    
1960    
1961    
1962    
1963    
1964    
1965    
1966    
1967    
1968     <div align="justify">
1969     <p style="text-align: justify;">
1970    
1971     <b></b>
1972    
1973     </p>
1974     </div>
1975    
1976    
1977    
1978    
1979    
1980    
1981    
1982     <!--Section Ends-->
1983    
1984    
1985    
1986    
1987    
1988    
1989    
1990    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26