/[pliva-si]/templates/novi_user.tpl
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /templates/novi_user.tpl

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Tue Nov 20 17:44:16 2001 UTC (18 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
autorizacija korisnika

1 dpavlin 1.1 {$sender}, zahvaljujemo se Vam za prijavo.
2    
3     <p>Va¹e uporabnisko ime je: <tt>{$login}</tt> i geslo je: <tt>{$geslo}</tt>
4    
5     <p>Te informacije so namenjene strokovni javnosti.
6    
7     <p><a href="za_zdravnike.php">Prosimo prijavite se</a>.
8    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26