--- h/sladkorna.html 2001/09/10 13:25:01 1.1 +++ h/sladkorna.html 2001/11/07 12:09:58 1.4 @@ -1,14 +1,17 @@ -
-Gepard ali èita (Acinonyx jubatus) -

Nežno zasanjani gepard s pogledom, uprtim v neskonèno prostranost - divljine, je najhitrejši štirinožni tekaè na svetu.
+ + +

+ +
Gepard ali čita (Acinonyx jubatus)

+

Nežno zasanjani gepard s pogledom, uprtim v neskončno prostranost + divljine, je najhitrejši štirinožni tekač na svetu.
Njegovo vitko telo in dolge noge so izjemno prilagojeni za hiter tek. Ko se elegantna žival požene v tek, že v nekaj sekundah doseže - hitrost prek 100 kilometrov na uro. V nasprotju z drugimi maèkami svojega - plena nikoli ne napadne iz zasede, temveè lovi le na odprtem prostoru.
- Gepard je rumenkasto rjave barve, njegov kožuh je posut z znaèilnimi - èrnimi pikami.
- Odlièno ima razvit sluh, vonj in vid.

+ hitrost prek 100 kilometrov na uro. V nasprotju z drugimi mačkami svojega + plena nikoli ne napadne iz zasede, temveč lovi le na odprtem prostoru.
+ Gepard je rumenkasto rjave barve, njegov kožuh je posut z značilnimi + črnimi pikami.
+ Odlično ima razvit sluh, vonj in vid.

Eleganten, hiter, pogumen, svoboden.

Z inzulinskim injekcijskim presom NovoPen lahko živite življenje, kot si ga sami želite.