/[pliva-si]/h/sladkorna.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /h/sladkorna.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.1 by dpavlin, Mon Sep 10 13:25:01 2001 UTC revision 1.4 by dpavlin, Wed Nov 7 12:09:58 2001 UTC
# Line 1  Line 1 
1  <html><br>  <html>
2  Gepard ali &egrave;ita (Acinonyx jubatus)  
3  <p>Ne&#158;no zasanjani gepard s pogledom, uprtim v neskon&egrave;no prostranost  <p align="center"><img src="gfx/gepard_veliki.jpg" width="350" height="335" >
4    divljine, je najhitrej&#154;i &#154;tirino&#158;ni teka&egrave; na svetu.<br>  
5    <br>Gepard ali čita (Acinonyx jubatus)</p>
6    <p>Ne&#158;no zasanjani gepard s pogledom, uprtim v neskončno prostranost
7      divljine, je najhitrej&#154;i &#154;tirino&#158;ni tekač na svetu.<br>
8    Njegovo vitko telo in dolge noge so izjemno prilagojeni za hiter tek. Ko se    Njegovo vitko telo in dolge noge so izjemno prilagojeni za hiter tek. Ko se
9    elegantna &#158;ival po&#158;ene v tek, &#158;e v nekaj sekundah dose&#158;e    elegantna &#158;ival po&#158;ene v tek, &#158;e v nekaj sekundah dose&#158;e
10    hitrost prek 100 kilometrov na uro. V nasprotju z drugimi ma&egrave;kami svojega    hitrost prek 100 kilometrov na uro. V nasprotju z drugimi mačkami svojega
11    plena nikoli ne napadne iz zasede, temve&egrave; lovi le na odprtem prostoru.<br>    plena nikoli ne napadne iz zasede, temveč lovi le na odprtem prostoru.<br>
12    Gepard je rumenkasto rjave barve, njegov ko&#158;uh je posut z zna&egrave;ilnimi    Gepard je rumenkasto rjave barve, njegov ko&#158;uh je posut z značilnimi
13    &egrave;rnimi pikami.<br>    črnimi pikami.<br>
14    Odli&egrave;no ima razvit sluh, vonj in vid.</p>    Odlično ima razvit sluh, vonj in vid.</p>
15  <p><b>Eleganten, hiter, pogumen, svoboden.</b></p>  <p><b>Eleganten, hiter, pogumen, svoboden.</b></p>
16  <p>Z inzulinskim injekcijskim presom NovoPen lahko &#158;ivite &#158;ivljenje,  <p>Z inzulinskim injekcijskim presom NovoPen lahko &#158;ivite &#158;ivljenje,
17    kot si ga sami &#158;elite.</p>    kot si ga sami &#158;elite.</p>

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.4

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26