/[A3C]/data/hreduperson.schema
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /data/hreduperson.schema

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 86 - (show annotations)
Tue Apr 29 17:34:35 2008 UTC (12 years, 1 month ago) by dpavlin
File size: 8207 byte(s)
http://www.aaiedu.hr/docs/hreduperson.schema
1 # $OpenLDAP: hreduperson.schema,v 1.20 2005/09/29 09:47:19 Dubravko.Penezic@SRCE.hr Exp $
2 #
3 # aai@EduHr
4 #
5 # Depends upon
6 # core.schema
7 #
8 # 2.16.191.10 = MZOS
9 # .1 = aai@EduHr
10 # .1.10 = attributes
11 # .1.11 = objectclass
12 # .1.13 = syntax
13 #
14 # aai@EduHr shema kojom se definiraju dodatni atributi za pojedinca
15
16 # hrEduPersonUniqueID
17 # Vrijednost atributa je jedinstveni identifikator osobe. Ovaj se identifikator
18 # koristi pri interinstitucionalnoj autentikaciji.
19 # sintaksa: <lokalni_id>@<identifikator_imenika>
20 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.15
21 NAME 'hrEduPersonUniqueID'
22 DESC 'Jedinstveni identifikator osobe'
23 EQUALITY caseIgnoreMatch
24 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
25 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{96} SINGLE-VALUE)
26
27 # hrEduPersonUniqueNumber
28 # Vrijednost atributa je brojcani identifikator osobe.
29 # Koristi se za dodatnu provjeru identiteta kod autorizacije/accountinga
30 # sintaksa: tip_identifikatora:<vrijednost>
31 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.14
32 NAME 'hrEduPersonUniqueNumber'
33 DESC 'Jedinstveni identifikator osobe'
34 EQUALITY caseIgnoreMatch
35 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
36 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15)
37
38 # hrEduPersonHomeOrg
39 # DNS (Internet) domena matiène ustanove
40 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.13
41 NAME 'hrEduPersonHomeOrg'
42 DESC 'DNS (Internet) domena matiène ustanove'
43 EQUALITY caseIgnoreMatch
44 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
45 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128} SINGLE-VALUE)
46
47 # hrEduPersonExtensionNumber
48 # Lokalni telefonski broj korisnika u ustanovi
49 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.16
50 NAME 'hrEduPersonExtensionNumber'
51 DESC 'Lokalni telefonski broj korisnika u ustanovi'
52 EQUALITY caseIgnoreMatch
53 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
54 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{16})
55
56 # hrEduPersonGender
57 # Spol osobe prema sifarniku
58 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.1
59 NAME 'hrEduPersonGender'
60 DESC 'Spol osobe prema sifarniku'
61 EQUALITY caseIgnoreMatch
62 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
63 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{1} SINGLE-VALUE)
64
65 # hrEduPersonDateOfBirth
66 # Datum rodjenja osobe zapisan po RFC 3339 standardu (ggggmmdd)
67 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.2
68 NAME 'hrEduPersonDateOfBirth'
69 DESC 'Datum rodjenja osobe'
70 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 SINGLE-VALUE)
71
72 # hrEduPersonProfessionalStatus
73 # Najvisi stupanj strucne spreme ili akademski stupanj koji osoba posjeduje.
74 # Prema sifarniku hrEdu001 .
75 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.12
76 NAME 'hrEduPersonProfessionalStatus'
77 DESC 'Najvisi stupanj strucne spreme ili akademski stupanj koji osoba posjeduje'
78 EQUALITY caseIgnoreMatch
79 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
80 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{16} SINGLE-VALUE)
81
82 # hrEduPersonAcademicStatus
83 # Zvanje koje je osoba stekla u sustavu znanosti i visokog skolstva.
84 # Prema sifarniku hrEdu002.
85 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.11
86 NAME 'hrEduPersonAcademicStatus'
87 DESC 'Zvanje koje je osoba stekla u sustavu znanosti i visokog skolstva.'
88 EQUALITY caseIgnoreMatch
89 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
90 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{32} SINGLE-VALUE)
91
92 # hrEduPersonScienceArea
93 # Podrucje znanosti kojim se osoba bavi prema klasifikaciji MZOS.
94 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.17
95 NAME 'hrEduPersonScienceArea'
96 DESC 'Podrucje znanosti kojim se osoba bavi prema klasifikaciji MZOS.'
97 EQUALITY caseIgnoreMatch
98 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
99 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{64} SINGLE-VALUE)
100
101 # hrEduPersonTitle
102 # Polozaj osobe u organizacijskoj shemi ustanove (primjerice voditelj odjela
103 # ili ravnatelj).
104 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.3
105 NAME 'hrEduPersonTitle'
106 DESC 'Polozaj osobe u organizacijskoj shemi ustanove (primjerice voditelj odjela ili ravnatelj).'
107 EQUALITY caseIgnoreMatch
108 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
109 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128})
110
111 # hrEduPersonAffiliation
112 # Odredjuje vezu izmedju osobe i maticne ustanove (primjerice student,
113 # djelatnik, ...). Prema sifarniku hrEdu004.
114 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.4
115 NAME 'hrEduPersonAffiliation'
116 DESC 'Odredjuje vezu izmedju osobe i maticne ustanove.'
117 EQUALITY caseIgnoreMatch
118 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
119 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128})
120
121 # hrEduPersonPrimaryAffiliation
122 # Temeljna (primarna) veza izmedju osobe i maticne ustanove. Prema sifarniku
123 # hrEdu004.
124 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.5
125 NAME 'hrEduPersonPrimaryAffiliation'
126 DESC 'Temeljna (primarna) veza izmedju osobe i maticne ustanove.'
127 EQUALITY caseIgnoreMatch
128 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
129 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128} SINGLE-VALUE)
130
131 # hrEduPersonExpireDate
132 # Datum do kojeg vrijedi odnos s ustanovom definiran u temeljnoj pripadnosti
133 # zapisan po RFC 3339 standardu (ggggmmdd)
134 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.6
135 NAME 'hrEduPersonExpireDate'
136 DESC 'Datum do kojeg vrijedi odnos s ustanovom definiran u temeljnoj pripadnosti.'
137 EQUALITY caseExactMatch
138 ORDERING caseExactOrderingMatch
139 SUBSTR caseExactSubstringsMatch
140 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{8} SINGLE-VALUE)
141
142 # hrEduPersonStaffCategory
143 # Vrsta posla koju osoba obavlja u ustanovi (npr. nastavnik, istrazivac,
144 # administrativno osoblje, ...). Prema sifarniku hrEdu005.
145 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.10
146 NAME 'hrEduPersonStaffCategory'
147 DESC 'Vrsta posla koju osoba obavlja u ustanovi.'
148 EQUALITY caseIgnoreMatch
149 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
150 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{64})
151
152 # hrEduPersonRole
153 # Uloga/funkcija koju osoba ima u ustanovi ili obnasa u ime ustanove (npr.
154 # CARNet sistem inzenjer, CARNet koordinator, ICT koordinator, ISVU
155 # koordinator, ...). Prema Sifarniku hrEdu006.
156 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.7
157 NAME 'hrEduPersonRole'
158 DESC 'Uloga/funkcija koju osoba ima u ustanovi ili obnasa u ime ustanove.'
159 EQUALITY caseIgnoreMatch
160 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
161 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128})
162
163 # hrEduPersonGroupMember
164 # Grupa kojoj korisnik pripada; odredjuje se za potrebe projekata ili
165 # virtualnih organizacija (VO)
166 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.8
167 NAME 'hrEduPersonGroupMember'
168 DESC 'Grupa kojoj korisnik pripada.'
169 EQUALITY caseIgnoreMatch
170 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
171 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{64})
172
173 # hrEduPersonCommURI
174 # URI s oznakom koji sadrzi pokazivac na informaciju o desktop uredjaju za
175 # potrebe usluge videokonferencija (po H.350 standardu)
176 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.9
177 NAME 'hrEduPersonCommURI'
178 DESC 'URI s oznakom koji sadrzi pokazivac na informaciju o desktop uredjaju za potrebe usluge videokonferencija (po H.350 standardu).'
179 EQUALITY caseExactMatch
180 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15)
181
182 # hrEduPersonPrivacy
183 # omogucuje oznacavanje atributa ciji sadrzaj nece biti dostupan izvan maticne
184 # ustanove; pruza mogucnost da se pojedini podaci o osobi zaastite od
185 # pristupa osim u lokalne svrhe
186 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.18
187 NAME 'hrEduPersonPrivacy'
188 DESC 'Oznaka privatnosti'
189 EQUALITY caseIgnoreMatch
190 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
191 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{40})
192
193 # hrEduPersonStudentCategory
194 # detaljnija informacija o osobi koja je uz ustanovu vezana kao student ili ucenik
195 attributetype ( 2.16.191.10.1.10.19
196 NAME 'hrEduPersonStudentCategory'
197 DESC 'detaljnija informacija o osobi koja je uz ustanovu vezana kao student ili ucenik'
198 EQUALITY caseIgnoreMatch
199 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
200 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{64} SINGLE-VALUE)
201
202 # hrEduPerson
203 # hrEduPerson shema definira dodatne atribute kojima se opisuju pojedinci na ustanovama
204 objectclass ( 2.16.191.10.1.11.1
205 NAME 'hrEduPerson'
206 DESC 'hrEduPerson dodatni atributi za opis korisnika'
207 SUP inetOrgPerson STRUCTURAL
208 MUST (hrEduPersonUniqueID $ hrEduPersonUniqueNumber $ hrEduPersonHomeOrg $ hrEduPersonAffiliation $ hrEduPersonPrimaryAffiliation $ hrEduPersonExpireDate)
209 MAY (hrEduPersonExtensionNumber $ hrEduPersonGender $ hrEduPersonDateOfBirth $ hrEduPersonProfessionalStatus $ hrEduPersonAcademicStatus $ hrEduPersonScienceArea $ hrEduPersonTitle $ hrEduPersonStaffCategory $ hrEduPersonRole $ hrEduPersonGroupMember $ hrEduPersonCommURI $ hrEduPersonPrivacy $ hrEduPersonStudentCategory))
210

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26