/[A3C]/data/hreduperson.schema
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /data/hreduperson.schema

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 86 - (hide annotations)
Tue Apr 29 17:34:35 2008 UTC (12 years, 1 month ago) by dpavlin
File size: 8207 byte(s)
http://www.aaiedu.hr/docs/hreduperson.schema
1 dpavlin 86 # $OpenLDAP: hreduperson.schema,v 1.20 2005/09/29 09:47:19 Dubravko.Penezic@SRCE.hr Exp $
2     #
3     # aai@EduHr
4     #
5     # Depends upon
6     # core.schema
7     #
8     # 2.16.191.10 = MZOS
9     # .1 = aai@EduHr
10     # .1.10 = attributes
11     # .1.11 = objectclass
12     # .1.13 = syntax
13     #
14     # aai@EduHr shema kojom se definiraju dodatni atributi za pojedinca
15    
16     # hrEduPersonUniqueID
17     # Vrijednost atributa je jedinstveni identifikator osobe. Ovaj se identifikator
18     # koristi pri interinstitucionalnoj autentikaciji.
19     # sintaksa: <lokalni_id>@<identifikator_imenika>
20     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.15
21     NAME 'hrEduPersonUniqueID'
22     DESC 'Jedinstveni identifikator osobe'
23     EQUALITY caseIgnoreMatch
24     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
25     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{96} SINGLE-VALUE)
26    
27     # hrEduPersonUniqueNumber
28     # Vrijednost atributa je brojcani identifikator osobe.
29     # Koristi se za dodatnu provjeru identiteta kod autorizacije/accountinga
30     # sintaksa: tip_identifikatora:<vrijednost>
31     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.14
32     NAME 'hrEduPersonUniqueNumber'
33     DESC 'Jedinstveni identifikator osobe'
34     EQUALITY caseIgnoreMatch
35     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
36     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15)
37    
38     # hrEduPersonHomeOrg
39     # DNS (Internet) domena matiène ustanove
40     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.13
41     NAME 'hrEduPersonHomeOrg'
42     DESC 'DNS (Internet) domena matiène ustanove'
43     EQUALITY caseIgnoreMatch
44     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
45     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128} SINGLE-VALUE)
46    
47     # hrEduPersonExtensionNumber
48     # Lokalni telefonski broj korisnika u ustanovi
49     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.16
50     NAME 'hrEduPersonExtensionNumber'
51     DESC 'Lokalni telefonski broj korisnika u ustanovi'
52     EQUALITY caseIgnoreMatch
53     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
54     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{16})
55    
56     # hrEduPersonGender
57     # Spol osobe prema sifarniku
58     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.1
59     NAME 'hrEduPersonGender'
60     DESC 'Spol osobe prema sifarniku'
61     EQUALITY caseIgnoreMatch
62     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
63     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{1} SINGLE-VALUE)
64    
65     # hrEduPersonDateOfBirth
66     # Datum rodjenja osobe zapisan po RFC 3339 standardu (ggggmmdd)
67     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.2
68     NAME 'hrEduPersonDateOfBirth'
69     DESC 'Datum rodjenja osobe'
70     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 SINGLE-VALUE)
71    
72     # hrEduPersonProfessionalStatus
73     # Najvisi stupanj strucne spreme ili akademski stupanj koji osoba posjeduje.
74     # Prema sifarniku hrEdu001 .
75     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.12
76     NAME 'hrEduPersonProfessionalStatus'
77     DESC 'Najvisi stupanj strucne spreme ili akademski stupanj koji osoba posjeduje'
78     EQUALITY caseIgnoreMatch
79     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
80     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{16} SINGLE-VALUE)
81    
82     # hrEduPersonAcademicStatus
83     # Zvanje koje je osoba stekla u sustavu znanosti i visokog skolstva.
84     # Prema sifarniku hrEdu002.
85     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.11
86     NAME 'hrEduPersonAcademicStatus'
87     DESC 'Zvanje koje je osoba stekla u sustavu znanosti i visokog skolstva.'
88     EQUALITY caseIgnoreMatch
89     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
90     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{32} SINGLE-VALUE)
91    
92     # hrEduPersonScienceArea
93     # Podrucje znanosti kojim se osoba bavi prema klasifikaciji MZOS.
94     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.17
95     NAME 'hrEduPersonScienceArea'
96     DESC 'Podrucje znanosti kojim se osoba bavi prema klasifikaciji MZOS.'
97     EQUALITY caseIgnoreMatch
98     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
99     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{64} SINGLE-VALUE)
100    
101     # hrEduPersonTitle
102     # Polozaj osobe u organizacijskoj shemi ustanove (primjerice voditelj odjela
103     # ili ravnatelj).
104     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.3
105     NAME 'hrEduPersonTitle'
106     DESC 'Polozaj osobe u organizacijskoj shemi ustanove (primjerice voditelj odjela ili ravnatelj).'
107     EQUALITY caseIgnoreMatch
108     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
109     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128})
110    
111     # hrEduPersonAffiliation
112     # Odredjuje vezu izmedju osobe i maticne ustanove (primjerice student,
113     # djelatnik, ...). Prema sifarniku hrEdu004.
114     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.4
115     NAME 'hrEduPersonAffiliation'
116     DESC 'Odredjuje vezu izmedju osobe i maticne ustanove.'
117     EQUALITY caseIgnoreMatch
118     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
119     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128})
120    
121     # hrEduPersonPrimaryAffiliation
122     # Temeljna (primarna) veza izmedju osobe i maticne ustanove. Prema sifarniku
123     # hrEdu004.
124     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.5
125     NAME 'hrEduPersonPrimaryAffiliation'
126     DESC 'Temeljna (primarna) veza izmedju osobe i maticne ustanove.'
127     EQUALITY caseIgnoreMatch
128     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
129     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128} SINGLE-VALUE)
130    
131     # hrEduPersonExpireDate
132     # Datum do kojeg vrijedi odnos s ustanovom definiran u temeljnoj pripadnosti
133     # zapisan po RFC 3339 standardu (ggggmmdd)
134     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.6
135     NAME 'hrEduPersonExpireDate'
136     DESC 'Datum do kojeg vrijedi odnos s ustanovom definiran u temeljnoj pripadnosti.'
137     EQUALITY caseExactMatch
138     ORDERING caseExactOrderingMatch
139     SUBSTR caseExactSubstringsMatch
140     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{8} SINGLE-VALUE)
141    
142     # hrEduPersonStaffCategory
143     # Vrsta posla koju osoba obavlja u ustanovi (npr. nastavnik, istrazivac,
144     # administrativno osoblje, ...). Prema sifarniku hrEdu005.
145     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.10
146     NAME 'hrEduPersonStaffCategory'
147     DESC 'Vrsta posla koju osoba obavlja u ustanovi.'
148     EQUALITY caseIgnoreMatch
149     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
150     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{64})
151    
152     # hrEduPersonRole
153     # Uloga/funkcija koju osoba ima u ustanovi ili obnasa u ime ustanove (npr.
154     # CARNet sistem inzenjer, CARNet koordinator, ICT koordinator, ISVU
155     # koordinator, ...). Prema Sifarniku hrEdu006.
156     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.7
157     NAME 'hrEduPersonRole'
158     DESC 'Uloga/funkcija koju osoba ima u ustanovi ili obnasa u ime ustanove.'
159     EQUALITY caseIgnoreMatch
160     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
161     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128})
162    
163     # hrEduPersonGroupMember
164     # Grupa kojoj korisnik pripada; odredjuje se za potrebe projekata ili
165     # virtualnih organizacija (VO)
166     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.8
167     NAME 'hrEduPersonGroupMember'
168     DESC 'Grupa kojoj korisnik pripada.'
169     EQUALITY caseIgnoreMatch
170     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
171     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{64})
172    
173     # hrEduPersonCommURI
174     # URI s oznakom koji sadrzi pokazivac na informaciju o desktop uredjaju za
175     # potrebe usluge videokonferencija (po H.350 standardu)
176     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.9
177     NAME 'hrEduPersonCommURI'
178     DESC 'URI s oznakom koji sadrzi pokazivac na informaciju o desktop uredjaju za potrebe usluge videokonferencija (po H.350 standardu).'
179     EQUALITY caseExactMatch
180     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15)
181    
182     # hrEduPersonPrivacy
183     # omogucuje oznacavanje atributa ciji sadrzaj nece biti dostupan izvan maticne
184     # ustanove; pruza mogucnost da se pojedini podaci o osobi zaastite od
185     # pristupa osim u lokalne svrhe
186     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.18
187     NAME 'hrEduPersonPrivacy'
188     DESC 'Oznaka privatnosti'
189     EQUALITY caseIgnoreMatch
190     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
191     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{40})
192    
193     # hrEduPersonStudentCategory
194     # detaljnija informacija o osobi koja je uz ustanovu vezana kao student ili ucenik
195     attributetype ( 2.16.191.10.1.10.19
196     NAME 'hrEduPersonStudentCategory'
197     DESC 'detaljnija informacija o osobi koja je uz ustanovu vezana kao student ili ucenik'
198     EQUALITY caseIgnoreMatch
199     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
200     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{64} SINGLE-VALUE)
201    
202     # hrEduPerson
203     # hrEduPerson shema definira dodatne atribute kojima se opisuju pojedinci na ustanovama
204     objectclass ( 2.16.191.10.1.11.1
205     NAME 'hrEduPerson'
206     DESC 'hrEduPerson dodatni atributi za opis korisnika'
207     SUP inetOrgPerson STRUCTURAL
208     MUST (hrEduPersonUniqueID $ hrEduPersonUniqueNumber $ hrEduPersonHomeOrg $ hrEduPersonAffiliation $ hrEduPersonPrimaryAffiliation $ hrEduPersonExpireDate)
209     MAY (hrEduPersonExtensionNumber $ hrEduPersonGender $ hrEduPersonDateOfBirth $ hrEduPersonProfessionalStatus $ hrEduPersonAcademicStatus $ hrEduPersonScienceArea $ hrEduPersonTitle $ hrEduPersonStaffCategory $ hrEduPersonRole $ hrEduPersonGroupMember $ hrEduPersonCommURI $ hrEduPersonPrivacy $ hrEduPersonStudentCategory))
210    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26